ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年11月SCI收录)

宣布时候:2019年12月09日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-OCT 31 ZHANG SW; HEYES DJ; FENG LL; SUN WL; JOHANNISSEN LO; LIU HT; LEVY CW; LI XM; YANG J; YU XL; LIN M; HARDMAN SJO; HOEVEN R; SAKUMA M; HAY S; LEYS D; RAO ZH; ZHOU AW; CHENG Q; SCRUTTON NS; NATURE 2019,574(7780):722-+ 45.819
2019-NOV 1 WANG N; ZHAO DM; WANG JL; ZHANG YL; WANG M; GAO Y; LI F; WANG JF; BU ZG; RAO ZH; WANG XX; SCIENCE 2019,366(6465):640-+ 43.644
2019-NOV GU LS; LI YY; ZHANG SW; XUE YH; LI WX; LI D; XU T; JI W; NATURE METHODS 2019,16(11):1114-+ 34.975
2019-NOV 7 QIAN X; LI XJ; SHI ZM; XIA Y; CAI QS; XU DQ; TAN L; DU LY; ZHENG YH; ZHAO D; ZHANG CB; LORENZI PL; YOU YP; JIANG BH; JIANG T; LI HT; LU ZM; MOLECULAR CELL 2019,76(3):516-+ 15.09
2019-NOV 21 WANG L; GAO YF; ZHENG XD; LIU CF; DONG SS; LI R; ZHANG GW; WEI YX; QU HY; LI YH; ALLIS CD; LI GH; LI HT; LI PL; MOLECULAR CELL 2019,76(4):646-+ 15.09
2019-NOV 22 LV L; LIU YL; XIE JX; WU Y; ZHAO JJ; LI Q; ZHONG Y; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.811
2019-OCT 29 LI YJ; CAO YL; FENG JX; QI YB; MENG SX; YANG JF; ZHONG YT; KANG SS; CHEN XX; LAN L; LUO L; YU B; CHEN SD; CHAN DC; HU JJ; GAO S; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.811
2019-NOV LIU BY; YANG LL; ZHU XX; LI HM; ZHU PP; WU JY; LU TK; HE LY; LIU NA; MENG S; ZHOU L; YE BQ; TIAN Y; FAN ZS; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2019,216(11):2653-2668 11.897
2019-NOV 7 WU H; HAN YJ; SILLKE YR; DENG HZ; SIDDIQUI S; TREESE C; SCHMIDT F; FRIEDRICH M; KEYE J; WAN JJ; QIN Y; KUHL AA; QIN ZH; SIEGMUND B; GLAUBEN R; EMBO MOLECULAR MEDICINE 2019,11(11): - 10.382
2019-OCT 2019 WU H; HAN YJ; SILLKE YR; DENG HZ; SIDDIQU S; TREESE C; SCHMIDT F; FRIEDRICH M; KEYE J; WAN JJ; QIN Y; KUEHL AA; QIN ZH; SIEGMUND B; GLAUBEN R; EMBO MOLECULAR MEDICINE 2019, ( ): - 10.382
2019-NOV 2019 FANG T; ZHU WW; LI CQ; ZHANG F; GAO D; ZHANG ZP; LIANG A; ZHANG XE; LI F; SMALL 2019, ( ): - 9.909
2019-SEP LU D; LIU KF; ZHANG D; YUE C; LU Q; CHENG H; WANG L; CHAI Y; QI JX; WANG LF; GAO GF; LIU WJ; PLOS BIOLOGY 2019,17(9): - 9.311
2019-NOV 21 ZHOU Y; CAO C; HE LL; WANG XP; ZHANG XJC; ELIFE 2019,8( ): - 8.523
2019-OCT HE JY; FAN KL; YAN XY; JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 2019,311( ):288-300 8.375
2019-NOV 1 LI YW; ZHOU J; SONG J; LIANG XS; ZHANG ZP; MEN D; WANG DB; ZHANG XE; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2019,144( ): - 8.037
2019-DEC NIE BB; WANG L; HU YC; LIANG SX; TAN ZG; CHAI P; TANG YJ; SHANG JJ; PAN ZS; ZHAO XD; ZHANG XF; GONG JX; ZHENG C; XU H; WEY HY; LIANG SH; SHAN BC; NEUROIMAGE 2019,203( ): - 6.918
2019-NOV 12 YANG YM; CHEN RG; WU XM; ZHAO YN; FAN YH; XIAO ZF; HAN J; SUN L; WANG XQ; DAI JW; STEM CELL REPORTS 2019,13(5):862-876 6.584
2019-NOV LING C; ZHANG ZH; WU Y; FANG XJ; KONG QL; ZHANG W; WANG ZX; YANG Q; YUAN Y; STROKE 2019,50(11):3128-3134 6.572
2019-NOV 2019 YUAN L; LIU Q; WANG Z; HOU JJ; XU PY; CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 2019, ( ): - 6.341
2019-SEP 5 MA XT; LI XD; SHI JY; YAO MN; ZHANG X; HOU R; SHAO N; LUO Q; GAO Y; DU SF; LIANG XL; WANG F; ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS 2019,8(17): - 6.295
2019-OCT 23 LI J; LI N; CHEN YF; HUI SY; FAN JF; YE BQ; FAN ZS; ZHANG JG; ZHAO RC; ZHUANG QY; CELL DEATH & DISEASE 2019,10( ): - 6.211
2019-JAN 1 YANG Y; XIA M; WANG LY; ARUMUGAM S; WANG YJ; OU XJ; WANG CL; JIANG X; TAN M; CHEN YT; LI XM; EMERGING MICROBES & INFECTIONS 2019,8(1):1642-1657 6.183
2019-SEP SUN L; CHEN RG; BAI Y; LI J; WU Q; SHEN Q; WANG XQ; CEREBRAL CORTEX 2019,29(9):3864-3878 6.149
2019-OCT PAN NC; FANG A; SHEN C; SUN L; WU Q; WANG XQ; CEREBRAL CORTEX 2019,29(10):4107-4118 6.149
2019-OCT 2019 CUI LJ; MIRZA AH; ZHANG SY; LIANG B; LIU PS; PROTEIN & CELL 2019, ( ): - 6.118
2019-NOV CHENG F; WANG S; SONG MS; LIU ZP; LIU P; WANG L; WANG YJ; ZHAO Q; YAN KW; CHAN P; ZHANG WQ; QU J; LIU GH; PROTEIN & CELL 2019,10(11):846-853 6.118
2019-NOV 2019 WANG SH; ZHOU KX; YANG XL; ZHANG B; ZHAO Y; XIAO Y; YANG XN; YANG HT; GUDDAT LW; LI J; RAO ZH; PROTEIN & CELL 2019, ( ): - 6.118
2019-NOV 2019 MENG XQ; ZARE I; YAN XY; FAN KL; WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY 2019, ( ): - 5.944
2019-DEC ZHANG RF; ZHOU YL; YAN XY; FAN KL; MICROCHIMICA ACTA 2019,186(12): - 5.076
2019-DEC 1 DU SW; ARKATKAR T; AL QURESHAH F; JACOBS HM; THOUVENEL CD; CHIANG K; LARGENT AD; LI QZ; HOU BD; RAWLINGS DJ; JACKSON SW; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,203(11):2817-2826 5.066
2019-OCT WANG ZY; ZHAO HY; YUAN CZ; ZHAO DF; SUN YA; WANG XC; ZHANG H; JOURNAL OF CELL SCIENCE 2019,132(19): - 4.831
2019-DEC LI CF; ZU SL; DENG YQ; LI DP; PARVATIYAR K; QUANQUIN N; SHANG JZ; SUN NN; SU JQ; LIU ZY; WANG M; ALIYARI SR; LI XF; WU AP; MA F; SHI Y; NIELSEN-SAINES K; JUNG JU; QIN FXF; QIN CF; CHENG GH; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2019,63(12): - 4.719
2019-OCT 23 TAUBERT J; FLESSERT M; LIU N; UNGERLEIDER LG; SCIENTIFIC REPORTS 2019,9( ): - 4.525
2019-NOV 7 XU LN; NITIKA; HASIN N; CUSKELLY DD; WOLFGEHER D; DOYLE S; MOYNAGH P; PERRETT S; JONES GW; TRUMAN AW; SCIENTIFIC REPORTS 2019,9( ): - 4.525
2019-OCT LAI C; LIU L; LIU Q; CHENG S; ZHAO L; XIA M; GU H; DUAN Y; XING L; ZHAO Z; YANG X; LUO J; YANG P; CHEN R; WANG X; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):241-241 4.373
2019-OCT HOU B; HONG S; HUA Z; TIAN M; CHEN J; TANG H; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):319-319 4.373
2019-OCT XIA H; SHI Y; ZHU M; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):643-643 4.373
2019-OCT WU H; HAN Y; SILLKE YR; DENG H; TREESE C; CHIN Y; KUHL AA; QIN Z; SIEGMUND B; GLAUBEN R; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):1280-1280 4.373
2019-OCT DUAN H; WANG D; HAO H; YAN X; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):1430-1430 4.373
2019-OCT FAN X; YANG P; EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,49( ):1565-1566 4.373
2019-NOV HAN YF; LI LD; WANG Y; YAN CH; LIU YJ; DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS 2019,35( ): - 4.105
2019-OCT 23 XIE S; QAO XL; CHEN HW; NAN H; ZHANG ZW; JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2019,67(42):11815-11824 3.911
2019-NOV 2019 ZHOU BD; DU YP; XUE YJ; MIAO GB; WEI TT; ZHANG P; PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS 2019, ( ): - 2.866
2019-NOV 2019 MENG XQ; FAN KL; YAN XY; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2019, ( ): - 2.846
2019-OCT ZHANG YW; LV YL; YOU H; DOU WC; HOU B; SHI L; ZUO ZT; MAO WY; FENG F; SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY 2019,71( ):116-123 2.79
2019-OCT HUANG HC; WEN XZ; XUE H; CHEN RS; JI JF; XU L; CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 2019,31(5):771-+ 2.572
2019-DEC PEDERSEN JO; HANSON CG; XUE R; HANSON LG; MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE 2019,32(6):655-667 2.504

  附件下载: