ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2021年6月SCI收录)

宣布时候:2021年07月07日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-JAN 30 WANG L; WU JH; LI J; YANG H; TANG TQ; LIANG HJ; ZUO MY; WANG J; LIU HP; LIU F; CHEN JX; LIU ZH; WANG Y; PENG C; WU XY; ZHENG RJ; HUANG XC; RAN Y; RAO ZH; GE BX; NATURE 2020,577(7792):682-+ 46.486
2021-JUN 2021 DU J; WANG DJ; FAN HC; XU CJ; TAI LH; LIN SL; HAN S; TAN QX; WANG XW; XU T; ZHANG H; CHU XJ; YI CY; LIU P; WANG XM; ZHOU Y; PIN JP; RONDARD P; LIU H; LIU JF; SUN F; WU BL; ZHAO Q; NATURE 2021, ( ): - 46.486
2021-JUN YOU MJ; CHEN L; ZHANG DW; ZHAO P; CHEN Z; QIN EQ; GAO YA; DAVIS MM; YANG PY; NATURE CELL BIOLOGY 2021,23(6):620-+ 20.96
2021-JUN SU RB; FAN LH; CAO CC; WANG L; DU ZC; CAI ZK; OUYANG YC; WANG Y; ZHOU Q; WU LG; ZHANG N; ZHU XX; LEI WL; ZHAO HL; TIAN Y; HE SM; WONG CCL; SUN QY; XUE YC; NATURE CELL BIOLOGY 2021,23(6):664-+ 20.96
2021-MAR ZHU L; DENG YQ; ZHANG RR; CUI Z; SUN CY; FAN CF; XING XR; HUANG WJ; CHEN Q; ZHANG NN; YE Q; CAO TS; WANG N; WANG L; CAO L; WANG HY; KONG DS; MA J; LUO CX; ZHANG YJ; NIE JH; SUN Y; LV Z; SHAW N; LI QQ; LI XF; HU JJ; XIE LZ; RAO ZH; WANG YC; WANG XX; QIN CF; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2021,8(3): - 15.209
2021-APR YI WY; LU YF; ZHONG SJ; ZHANG M; SUN L; DONG H; WANG MD; WEI M; XIE HH; QU HQ; PENG RM; HONG J; YAO ZQ; TONG YY; WANG W; MA Q; LIU ZY; MA YQ; LI SZ; YIN CH; LIU JW; MA C; WANG XQ; WU Q; XUE T; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2021,8(4): - 15.209
2021-MAY 26 DUAN B; FU DH; ZHANG CQ; DING PF; DONG XZ; XIA B; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2021,143(20):7688-7697 14.549
2021-MAY 18 SONG DF; JIAO HZ; LIU ZF; NATURE COMMUNICATIONS 2021,12(1): - 13.61
2021-JUN CAO CC; CAI ZK; YE R; SU RB; HU NJ; ZHAO HL; XUE YC; NATURE PROTOCOLS 2021,16(6):2916-2946 13.563
2021-JUN 2021 DU HQ; YU HJ; YANG FQ; LI Z; NATURE PROTOCOLS 2021, ( ): - 13.563
2021-MAY 7 KANG FY; YU L; XIA Y; YU ML; XIA L; WANG YCA; YANG L; WANG TY; GONG WM; TIAN CL; LIU XH; WANG JY; ACS CATALYSIS 2021,11(9):5628-5635 12.741
2021-JUN 2021 JI CC; ZHAO YG; AUTOPHAGY 2021, ( ): - 11.966
2021-APR 19 WU SL; WANG YQ; WANG JY; LI XL; LI JY; YE KQ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2021,49(7):4104-4119 11.797
2021- CHEN P; LI W; LI GH; ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS, VOL 50, 2021 2021,50( ):95-116 11.375
2021-JUN 7 WANG QS; CAO Z; DU BC; ZHANG Q; CHEN LW; WANG X; YUAN ZH; WANG P; HE RJ; SHAN J; ZHAO YM; MIAO L; DEVELOPMENTAL CELL 2021,56(11):1631-+ 10.129
2021-MAY 1 ZHANG CL; GAO YN; DU CZ; MARKOWITZ GJ; FU J; ZHANG ZX; LIU CL; QIN WH; WANG HY; WANG F; YANG PY; CANCER RESEARCH 2021,81(9):2386-2398 9.883
2021-JUN 2021 WANG F; CHEN XP; CHENG HP; SONG L; LIU JH; CAPLAN S; ZHU L; WU JY; EMBO REPORTS 2021, ( ): - 9.214
2021-JUN 7 YANG YR; CHEN J; CHEN X; LI D; HE JF; WANG S; ZHAO S; YANG XY; DENG SK; TONG CF; WANG D; GUO ZZ; LI D; MA C; LIANG X; SHI YS; LIU JJ; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2021,220(6): - 9.058
2021-JUL 5 YANG YH; LI D; CHAO XT; SINGH SP; THOMASON P; YAN YH; DONG MQ; LI L; INSALL RH; CAI HQ; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2021,220(7): - 9.058
2021-JUL 5 LIU N; ZHAO HY; ZHAO YG; HU JJ; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2021,220(7): - 9.058
2021-MAY 2021 HAN MJ; HE QT; YANG MY; CHEN C; YAO YR; LIU XH; WANG YC; ZHU ZL; ZHU KK; QU CX; YANG F; HU C; GUO XZ; ZHANG DW; CHEN CL; SUN JP; WANG JY; CHEMICAL SCIENCE 2021, ( ): - 8.945
2021-MAY 12 HU XY; WANG XY; LIU QQ; WU J; ZHANG HQ; KHALIQUE A; SUN ZY; CHEN R; WEI J; LI HB; KONG DL; ZHUANG J; YAN XY; HUANG XL; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2021,13(18):21087-21096 8.901
2021-FEB 16 OPHEIM G; VAN DER KOLK A; BLOCH KM; COLON AJ; DAVIS KA; HENRY TR; JANSEN JFA; JONES SE; PAN JW; ROSSLER K; STEIN JM; STRANDBERG MC; TRATTNIG S; DE MOORTELE PFV; VARGAS MI; WANG I; BARTOLOMEI F; BERNASCONI N; BERNASCONI A; BERNHARDT B; BJORKMAN-BURTSCHER I; COSOTTINI M; DAS SR; HERTZ-PANNIER L; INATI S; JURKIEWICZ MT; KHAN AR; LIANG SL; MA RE; MUKUNDAN S; PARDOE H; PINBORG LH; POLIMENI JR; RANJEVA JP; STEIJVERS E; STUFFLEBEAM S; VEERSEMA TJ; VIGNAUD A; VOETS N; VULLIEMOZ S; WIGGINS CJ; XUE R; GUERRINI R; GUYE M; NEUROLOGY 2021,96(7):327-341 8.899
2021-MAY 25 DAI LC; XIAO X; PAN L; SHI LX; XU N; ZHANG ZQ; FENG XL; MA L; DOU SX; WANG PY; ZHU B; LI W; ZHOU Z; CELL REPORTS 2021,35(8): - 8.816
2021-MAY LI CX; CHEN Y; ZHU HT; ZHANG XM; HAN L; ZHAO ZD; WANG JH; NING LG; ZHOU WH; LU C; XU L; SANG JZ; FENG ZM; ZHANG YW; LOU XH; BO XC; ZHU B; YU CH; ZHENG M; LI YM; SUN J; SHEN Z; JOURNAL OF CROHNS & COLITIS 2021,15(5):874-874 7.387
2021-MAY-JUN GREGERSEN F; GOKSU C; SCHAEFERS G; XUE R; THIELSCHER A; HANSON LG; BRAIN STIMULATION 2021,14(3):488-497 7.076
2021-MAY 6 HAI L; SHI XY; WANG Q; FRONTIERS IN IMMUNOLOGY 2021,12( ): - 5.733
2021-MAY 25 FENG R; WANG L; SHI DW; ZHENG BY; ZHANG L; HOU H; XIA DJ; CUI LB; WANG XX; XU SH; WANG K; ZHU L; CELL DISCOVERY 2021,7(1): - 5.624
2021-MAY ZHANG SM; XIAO X; KONG JW; LU K; DOU SX; WANG PY; MA L; LIU YR; LI GH; LI W; ZHANG HD; FASEB JOURNAL 2021,35(5): - 5.394
2021-JUN 30 XI JQ; HUANG YL; CHEN J; ZHANG JJ; GAO LZ; FAN L; QIAN XD; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2021,181( ):72-81 5.137
2021-JUN WANG JG; YE Q; BAI SY; CHEN PF; ZHAO YC; MA XL; BAI C; LIU Y; XIN M; ZENG CW; LIU Q; ZHAO C; YAO Y; MA Y; JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 2021,155( ):58-65 5.065
2021-JUN 25 ZHOU CP; SHI HG; ZHANG MF; ZHOU LJ; XIAO L; FENG SS; IM WP; ZHOU M; ZHANG XZ; HUANG YH; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2021,433(13): - 4.783
2021-MAY 21 CHEN XH; YAN HW; LIU D; XU QJ; DUAN HX; FENG J; YAN XY; XIE C; ISCIENCE 2021,24(5): - 4.452
2021-JUN 2021 LIU YQ; DU MR; LIN HY; JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2021, ( ): - 4.428
2021-AUG CHENG T; SHUANG WB; YE DW; ZHANG WZ; YANG Z; FANG WG; XU HB; GU ML; XU WQ; GUAN C; CELLULAR SIGNALLING 2021,84( ): - 3.959
2021-JUN 2021 SUN KB; CUI JF; XUE R; JIANG T; WANG B; ZHANG ZH; ZHUO Y; ZHOU XJ; LIANG SL; YU XG; CHEN L; NMR IN BIOMEDICINE 2021, ( ): - 3.301
2021-MAY 2021 WU EZ; GUO XZ; TENG XY; ZHANG RJ; LI FH; CUI Y; ZHANG DD; LIU QH; LUO JJ; WANG JY; CHEN RS; CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2021, ( ): - 1.704
2021-MAY 20 XU JK; LI GZ; LI Z; LI WJ; CHEN RS; ZHANG B; ZHANG XJ; CHINESE MEDICAL JOURNAL 2021,134(10):1138-1145 1.43
2021-MAY 11 SHI XY; WEI M; XU ZH; LIU Y; ZHANG MJ; LV L; WANG Q; FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2021,9( ): - 0
2021-MAY 20 LI Y; SUN LH; GUO XY; MO N; ZHANG JK; LI C; FRONTIERS IN ONCOLOGY 2021,11( ): - 0
 
  附件下载: