ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2020年11月SCI收录)

宣布时候:2020年12月01日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-JUN 25 QIAN H; KANG XJ; HU J; ZHANG DY; LIANG ZY; MENG F; ZHANG X; XUE YC; MAIMON R; DOWDY SF; DEVARAJ NK; ZHOU Z; MOBLEY WC; CLEVELAND DW; FU XD; NATURE 2020,582(7813):550-+ 46.486
2020-NOV 5 LIU BF; XU QH; WANG QJ; FENG S; LAI FN; WANG PZ; ZHENG FY; XIANG YL; WU JY; NIE JW; QIU C; XIA WK; LI LJ; YU G; LIN ZL; XU K; XIONG ZQ; KONG F; LIU L; HUANG CY; YU Y; NA J; XIE W; NATURE 2020,587(7832):139-+ 46.486
2020-NOV ZHANG M; YANG H; WAN LF; WANG ZH; WANG HY; GE C; LIU YH; HAO YJ; ZHANG DD; SHI GN; GONG YD; NI YL; WANG CJ; ZHANG Y; XI JF; WANG S; SHI L; ZHANG LN; YUE W; PEI XT; LIU B; YAN XL; JOURNAL OF HEPATOLOGY 2020,73(5):1118-1130 15.835
2020-OCT LIU FJ; LIANG JX; ZHANG B; GAO Y; YANG XN; HU TY; YANG HT; XU WQ; GUDDAT LW; RAO ZH; SCIENCE ADVANCES 2020,6(44): - 14.094
2020-OCT YAO XZ; CHEN C; WANG YF; DONG S; LIU YJ; LI YF; CUI ZL; GONG WB; PERRETT S; YAO LS; LAMED R; BAYER EA; CUI Q; FENG YG; SCIENCE ADVANCES 2020,6(43): - 14.094
2020-OCT 16 HUANG X; SUN W; CHENG Z; CHEN MX; LI XY; WANG JY; SHENG G; GONG WM; WANG YL; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.61
2020-NOV DU LY; LEE JH; JIANG HF; WANG CD; WANG SL; ZHENG ZH; SHAO F; XU DQ; XIA Y; LI J; ZHENG YH; QIAN X; LI XJ; KIM HR; XING DM; LIU PY; LU ZM; LYU JX; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2020,217(11): - 11.984
2020-OCT 27 FENG H; TIAN HB; WANG Y; ZHANG QX; LIN N; LIU SQ; YU Y; DENG HY; GAO P; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2020,117(43):26719-26727 10.62
2020-OCT 2020 CHEN L; LIU B; SUN P; WANG WJ; LUO SQ; ZHANG WY; YANG YF; WANG ZH; LIN J; CHEN PR; SMALL 2020, ( ): - 10.611
2020-OCT 12 ZHAO YG; ZHANG H; DEVELOPMENTAL CELL 2020,55(1):30-44 10.129
2020-NOV 3 SUN NN; LI CF; LI XF; DENG YQ; JIANG T; ZHANG NN; ZU SL; ZHANG RR; LI LL; CHEN X; LIU P; GOLD S; LU N; DU PS; WANG JF; QIN CF; CHENG GH; CELL REPORTS 2020,33(5): - 8.816
2020-OCT 20 YIN XZ; ZENG WF; WU BW; WANG LY; WANG ZH; TIAN HJ; WANG LY; JIANG YH; CLAY R; WEI XL; QIN Y; ZHANG FY; ZHANG CL; JIN LT; LIANG W; CELL REPORTS 2020,33(3): - 8.816
2020-AUG LI CX; CHEN Y; ZHU HT; ZHANG XM; HAN L; ZHAO ZD; WANG JH; NING LG; ZHOU WH; LU C; XU L; SANG JZ; FENG ZM; ZHANG YW; LOU XH; BO XC; ZHU B; YU CH; ZHENG M; LI YM; SUN J; SHEN Z; JOURNAL OF CROHNS & COLITIS 2020,14(8):1103-1118 7.387
2020-OCT 24 HUANG M; LIU XJ; YE HC; ZHAO X; ZHAO JJ; LIU Y; HE XM; QU MM; PAN J; HOU BD; CHENG YQ; LIU ZW; LI ZW; LIU L; SUN J; ZHANG SY; ZHANG Z; CELL DEATH & DISEASE 2020,11(10): - 6.486
2020-OCT 2020 ZHANG SL; XUE L; LIU XH; ZHANG XJC; ZHOU R; ZHAO H; SHEN CS; PIN JP; RONDARD P; LIU JF; FASEB JOURNAL 2020, ( ): - 5.394
2020-NOV 2020 WANG L; YU JJ; WANG CC; BIOESSAYS 2020, ( ): - 4.826
2020-SEP LI Q; WANG X; DOU ZH; YANG WS; HUANG BF; LOU JZ; ZHANG ZQ; INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2020,21(18): - 4.653
2020-OCT 29 ZHAO FF; ZENG Y; GUO AK; SU HF; XU B; SCIENTIFIC REPORTS 2020,10(1): - 4.576
2020-NOV GUAN HX; WANG YW; PERCULIJA V; SAEED AFUH; LIU YC; LI JY; JAN SS; LI Y; ZHU P; OUYANG SY; JOURNAL OF VIROLOGY 2020,94(22): - 4.288
2020-SEP HUANG Y; DAI YX; ZHOU Z; BIOCHEMICAL JOURNAL 2020,477(17):3367-3386 4.086
2020-OCT 2020 LU S; WANG DB; HOU Y; GUO DG; DENG YL; ZHANG XE; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2020, ( ): - 3.547
2020-NOV 15 ZENG YQ; DU QD; ZHANG ZW; MA J; HAN L; WANG YY; YANG LP; TAO N; QIN ZH; ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2020,694( ): - 3.48
2020-OCT 27 YANG XA; LV FC; WANG R; CHANG YG; ZHAO YM; CUI XY; LI HC; YANG SX; LI ST; ZHAO XM; MO ZS; YANG F; GUT PATHOGENS 2020,12(1): - 3.473
2020-OCT LI R; WAN WY; LI J; BRAIN IMAGING AND BEHAVIOR 2020,14(5):1388-1394 3.461
2020-OCT 2020 THOMAS C; ALLER SG; BEIS K; CARPENTER EP; CHANG G; CHEN L; DASSA E; DEAN M; VAN HOA FD; EKIERT D; FORD R; GAUDET R; GONG X; HOLLAND IB; HUANG YH; KAHNE DK; KATO H; KORONAKIS V; KOTH CM; LEE Y; LEWINSON O; LILL R; MARTINOIA E; MURAKAMI S; PINKETT HW; POOLMAN B; ROSENBAUM D; SARKADI B; SCHMITT L; SCHNEIDER E; SHI YG; SHYNG SL; SLOTBOOM DJ; TAJKHORSHID E; TIELEMAN DP; UEDA K; VARADI A; WEN PC; YAN NI; ZHANG P; ZHENG HJ; ZIMMER J; TAMPE R; FEBS LETTERS 2020, ( ): - 3.37
2020-OCT ZHOU Y; YANG Q; CHI JW; DONG BZ; LV WS; SHEN LY; WANG YG; INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2020,99( ):47-56 3.315
2020-NOV 26 ZHANG XL; LI DY; ZHU XS; WANG YW; ZHU P; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2020,533(1):125-131 2.75
2020-SEP XI HJ; WU RJ; WANG B; CHEN L; JOURNAL OF VISION 2020,20(9): - 2.416
2020-NOV ZHANG JX; WANG YY; DU LL; YE KQ; FEBS OPEN BIO 2020,10(11):2437-2451 2.231
2020-OCT 2020 LIU L; ZHENG YQ; CAI LP; WU WL; TANG S; DING YJ; LIU WB; KOU GM; XIONG Z; WANG SD; ZHENG SG; INTERNATIONAL JOURNAL OF LABORATORY HEMATOLOGY 2020, ( ): - 2.211
2020-OCT WANG SX; CHEN ZQ; HAN H; GUO AK; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2020,47(10):1090-1096 0.301

  附件下载: