ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2020年3月SCI收录)

宣布时候:2020年05月08日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-MAR WANG QY; WANG YP; DING JJ; WANG CH; ZHOU XH; GAO WQ; HUANG HW; SHAO F; LIU ZB; NATURE 2020,579(7799):421-+ 45.819
2020-MAR 20 QIAO AN; HAN S; LI XM; LI ZX; ZHAO PS; DAI AT; CHANG R; TAI LH; TAN QX; CHU XJ; MA LM; THORSEN TS; REEDTZ-RUNGE S; YANG DH; WANG MW; SEXTON PM; WOOTTEN D; SUN F; ZHAO Q; WU BL; SCIENCE 2020,367(6484):1346-+ 43.644
2020-MAR 19 GOU LT; LIM DH; MA WB; AUBOL BE; HAO YJ; WANG X; ZHAO J; LIANG ZY; SHAO CW; ZHANG X; MENG F; LI HR; ZHANG XR; XU RM; LI DS; ROSENFELD MG; MELLON PL; ADAMS JA; LIU MF; FU XD; CELL 2020,180(6):1212-+ 36.43
2020-MAR 5 WANG K; SUN Q; ZHONG X; ZENG MX; ZENG H; SHI XY; LI ZL; WANG YP; ZHAO Q; SHAO F; DING JJ; CELL 2020,180(5):941-+ 36.43
2020-MAR 5 MA S; SUN SH; GENG LL; SONG MS; WANG W; YE YX; JI QZ; ZOU ZR; WANG S; HE XJ; LI W; ESTEBAN CR; LONG X; GUO GJ; CHAN P; ZHOU Q; BELMONTE JCI; ZHANG WQ; QU J; LIU GH; CELL 2020,180(5):984-+ 36.43
2020-MAR 2020 LI A; ZALESKY A; YUE WH; HOWES O; YAN H; LIU Y; FAN LZ; WHITAKER KJ; XU KB; RAO GX; LI J; LIU S; WANG M; SUN YQ; SONG M; LI P; CHEN J; CHEN YC; WANG HN; LIU WM; LI ZG; YANG YF; GUO H; WAN P; LV LX; LU L; YAN J; SONG YQ; WANG HL; ZHANG HX; WU HW; NING YP; DU YH; CHENG YQ; XU J; XU XF; ZHANG D; WANG XQ; JIANG TZ; LIU B; NATURE MEDICINE 2020, ( ): - 34.848
2020-APR ZHAO JC; WANG M; CHANG LY; YU J; SONG AQ; LIU CF; HUANG WJ; ZHANG TT; WU XD; SHEN XH; ZHU B; LI GH; NATURE CELL BIOLOGY 2020,22(4): - 20.551
2020-APR XIA S; LIU MQ; WANG C; XU W; LAN QS; FENG SL; QI FF; BAO LL; DU LY; LIU SW; QIN C; SUN F; SHI ZL; ZHU Y; JIANG SB; LU L; CELL RESEARCH 2020,30(4):343-355 18.448
2020-MAR 2020 WANG PX; LIU SL; HU MX; ZHANG HW; DUAN DM; HE JY; HONG JJ; LV RT; CHOI HS; YAN XY; LIANG MM; ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2020, ( ): - 14.755
2020-APR 8 ZHANG MS; FU ZF; LI CQ; LIU AY; PENG DM; XUE FD; HE WT; GAO S; XU F; XU D; YUAN L; ZHANG F; XU ZH; XU T; XU PY; NANO LETTERS 2020,20(4):2197-2208 13.969
2020-APR 2020 MATHONY J; HARTEVELD Z; SCHMELAS C; ZU BELZEN JU; ASCHENBRENNER S; SUN W; HOFFMANN MD; STENGL C; SCHECK A; GEORGEON S; ROSSET S; WANG YL; GRIMM D; EILS R; CORREIA BE; NIOPEK D; NATURE CHEMICAL BIOLOGY 2020, ( ): - 13.942
2020-MAR 23 GAO Y; ZHANG HM; FAN MR; JIA CJ; SHI LF; PAN XW; CAO P; ZHAO XL; CHANG WR; LI M; NATURE COMMUNICATIONS 2020,11(1): - 13.811
2020-APR CHEN LX; ZHU CY; GUO H; LI RT; ZHANG LM; XING ZZ; SONG Y; ZHANG ZH; WANG FP; LIU XF; ZHANG YH; MA RLZ; WANG F; SCIENCE ADVANCES 2020,6(14): - 13.293
2020-FEB XIONG Z; XIA PY; ZHU XX; GENG JJ; WANG S; YE BQ; QIN XW; QU Y; HE LY; FAN DD; DU Y; TIAN Y; FAN ZS; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2020,217(2): - 11.897
2020-JAN 8 ZHANG Z; ZHAO WM; XIAO JF; BAO YM; HE SM; ZHANG GQ; LI YX; ZHAO GP; CHEN RS; GAO Y; ZHANG C; YUAN LY; XU SH; NING ZL; LU Y; ZENG JY; YUAN N; ZHU JW; PAN MY; ZHANG H; WANG Q; SHI S; JIANG MY; LU MM; QIAN QH; GAO QW; SHANG YF; WANG JY; DU ZL; TIAN DM; WANG P; TANG BX; LI CP; TENG XF; LIU XN; ZOU D; SONG SH; XIONG Z; LI MW; YANG F; MA YK; SANG J; LI ZH; LI RJ; WANG ZH; ZHU QH; LI X; ZHANG SS; KANG HL; DONG LL; YING C; DUAN GY; LI MH; ZHI XY; LING YC; CAO RF; JIANG Z; ZHOU HK; LV DQ; LIU W; KLENK HP; ZHANG YD; ZHANG ZW; CHEN TT; CHEN X; WANG YQ; WU S; GONG Z; CHEN ML; FANG SS; ZHANG LL; GUO JC; NIU YW; WU Y; LI H; ZHAO LH; LI XY; TENG XY; SUN XH; SUN L; ZHAO Y; WANG JJ; ZHANG P; LI YY; ZHENG Y; CHEN XM; XUE H; TENG YH; KANG Q; HAO YJ; CAO JB; LIU L; LI Z; LI QP; DU Q; ABBASI AA; SHIREEN H; PERVAIZ N; BATOOL F; RAZA RZ; MA LN; NIU GY; ZHANG YS; ZHU TT; HAO LL; WANG GL; YAN J; LI C; WANG ZN; WANG XF; LI ZH; ZHANG Y; WANG HL; ZHANG Y; XIA XL; GUO HW; ZHU JW; ZHOU Q; KANG HG; LAN L; ZHANG X; XUE YB; SUN YB; ZHAI S; YU L; SUN MY; CHEN HX; HU H; GUO AY; LIN SF; XUE Y; WANG CW; NING WS; ZHANG XX; XIAO Y; LI X; TU YR; WU WY; JI PF; ZHAO FQ; LUO H; GAO F; GUO YP; YUAN H; ZHANG YE; ZHANG Q; ZHOU JQ; HUANG Z; CUI QH; MIAO YR; RUAN C; YUAN CH; CHEN M; JIN JP; TIAN F; GAO G; SHI Y; YAO L; LI XS; LI CY; TANG Q; PENG D; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(D1):D24-D33 10.727
2020-JAN 8 TENG XY; CHEN XM; XUE H; TANG YH; ZHANG P; KANG Q; HAO YJ; CHEN RS; ZHAO Y; HE SM; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(D1):D160-D165 10.727
2020-JAN 8 FAN Z; CHEN RS; CHEN XW; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2020,48(D1):D233-D237 10.727
2020-APR 2020 HUA ZL; HOU BD; IMMUNOLOGICAL REVIEWS 2020, ( ): - 10.676
2020-APR 7 WU S; HONG L; WANG YQ; YU JQ; YANG J; YANG J; ZHANG H; PERRETT S; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2020,117(14):7814-7823 10.6
2020-MAR 2 HE KM; SONG EL; UPADHYAYULA S; DANG S; GAUDIN R; SKILLERN W; BU K; CAPRARO BR; RAPOPORT I; KUSTERS I; MA MH; KIRCHHAUSEN T; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2020,219(3): - 9.362
2020-MAR GUAN HX; WANG YW; YU T; HUANG YN; LI MH; SAEED AFUH; PERCULIJA V; LI DL; XIAO J; WANG DM; ZHU P; OUYANG SY; PLOS BIOLOGY 2020,18(3): - 9.311
2020-MAR 31 ZHANG DY; ZHANG Y; MA J; ZHU CM; NIU TX; CHEN WB; PANG XY; ZHAI YJ; SUN F; ELIFE 2020,9( ): - 8.523
2020-APR ZHANG XW; WANG K; ZHAO WJ; CAO L; ZHANG SS; JIN R; SUN XY; HAO J; HUANG XJ; ZHU MZ; WU HN; ZHAO HS; GE Q; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2020,17(4):395-406 7.058
2020-MAR 2020 YI CY; XIA J; HE L; LING ZY; WANG XS; YAN Y; WANG JJ; ZHAO XH; FAN WG; SUN XY; ZHANG RH; YE S; ZHANG RG; XU YF; MA LY; ZHANG YG; ZHOU HL; HUANG Z; NIU JQ; LONG G; LU JX; ZHONG J; SUN B; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2020, ( ): - 7.058
2020-APR YUAN L; LIU Q; WANG Z; HOU JJ; XU PY; CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 2020,77(8):1591-1606 6.341
2020-APR 2020 YANG YX; YANG P; WANG N; CHEN ZH; SU D; ZHOU ZH; RAO ZH; WANG XX; PROTEIN & CELL 2020, ( ): - 6.118
2020-APR 2020 WANG N; CHEN WY; ZHU L; ZHU DJ; FENG R; WANG JL; ZHU B; ZHANG XZ; CHEN XQ; LIU XJ; YAN RB; NI DY; ZHOU GG; LIU HR; RAO ZH; WANG XX; PROTEIN & CELL 2020, ( ): - 6.118
2020-APR 9 DENG SS; SUN ZC; QIAO J; LIANG Y; LIU LC; DONG CB; SHEN AJ; WANG Y; TANG H; FU YX; PENG H; JCI INSIGHT 2020,5(7): - 6.014
2020-JUN 1 HUANG CC; WANG H; BU DB; ZHOU JY; DONG JC; ZHANG JW; GAO HY; WANG YJ; CHAI WG; SUN SW; LI Y; CARBOHYDRATE POLYMERS 2020,237( ): - 5.975
2020-APR SHU QB; LI MJ; SHU L; AN ZW; WANG JF; LV H; YANG M; CAI TX; HU T; FU Y; YANG FQ; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2020,19(4):672-689 5.914
2020-MAR 15 ZHENG J; ZHOU H; YANG MJ; SONG SJ; DAI Q; JI GJ; ZHOU ZS; AGING-US 2020,12(5):4163-4177 5.543
2020-APR 29 QIAN YZ; ZOU JY; ZHANG ZH; AN J; ZUO ZT; ZHUO Y; WANG DJJ; ZHANG P; PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 2020,287(1925): - 5.386
2020-APR 1 PAN XW; CAO P; SU XD; LIU ZF; LI M; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 2020,1861(4): - 5.073
2020-APR YU XY; XU ZH; WANG X; XU QL; CHEN J; MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2020,109( ): - 4.708
2020-APR YOU S; LIU SB; DONG XJ; LI H; ZHU Y; HU LN; ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 2020,6(4):1977-1988 4.513
2020-APR 2020 LI ZZ; LI YA; LIU SQ; QIN ZH; JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2020, ( ): - 4.408
2020-MAR LIAO SM; LU B; LIU XH; LU ZL; LIANG SJ; CHEN D; TROY FA; HUANG RB; ZHOU GP; INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2020,21(5): - 4.331
2020-APR 14 YAO QQ; HONG L; WU S; PERRETT S; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 2020,22(14):7241-7249 3.963
2020-FEB JIANG K; YANG T; WU CY; CHEN LM; MAO LF; WU YY; DENG LZ; JIANG TJ; JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2020,102( ): - 3.724
2020-APR 2020 HUANG W; YAN HM; WANG C; LI JY; ZUO ZT; ZHANG J; SHEN Z; CHEN HF; ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING 2020, ( ): - 3.607
2020-APR 15 WANG H; ZHANG JW; DONG JC; HOU MJ; PAN WY; BU DB; ZHOU JY; ZHANG Q; WANG YJ; ZHAO KL; LI Y; HUANG CC; SUN SW; JOURNAL OF PROTEOMICS 2020,217( ): - 3.559
2020-APR HUANG Y; LI L; DONG K; TANG HS; YANG QN; JIA XL; LIAO YD; WANG WB; REN Z; CHEN L; WANG LP; NEUROSCIENCE BULLETIN 2020,36(4):427-431 3.499
2019-AUG 15 NYIRIMIGABO E; JIN M; YANG ZG; WANG J; ZHAI K; MAO Y; WANG HW; JI GJ; ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2019,671( ):175-184 3.269
2019-NOV 15 ZHANG JJ; GUO F; WANG L; ZHAO W; ZHANG D; YANG HY; YU JK; NIU LL; YANG FQ; ZHENG S; WANG JX; ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2019,676( ): - 3.269
2020-APR 2020 LI F; WANG DB; ZHOU J; MEN D; ZHAN XE; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2020, ( ): - 2.846
2020-MAR 2020 XUE YC; CHEN RS; QU LH; CAO XF; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2020, ( ): - 2.846
2020-APR 8 ZHANG S; WU S; SHEN YR; XIAO YQ; GAO LZ; SHI SR; ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 2020,7(4): - 2.693
2020-APR 16 WANG LL; LEI L; XU T; WANG Y; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2020,524(4):936-942 2.55
2020-APR 23 SONG YJ; PENG HL; BU DF; DING X; YANG FQ; ZHU ZG; TIAN XY; ZHANG LL; WANG XL; TANG CS; HUANG YQ; DU JB; JIN HF; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2020,525(1):231-237 2.55
2020-MAY LIU XR; TIAN R; ZUO ZT; ZHAO H; WU L; ZHUO Y; ZHANG YQ; CHEN L; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2020,68( ):148-157 2.349
2020-MAR FENG FL; HUANG CC; XIAO MJ; WANG HZ; GAO QX; CHEN ZS; XU XY; ZHOU J; LI FG; LI Y; ZHANG DD; CHANG YX; JIANG XQ; TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH 2020,9(3):1698-+ 1.429
2020-APR 7 GAO YJ; CHEN LJ; HAN YL; WU FR; YANG WS; ZHANG Z; HUO T; ZHU YM; YU CT; KIM H; LEE M; TANG Z; PHILLIPS K; HE B; JUNG SY; SONG YC; ZHU BK; XU RM; FENG Q; COMMUNICATIONS BIOLOGY 2020,3(1): - 0
2019-AUG 25 YAN XY; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2019,258( ): - 0
2019-AUG 25 FAN KL; YAN XY; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2019,258( ): - 0
2019-AUG 25 LIANG MM; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2019,258( ): - 0
2019-AUG 25 WANG JY; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2019,258( ): - 0

  附件下载: