ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年9月SCI收录)

宣布时候:2019年09月26日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-AUG LIANG MM; YAN XY; ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 2019,52(8):2190-2200 22.361
2019-SEP ZHANG SL; WANG YC; JIA L; WEN X; DU ZH; WANG C; HAO YJ; YU DH; ZHOU L; CHEN NF; CHEN JC; CHEN HL; ZHANG H; CELIK I; GULSOY G; LUO JJ; QIN BM; CUI XL; LIU ZH; ZHANG SL; ESTEBAN MA; AY F; XU W; CHEN RS; LI W; HOFFMAN AR; HU JF; CUI JW; GENOME RESEARCH 2019,29(9):1521-1532 13.796
2019-AUG 28 SUN ZC; REN ZH; YANG KT; LIU ZD; CAO SS; DENG SS; XU L; LIANG Y; GUO JY; BIAN YJ; XU HR; SHI JY; WANG F; FU YX; PENG H; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-AUG 29 WANG MF; GUO XY; YANG XN; ZHANG B; REN J; LIU AJ; RAN YJ; YAN B; CHEN F; GUDDAT LW; HU JJ; LI J; RAO ZH; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-SEP 2 JONES AX; CAO Y; TANGI YL; WANG JH; DING YH; TAN H; CHEN ZL; FANG RQ; YIN J; CHEN RC; ZHU X; SHE Y; HUANG N; SHAO F; YE KQ; SUN RX; HE SM; LEI XG; DONG MQ; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-SEP 5 LUO YT; TENG X; ZHANG LL; CHEN JN; LIU Z; CHEN XH; ZHAO S; YANG S; FENG J; YAN XY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-AUG 28 MA YX; MAO GB; HUANG WR; WU GQ; YIN W; JI XH; DENG ZS; CAI ZM; ZHANG XE; HE ZK; CUI ZQ; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2019,141(34):13454-13458 13.613
2019-SEP 2 WANG YY; ZHU PP; LUO JJ; WANG J; LIU ZW; WU W; DU Y; YE BQ; WANG DP; HE L; REN WZ; WANG JY; SUN XH; CHEN RS; TIAN Y; FAN ZS; EMBO JOURNAL 2019,38(17): - 10.345
2019-SEP ALUSHIN G; AVASTHI P; CAI HQ; FRITZ-LAYLIN L; GODINHO S; LACKNER L; LAZAROU M; NISHIYAMA T; SHARMA M; SONG Y; VAQUERIZAS J; VON BLUME J; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(9):2813-2814 9.567
2019-AUG ZHOU B; CHEN LM; LIAO P; HUANG L; CHEN Z; LIAO DQ; YANG LH; WANG J; YU GQ; WANG L; ZHANG JG; ZUO YX; LIU J; JIANG RT; PLOS BIOLOGY 2019,17(8): - 9.527
2019-JUL 25 HU W; ZHANG Y; SUN XL; ZHANG TT; XU LL; XIE HY; LI ZG; LIU WL; LOU JZ; CHEN W; ELIFE 2019,8( ): - 8.508
2019-SEP 4 DENG LD; FENG ZJ; DENG HZ; JIANG YJ; SONG K; SHI YL; LIU SQ; ZHANG JH; BAI SP; QIN ZH; DONG AJ; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2019,11(35):31743-31754 8.284
2019-AUG 20 LU Y; GAO K; LI XN; TANG Z; XIANG L; ZHAO HZ; FU JJ; WANG L; ZHU NL; CAI ZW; LIANG Y; WANG YW; JIANG GB; ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 2019,53(16):9800-9809 7.25
2019-OCT DU RL; ZHU XD; WU S; ZHANG XH; HE Y; ZHANG K; HE X; WANG XQ; SUN YJ; WANG QB; ZHANG H; TIAN M; EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2019,46(11):2392-2397 6.553
2019-AUG 20 DU HQ; YU HJ; MA TR; YANG FQ; JIA LY; ZHANG C; ZHANG JX; NIU LL; YANG JJ; ZHANG ZW; ZHANG K; LI Z; ANALYTICAL CHEMISTRY 2019,91(16):10663-10671 6.035
2019-SEP ZHANG X; LIU ZP; LIU XQ; WANG S; ZHANG YY; HE XJ; SUN SH; MA S; NG SC; LIU F; WANG Q; WANG XQ; LIU L; ZHANG WQ; SONG MS; LIU GH; QU J; PROTEIN & CELL 2019,10(9):649-667 4.326
2019-SEP KREITZBERG PA; BERN M; SHU QB; YANG FQ; SERANG O; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2019,18(9):3268-3281 4.033
2019-SEP HONG Y; HUANG Z; GUO L; NI B; JIANG CY; LI XJ; HOU YJ; YANG WS; WANG DC; ZHULIN IB; LIU SJ; LI DF; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2019,112(3):906-917 4.032
2019-SEP 4 ZHANG YJ; SONG HW; LIU XM; TANG DH; CHEN YE; ZHANG XC; FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 2019,13( ): - 4.022
2019- WU BB; WANG YJ; SHI CG; CHEN Y; YU LX; LI J; LI WW; WEI Y; HE RQ; JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2019,71(1):291-305 3.792
2019-SEP WANG J; AN LL; ZHAO Y; ZHANG C; LI SN; YE C; JING SQ; HANG HY; APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2019,103(18):7703-7717 3.602
2019-JUN 28 TIAN CC; TANG XL; ZHU XY; ZHOU Q; GUO YT; ZHAO R; WANG DJ; GONG B; PLOS ONE 2019,14(6): - 3.352
2019-SEP LI WQ; JI QS; WEI ZJ; CHEN YL; ZHANG ZY; YIN XY; AGHMIUNI SK; LIU MZY; CHEN WR; SHI L; CHEN Q; DU XZ; YU L; CAO MJ; WANG ZL; HUANG SH; JIN TC; WANG QW; EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 2019,186( ): - 3.307
2019-SEP SUN Y; LU W; DU KX; WANG JH; JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 2019,122(3):1002-1022 2.755
2019-AUG ZHANG WW; GAO HY; SUN Q; LIANG K; XIE WC; LI Y; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2019,46(8):823-834 0.223
2019-SEP 6 AN LL; LI YM; FAN YJ; HE N; RAN FL; QU HZ; WANG YQ; ZHAO XT; YE C; JIANG YD; FANG XD; HANG HY; FRONTIERS IN GENETICS 2019,10( ): - 0

  附件下载: