ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年12月SCI收录)

宣布时候:2019年12月24日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-DEC YUAN Y; ZHANG J; QI XL; LI SG; LIU GS; SIDDHANTA S; BARMAN I; SONG XL; MCMAHON MT; BULTE JWM; NATURE MATERIALS 2019,18(12):1376-+ 46.863
2019-NOV 2019 ZHU GL; ZENG H; ZHANG SB; JULI J; PANG XY; HOFFMANN J; ZHANG Y; MORGNER N; ZHU Y; PENG GH; MICHEL H; SUN F; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2019, ( ): - 12.359
2019-DEC ZHANG YJ; QI LX; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(12):3998-4006 9.362
2019-DEC 3 QU L; ZHOU QT; XU YM; GUO Y; CHEN XY; YAO DQ; HAN GW; LIU ZJ; STEVENS RC; ZHONG GS; WU D; ZHAO SW; CELL REPORTS 2019,29(10):2929-+ 8.652
2019-NOV 26 SONG GX; ZHANG F; ZHANG XW; GAO X; ZHU XX; FAN DD; TIAN Y; CELL REPORTS 2019,29(9):2579-+ 8.652
2019-DEC 3 CHEN XY; XU YM; QU L; WU LJ; HAN GW; GUO Y; WU YR; ZHOU QT; SUN QQ; CHU CF; YANG J; YANG L; WANG Q; YUAN SG; WANG L; HU T; TAO HC; SUN YP; SONG YP; HU LY; LIU ZJ; STEVENS RC; ZHAO SW; WU D; ZHONG GS; CELL REPORTS 2019,29(10):2936-+ 8.652
2019-DEC 3 HUANG SM; YANG F; CAI BY; HE QT; LIU Q; QU CX; HAN MJ; KONG W; JIA YL; LI FH; YU X; SUN JP; WANG JY; ANALYTICAL CHEMISTRY 2019,91(23):14936-14942 6.337
2019-DEC GUO DG; WANG DB; LIU C; LU S; HOU Y; ZHANG XE; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 2019,1866(12): - 5.281
2019-DEC LV Y; SHEN S; XIANG LJ; JIA X; HOU YJ; WANG DC; DENG HY; JOURNAL OF VIROLOGY 2019,93(24): - 4.259
2019-DEC 1 WU CL; HUANG XJ; CHENG J; ZHU DJ; ZHANG XZ; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2019,208(3): - 3.522
2019- LU B; LIU XH; LIA SM; LU ZL; CHEN D; TROY FA; HUANG RB; ZHOU GP; CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2019,19(25):2271-2282 3.144
2019-NOV 2019 YANG J; LI JZ; WANG JY; SHENG G; WANG M; ZHAO HT; YANG YH; WANG YL; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2019, ( ): - 2.846
2019-DEC CHEN YY; ZHAN ZY; ZHANG HT; BI LJ; ZHANG XE; FU YV; TUBERCULOSIS 2019,119( ): - 2.798
2019-NOV 29 DAI LS; ZHOU HM; XU XY; ZUO ZT; PEERJ 2019,7( ): - 2.7
2019-DEC RAO JS; LIU ZX; ZHAO C; WEI RH; LIU RX; ZHAO W; ZHOU X; TIAN PY; YANG ZY; LI XG; JOURNAL OF MEDICAL PRIMATOLOGY 2019,48(6):320-328 0.791
2019-NOV 21 MA XB; CHEN L; YANG YC; ZHANG WQ; WANG PX; ZHANG K; ZHENG B; ZHU L; SUN Z; ZHANG S; GUO YK; LIANG MM; WANG HY; TIAN J; FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 2019,7( ): - 0
2019-NOV 29 AI L; TAN T; TANG YH; YANG J; CUI DH; WANG R; WANG AB; FEI XC; DI YL; WANG XM; YU Y; ZHAO SJ; WANG WS; BAI SY; YANG X; HE RQ; LIN WY; HAN HB; CAI X; TONG ZQ; COMMUNICATIONS BIOLOGY 2019,2( ): - 0

  附件下载: