ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2021年3月SCI收录)

宣布时候:2021年04月09日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-JUN 18 CAI ZK; CAO CC; JI L; YE R; WANG D; XIA C; WANG S; DU ZC; HU NJ; YU XH; CHEN J; WANG L; YANG XG; HE SM; XUE YC; NATURE 2020,582(7812):432-+ 46.486
2021-MAR 2021 GU ZR; PAN SK; LIN ZZ; HU L; DAI XY; CHANG J; XUE YC; SU H; LONG J; SUN MR; GANUSEVICH S; SOKOLOV V; SOKOLOV A; POKROVSKY I; JI F; BRUFORD MW; DIXON A; ZHAN XJ; NATURE 2021, ( ): - 46.486
2021-MAR 11 GU ZR; PAN SK; LIN ZZ; HU L; DAI XY; CHANG J; XUE YC; SU H; LONG J; SUN MR; GANUSEVICH S; SOKOLOV V; SOKOLOV A; POKROVSKY I; JI F; BRUFORD MW; DIXON A; ZHAN XJ; NATURE 2021,591(7849):259-+ 46.486
2020-APR LI A; ZALESKY A; YUE WH; HOWES O; YAN H; LIU Y; FAN LZ; WHITAKER KJ; XU KB; RAO GX; LI J; LIU S; WANG M; SUN YQ; SONG M; LI P; CHEN J; CHEN YC; WANG HN; LIU WM; LI ZG; YANG YF; GUO H; WAN P; LV LX; LU L; YAN J; SONG YQ; WANG HL; ZHANG HX; WU HW; NING YP; DU YH; CHENG YQ; XU J; XU XF; ZHANG D; WANG XQ; JIANG TZ; LIU B; NATURE MEDICINE 2020,26(4):558-+ 36.23
2021-MAR ZHANG Y; KHALIQUE A; DU XC; GAO ZX; WU J; ZHANG XY; ZHANG R; SUN ZY; LIU QQ; XU ZL; MIDGLEY AC; WANG LY; YAN XY; ZHUANG J; KONG DL; HUANG XL; ADVANCED MATERIALS 2021,33(9): - 26.444
2021-FEB ZHANG YJ; ZENG G; PAN HX; LI CG; HU YL; CHU K; HAN WX; CHEN Z; TANG R; YIN WD; CHEN X; HU YS; LIU XY; JIANG CB; LI JX; YANG MN; SONG Y; WANG XX; GAO Q; ZHU FC; LANCET INFECTIOUS DISEASES 2021,21(2):181-192 22.945
2021-JAN 2021 LU JY; CHANG L; LI T; WANG T; YIN YF; ZHAN G; HAN X; ZHANG K; TAO YB; PERCHARDE M; WANG L; PENG Q; YAN PX; ZHANG H; BI XJ; SHAO W; HONG YT; WU ZY; MA RZ; WANG PZ; LI WZ; ZHANG J; CHANG Z; HOU YP; ZHU B; RAMALHO-SANTOS M; LI PL; XIE W; NA J; SUN YJ; SHEN XH; CELL RESEARCH 2021, ( ): - 20.396
2021-MAR 2021 ZHAO YC; KUANG M; LI JH; ZHU L; JIA ZJ; GUO XF; HU YL; KONG J; YIN H; WANG XX; YOU FP; CELL RESEARCH 2021, ( ): - 20.396
2021-JAN 20 FU Y; HUANG J; WU YZ; LIU XH; ZHONG FR; WANG JY; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2021,143(2):617-622 14.549
2021-FEB 3 HUANG QR; JI K; TIAN SY; WANG FZ; HUANG BY; TONG Z; TAN SG; HAO JF; WANG QH; TAN WJ; GAO GF; YAN JH; NATURE COMMUNICATIONS 2021,12(1): - 13.61
2021-FEB 11 LI Y; CONG YN; JIA MM; HE QQ; ZHONG HQ; ZHAO Y; LI H; YAN MN; YOU J; LIU J; CHEN LP; HANG HY; WANG SD; NATURE COMMUNICATIONS 2021,12(1): - 13.61
2021-JAN 27 LI C; XIN ZY; HE LY; NING J; LIN KS; PAN JH; RAO J; WANG GQ; ZHU H; SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY 2021,6(1): - 13.195
2021-MAR 2021 XI JQ; AN LF; HUANG YL; JIANG J; WANG YQ; WEI G; XU ZL; FAN L; GAO LZ; SMALL 2021, ( ): - 10.611
2021-FEB QI CX; JIN YH; CHEN YY; LI WJ; LI YQ; LIANG K; LI Y; ZHANG YH; DU YA; BIOMATERIALS 2021,269( ): - 9.656
2021-FEB 24 MA YX; MAO GB; WU GQ; CUI ZQ; ZHANG XE; HUANG WR; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2021,13(7):7890-7896 8.901
2021-JAN 13 ZENG L; CHENG H; DAI YW; SU ZP; WANG CD; LEI L; LIN DQ; LI XY; CHEN H; FAN KL; SHI S; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2021,13(1):233-244 8.901
2021-FEB 2 ZHOU YJ; LIU ZZ; LI SB; XU W; ZHANG QQ; SILVA IT; LI C; WU YL; JIANG QL; LIU ZM; WANG QJ; GUO Y; WU JB; GU CJ; CAI X; QU D; MAYER CT; WANG XX; JIANG SB; YING TL; YUAN ZH; XIE YH; WEN YM; LU L; WANG Q; CELL REPORTS 2021,34(5): - 8.816
2021-FEB 2021 CUI LJ; HAMMAD MA; ZHANG SY; LIANG B; LIU PS; PROTEIN & CELL 2021, ( ):0-0 7.978
2021-FEB 2021 DONG H; LIU P; BAI MY; WANG K; FENG R; ZHU DD; SUN Y; MU SY; LI HZ; HARMSEN M; SUN SQ; WANG XX; GUO HC; PROTEIN & CELL 2021, ( ): - 7.978
2021-MAR 2021 QI H; MA ML; JIANG HW; LING JY; CHEN LY; ZHANG HN; LAI DY; LI Y; GUO ZW; HU CS; GUO SJ; MENG QF; REN Y; YANG X; WANG W; ZHOU J; ZHAO XD; LI H; TAO SC; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2021, ( ): - 7.365
2021-MAR WANG WJ; HUANG BY; ZHU YP; TAN WJ; ZHU MZ; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2021,18(3):749-751 7.365
2021-MAY 1 SUN QL; ZHU LX; LI YX; CUI YS; JIANG SL; TAO N; CHEN HB; ZHAO ZZ; XU J; DONG CX; CARBOHYDRATE POLYMERS 2021,259( ): - 6.89
2020- LUO JJ; CHEN RS; SPOTLIGHT ON CHINA: RNA 2020,64(6):867-873 6.809
2020- YE R; CAO CC; XUE YC; SPOTLIGHT ON CHINA: RNA 2020,64(6):883-894 6.809
2021-MAR DE HOLLANDER G; VAN DER ZWAAG W; QIAN CC; ZHANG P; KNAPEN T; NEUROIMAGE 2021,228( ): - 6.682
2021-MAR 2 MA YT; XIE HD; DU XM; WANG LP; JIN XQ; ZHANG QQ; HAN YW; SUN SC; WANG LT; LI X; ZHANG CJ; WANG MD; LI C; XU J; HUANG Z; WANG XQ; CHAI Z; DENG HK; CELL DISCOVERY 2021,7(1): - 5.624
2021-FEB 15 ZHANG S; LI T; HUO YG; YANG JW; FLEMING J; SHI MM; WANG Y; WEI WJ; GU SJ; BI LJ; JIANG T; ZHANG HT; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2021,170( ):140-149 5.137
2021-FEB 14 CHEN XH; XING HL; ZHOU ZL; HAO YJ; ZHANG XX; QI F; ZHAO J; GAO LZ; WANG X; JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 2021,9(6):1491-1502 5.022
2021-JAN YAN BC; CAO JW; LIU JJ; GU YH; XU ZB; LI DD; GAO LZ; ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 2021,7(1):299-310 4.619
2020-JUN 30 YAO RM; PAN RY; SHANG C; LI XH; CHENG JB; XU JP; LI YF; FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 2020,11( ): - 4.604
2021-MAR HOU YJ; GUO Y; LI DF; ZHOU NY; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2021,87(6): - 4.597
2021-APR ZHANG TT; CHEN XL; SUN L; GUO XJ; CAI TX; WANG JF; ZENG YQ; MA J; DING X; XIE ZS; NIU LL; ZHANG MM; TAO N; YANG FQ; CANCER MEDICINE 2021,10(7):2509-2522 3.653
2021-MAR 2021 ZHANG TT; CHEN XL; SUN L; GUO XJ; CAI TX; WANG JF; ZENG YQ; MA J; DING X; XIE ZS; NIU LL; ZHANG MM; TAO N; YANG FQ; CANCER MEDICINE 2021, ( ): - 3.653
2021-FEB YANG J; PERRETT S; WU S; MOLECULES 2021,26(4): - 3.589
2021-JAN 29 LI G; ZHANG X; GUO XY; LI Y; LI C; CELL TRANSPLANTATION 2021,30( ): - 3.523
2021-MAR WANG JY; HUANG CC; ZHOU JY; ZHAO KL; LI Y; CELLULAR IMMUNOLOGY 2021,361( ): - 3.519
2021-MAR WANG YG; LI ZH; WU SC; FLEMING J; LI CY; ZHU GF; CHEN B; REN BG; WANG XY; DU BP; LI PJ; HU PL; YANG JW; LIU Y; ZHOU CC; ZHANG XE; BI LJ; ZHANG HT; YANG JM; ZHANG ZD; INFECTION AND IMMUNITY 2021,89(3): - 3.401
2021-MAR 15 ZHANG JL; YAN L; WEI P; ZHOU RY; HUA CJ; XIAO M; TU YP; GU ZJ; WEI TT; EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2021,895( ): - 3.266
2021-JAN 25 LIU J; HUANG J; LIU H; CHEN C; XU JY; ZHONG LW; PLOS ONE 2021,16(1): - 3.226
2021-FEB 23 LU K; LIU CF; LIU YN; LUO AF; CHEN J; LEI ZC; KONG JW; XIAO X; ZHANG SM; WANG YZ; MA L; DOU SX; WANG PY; LI M; LI GH; LI W; CHEN P; BIOCHEMISTRY 2021,60(7):494-499 2.777
2021-APR 30 ZHAO TX; XU LR; ZHAO L; ZHANG HJ; LI Y; ZHANG YP; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2021,551( ):71-77 2.75
2021-MAR 1 SONG ZJ; GAO HY; XIE WC; SUN Q; LIANG K; LI Y; ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 2021,616( ): - 2.549
2021-JAN WANG F; ZHANG Y; ZHU L; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2021,48(1):54-63 0.301
2021-JAN CHEN P; SUN W; CHENG Z; YANG J; WANG M; WANG JY; CHEN HQ; LIU L; WANG YL; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2021,48(1):77-87 0.301
2021-JAN 19 ZHANG FY; ZHENG ZF; BARMAN AK; WANG ZH; WANG LY; ZENG WF; WANG LY; QIN Y; PANDEY A; ZHANG CL; LIANG W; COMMUNICATIONS BIOLOGY 2021,4(1): - 0
2021-FEB 12 WANG YY; ZENG YQ; ZHU LY; WAN JJ; LEI NJ; YAO XH; DUAN XX; ZHANG YN; CHENG YR; TAO N; QIN ZH; FRONTIERS IN ONCOLOGY 2021,10( ): - 0

  附件下载: