ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2020年9月SCI收录)

宣布时候:2020年10月16日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-SEP 18 DU YF; AN WD; ZHU X; SUN Q; QI J; YE KQ; SCIENCE 2020,369(6510):1477-+ 43.644
2020-SEP 18 LV Z; DENG YQ; YE Q; CAO L; SUN CY; FAN CF; HUANG WJ; SUN SH; SUN Y; ZHU L; CHEN Q; WANG N; NIE JH; CUI Z; ZHU DD; SHAW N; LI XF; LI QQ; XIE LZ; WANG YC; RAO ZH; QIN CF; WANG XX; SCIENCE 2020,369(6510):1505-+ 43.644
2020-SEP 2020 XU F; DU WQ; ZOU Q; WANG YT; ZHANG X; XING XD; LI Y; ZHANG DC; WANG HM; ZHANG WH; HU XY; LIU X; LIU XL; ZHANG SJ; YU JQ; FANG JH; LI FJ; ZHOU Y; YUE TQ; MI N; DENG HT; ZOU P; CHEN XW; YANG XR; YU L; CELL RESEARCH 2020, ( ): - 18.448
2020-SEP 4 WANG K; ZHENG BY; ZHANG L; CUI LB; SU X; ZHANG Q; GUO ZX; GUO Y; ZHANG W; ZHU L; ZHU FC; RAO ZH; WANG XX; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-SEP 4 WANG K; ZHU L; SUN Y; LI MH; ZHAO X; CUI LB; ZHANG L; GAO GF; ZHAI WW; ZHU FC; RAO ZH; WANG XX; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-SEP 25 LIU Q; HE QT; LYU XX; YANG F; ZHU ZL; XIAO P; YANG Z; ZHANG F; YANG ZY; WANG XY; SUN P; WANG QW; QU CX; GONG Z; LIN JY; XU Z; SONG SL; HUANG SM; GUO SC; HAN MJ; ZHU KK; CHEN X; KAHSAI AW; XIAO KH; KONG W; LI FH; RUAN K; LI ZJ; YU X; NIU XG; JIN CW; WANG JY; SUN JP; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-SEP 24 HE XY; CHEN Y; BELTRAN DG; KELLY M; MA B; LAWRIE J; WANG F; DODDS E; ZHANG LM; GUO JT; NIU W; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-SEP 24 PENG Q; QIU XY; ZHANG ZH; ZHANG SL; ZHANG YY; LIANG Y; GUO JY; PENG H; CHEN MY; FU YX; TANG HD; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-MAY 21 YANG ZX; WANG JY; HUANG L; LILLEY DMJ; YE KQ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(9):5094-5105 10.727
2020-JUN 19 WEN ZQ; ZHANG LW; RUAN HH; LI GH; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(11):5939-5952 10.727
2020-JUL 9 ZHENG WQ; ZHANG YY; YAO Q; CHEN YZ; QIAO XH; WANG ED; CHEN C; ZHOU XL; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(12):6799-6810 10.727
2020-SEP 14 ZHAN HW; BHATTACHARYA S; CAI HQ; IGLESIAS PA; HUANG CH; DEVREOTES PN; DEVELOPMENTAL CELL 2020,54(5):608-+ 9.878
2020-AUG 3 NODA NN; WANG Z; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2020,219(8): - 9.362
2020-SEP WU H; WEI HF; ZHANG D; SEHGAL SA; ZHANG DJ; WANG XH; QIN Y; LIU L; CHEN Q; REDOX BIOLOGY 2020,36( ): - 9.038
2020-SEP 2020 DING H; HU B; ZHANG B; ZHANG H; YAN XY; NIE GH; LIANG MM; NANO RESEARCH 2020, ( ): - 8.67
2020-SEP 28 YANG J; DEAR AJ; YAO QQ; LIU ZY; DOBSON CM; KNOWLES TPJ; WU S; PERRETT S; NANOSCALE 2020,12(36):18663-18672 7.592
2020-MAY-JUN ZHANG ZF; ZHAN ZY; WANG B; CHEN YY; CHEN XQ; WAN CH; FU Y; HUANG L; MBIO 2020,11(3): - 7.27
2020-MAY-JUN ZENG H; ZHU GL; ZHANG SB; LI XM; MARTIN J; MORGNER N; SUN F; PENG GH; XIE H; MICHEL H; MBIO 2020,11(3): - 7.27
2020-SEP 2020 LIU SH; FU YX; MEI KR; JIANG YA; SUN XJ; WANG YY; REN FL; JIANG CS; MENG LS; LU SM; QIN ZH; DONG C; WANG XQ; CHANG ZJ; YANG SG; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2020, ( ): - 7.058
2020-AUG 6 QIN DB; LIU MY; YUAN LX; ZHU Y; LI XD; CHEN LM; WANG Y; CHEN YF; WU WH; WANG Y; JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 2020,71(16):5087-5097 6.305
2020-SEP 9 ZHANG JL; HUA CJ; ZHANG Y; WEI P; TU YP; WEI TT; CELL DEATH & DISEASE 2020,11(9): - 6.211
2020-APR EHIGIE AF; WEI P; WEI TT; YAN XY; OJENIYI FD; EHIGIE LO; FASEB JOURNAL 2020,34( ): - 5.421
2020-APR TU YP; WANG S; XIE Y; HUO YW; LI Y; ABEL PW; JIANG HH; ZOU XH; JIAO HZ; KUANG XL; WOLFF DW; HUANG YG; CASALE TB; WEI TT; CAO ZY; FASEB JOURNAL 2020,34( ): - 5.421
2020-SEP 10 YUAN Y; WANG LP; GAO LZ; FRONTIERS IN CHEMISTRY 2020,8( ): - 4.714
2020-SEP 2020 ZHANG JL; CHEN XH; HONG JJ; TANG AF; LIU Y; XIE N; NIE GH; YAN XY; LIANG MM; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2020, ( ): - 2.846
2020-SEP 2020 LIU Y; LIU XM; QIN DD; ZHAO YM; CAO XL; DENG XL; CHENG Y; LIU FP; YANG F; ZHANG TS; YANG XA; JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 2020, ( ): - 2.294
2020-SEP YU SL; YU T; ZUO ZT; WANG J; XU ZS; YANG KY; REN XH; ZHAO YL; LIN S; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2020,47(9):982-988 0.171

  附件下载: