ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2021年2月SCI收录)

宣布时候:2021年03月15日

年代 作者 落款 来由 IF
2021-JAN 2021 QIAO C; LI D; GUO YT; LIU C; JIANG T; DAI QH; LI D; NATURE METHODS 2021, ( ): - 36.147
2021-JAN 6 WANG W; ZHENG YX; SUN SH; LI W; SONG MS; JI QZ; WU ZM; LIU ZP; FAN YL; LIU FF; LI JY; ESTEBAN CR; WANG S; ZHOU Q; BELMONTE JCI; ZHANG WQ; QU J; TANG FC; LIU GH; SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 2021,13(575): - 18.559
2021-JAN 2021 WU ZZ; LIU JY; CHEN G; DU JF; CAI HY; CHEN XH; YE GQ; LUO YT; LUO YY; ZHANG LW; DUAN HX; LIU Z; YANG S; SUN HW; CUI Y; SUN L; ZHANG HJ; SHI GZ; WEI TT; LIU PS; YAN XY; FENG J; BU PC; ADVANCED SCIENCE 2021, ( ): - 15.627
2020-NOV 24 MA XT; YAO MN; SHI JY; LI XD; GAO Y; LUO Q; HOU R; LIANG XL; WANG F; ACS NANO 2020,14(11):15904-15918 15.211
2021-JAN DEFFIEU MS; CESONYTE I; DELALANDE F; BONCOMPAIN G; DOROBANTU C; SONG E; LUCANSKY V; HIRSCHLER A; CIANFERANI S; PEREZ F; CARAPITO C; GAUDIN R; SCIENCE ADVANCES 2021,7(2): - 14.094
2020-SEP 8 QIN JS; GUO YT; XUE BX; SHI P; CHEN Y; SU QP; HAO HW; ZHAO SJ; WU CY; YU L; LI D; SUN YJ; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.61
2020-SEP 8 SHI DW; XIA X; CUI AY; XIONG ZX; YAN YZ; LUO J; CHEN GY; ZENG YY; CAI DH; HOU L; MCDERMOTT J; LI Y; ZHANG H; HAN JDJ; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.61
2021-JAN 8 XUE YB; BAO YM; ZHANG Z; ZHAO WM; XIAO JF; HE SM; ZHANG GQ; LI YX; ZHAO GP; CHEN RS; SONG SH; MA LN; ZOU D; TIAN DM; LI CP; ZHU JW; GONG Z; CHEN ML; WANG AK; MA YK; LI MW; TENG XF; CUI Y; DUAN GY; ZHANG MC; JIN T; SHI CM; DU ZL; ZHANG YD; LIU CD; LI RJ; ZENG JY; HAO LL; JIANG S; CHEN H; HAN DL; XUE YB; ZHANG T; KANG W; QU J; ZHANG WQ; LIU GH; LIU L; ZHANG Y; NIU GY; ZHU TT; FENG CR; LIU XN; ZHANG YS; LI Z; CHEN RR; LI QP; HUA ZY; JIANG C; CHEN ZY; HE FS; ZHAO YY; JIN Y; HUANG LQ; YUAN Y; ZHOU CF; XU QW; HE S; YE W; CAO RF; WANG PY; LING YC; YAN X; WANG QZ; DU Q; ZONG WT; KANG HG; XIONG Z; HUAN WD; ZHANG SR; XIA QG; FAN XJ; WANG ZF; CHEN X; CHEN TT; ZHANG SS; TANG BX; DONG LL; ZHANG ZW; WANG ZH; KANG HL; WANG YQ; WU S; WANG HG; CHEN M; LIU C; XIONG YJ; SHAO XY; LI YY; ZHOU HH; CHEN XM; ZHENG Y; KANG Q; HAO D; ZHANG LL; LUO HX; HAO YJ; ZHANG P; NIE Z; YU SH; YANG F; SANG J; LI ZH; ZHANG XQ; ZHOU Q; ZHAI S; ZHANG YP; WANG GD; ZHU QH; LI X; LI MH; YAN J; LI C; WANG ZN; WANG XF; LIU YM; LUO H; WU XY; JING HC; SONG TR; ZHAO Y; MEHMOOD F; ALI S; ALI A; SALEEM S; HUSSAIN I; ABBASI AA; ZUO ZX; REN J; ZHANG XX; XIAO Y; LI X; TU YR; XUE Y; WU WY; JI PF; ZHAO FQ; MENG XW; PENG D; LUO H; GAO F; NING WS; LIN SF; LIU T; GUO AY; YUAN H; ZHANG YE; TAN XD; ZHANG WZ; XIE YB; WANG CW; LIU CJ; YANG DC; TIAN F; GAO G; TANG DC; YAO L; CUI QH; AN NA; LI CY; LUO XT; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2021,49(D1):D18-D28 11.797
2021-JAN 8 ZHAO LH; WANG JJ; LI YY; SONG TR; WU Y; FANG SS; BU DC; LI H; SUN L; PEI D; ZHENG Y; HUANG JQ; XU MQ; CHEN RS; ZHAO Y; HE SM; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2021,49(D1):D165-D171 11.797
2021-JAN 8 LIU GH; BAO YM; QU J; ZHANG WQ; ZHANG T; KANG W; YANG F; JI QZ; JIANG XY; MA YK; MA S; LIU ZP; CHEN SY; WANG S; SUN SH; GENG LL; YAN KW; YAN PZ; FAN YL; SONG MS; REN J; WANG QR; YANG SS; YANG YH; XIONG MZ; LIANG CQ; LI LZ; CAO TL; HU JL; YANG P; PING JL; HU HF; ZHENG YD; SUN GQ; LI JM; LIU LX; ZOU ZR; DING YJ; LI MH; LIU D; WANG M; SUN XY; WANG C; BI SJ; SHAN HZ; ZHUO X; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2021,49(D1):D825-D830 11.797
2021-JAN CHEN MH; YAN C; MA YX; ZHANG XE; BIOMATERIALS 2021,268( ): - 9.656
2021-JAN 2021 LI Y; LAI DY; LEI Q; XU ZW; WANG F; HOU HY; CHEN LY; WU JX; REN Y; MA ML; ZHANG B; CHEN H; YU CZ; XUE JB; ZHENG YX; WANG XN; JIANG HW; ZHANG HN; QI H; GUO SJ; ZHANG YD; LIN XS; YAO ZJ; PANG PF; SHI DW; WANG W; YANG X; ZHOU J; SHENG HM; SUN ZY; SHAN H; FAN XL; TAO SC; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2021, ( ): - 7.365
2021-JAN 31 ZHAO YP; BILAL M; RAZA A; KHAN MI; MEHMOOD S; HAYAT U; HASSAN STS; IQBAL HMN; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2021,168( ):22-37 5.137
2021-JAN 1 CHEN XL; SUN YP; ZHANG TT; ROEPSTORFF P; YANG FQ; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2021,20(1):222-235 3.946
2020-DEC HOU MJ; WANG Y; WANG H; WANG YJ; ZHAO KL; LI Y; BU DB; HUANG CC; SUN SW; GLYCOBIOLOGY 2020,30(12):1061-1061 3.859
2021-JAN CAO JJ; WANG SM; WEI CM; LIN HR; ZHANG C; GAO YH; XU ZX; CHENG Z; SUN WC; WANG HB; INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 2021,90( ): - 3.616
2021-JAN 2021 ZHANG JL; LI SM; XIE N; NIE GH; TANG AF; ZHANG XE; LIANG MM; YAN XY; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2021, ( ): - 3.547
2021-JAN 2021 WANG HF; SHEN XY; ZHENG XJ; PAN Y; ZHANG Q; LIU ZH; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2021, ( ): - 3.547
2021-FEB 2021 DU PZ; WANG JJ; HE YQ; ZHANG S; HU BL; XUE XH; MIAO L; REN HY; BIOLOGY OF THE CELL 2021, ( ): - 3.333

  附件下载: