ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年8月SCI收录)

宣布时候:2019年09月06日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-AUG HE JY; LI CC; DING L; HUANG YN; YIN XL; ZHANG JF; ZHANG J; YAO CJ; LIANG MRN; PIRRACO RP; CHEN J; LU Q; BALDRIDGE R; ZHANG Y; WU MH; REIS RL; WANG YL; ADVANCED MATERIALS 2019, ( ): - 21.888
2019-AUG 14 YANG S; ZHAO YY; YU JJ; FAN ZQ; GONG ST; TANG H; PAN L; CELL HOST & MICROBE 2019,26(2):240-+ 16.028
2019-AUG 21 ZHANG R; XU GX; CAO L; SUN ZX; HE Y; CUI MT; SUN YN; LI ST; LI HP; QIN L; HU MX; YUAN ZJ; RAO ZP; DING W; RAO ZH; LOU ZY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-SEP ZHUANG QY; YE BQ; HUI SY; DU Y; ZHAO R; LI J; WU ZH; LI N; ZHANG YB; LI HL; WANG SR; YANG Y; LI SG; ZHAO H; FAN ZS; QIU GX; ZHANG JG; CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 2019,26(9):1700-1715 7.999
2019-SEP LIU D; WU H; WANG CG; LI YJ; TIAN HB; SIRAJ S; SEHGAL SA; WANG XH; WANG J; SHANG YL; JIANG ZF; LIU L; CHEN Q; CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 2019,26(9):1735-1749 7.999
2019-OCT 15 WANG JJ; BECKER B; WANG LJ; LI H; ZHAO XD; JIANG TZ; NEUROIMAGE 2019,200( ):562-574 7.079
2019-AUG MA XT; LI XD; SHI JY; YAO MN; ZHANG X; HOU R; SHAO N; LUO Q; GAO Y; DU SF; LIANG XOOL; WANG F; ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS 2019, ( ): - 5.849
2019-OCT TONG DL; CHEN RG; LU YL; LI WK; ZHANG YF; LIN JK; HE LJ; DANG T; SHAN SF; XUA XH; ZHANG Y; ZHANG C; DU YS; ZHOU WH; WANG XQ; QIU ZL; NEUROBIOLOGY OF DISEASE 2019,130( ): - 5.39
2019-JUL CHAN C; PANG XY; ZHANG Y; NIU TX; YANG SJ; ZHAO DH; LI J; LU LY; HSU VW; ZHOU J; SUN F; FAN J; PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY 2019,15(7): - 4.834
2019-AUG WEI S; WANG DB; LI H; BI LJ; DENG JY; ZHU GF; ZHANG JB; LI CY; LI M; FANG Y; ZHANG GM; CHEN J; TAO SC; ZHANG XE; CELLULAR MICROBIOLOGY 2019, ( ): - 4.604
2019-JUL XUE DS; LI T; CHEN GJ; LIU YH; ZHANG DP; GUO Q; GUO JJ; YANG YH; SUN JF; SU BX; SUN L; SHAO B; POLYMERS 2019,11(7): - 3.509
2019-APR ZHANG C; WU W; ZHU HL; YU XM; ZHANG YL; YE X; CHENG HY; MA RO; CUI H; LUO JJ; GUAN J; CHANG XH; BIOLOGY OF REPRODUCTION 2019,100(4):939-949 3.445
2019-JUL 31 WANG Y; SUN YF; FENG J; LI Z; YU HJ; DING X; YANG FQ; LINGHU EQ; BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2019,2019( ): - 2.931
2019-SEP 10 SHU LA; GUO XJ; NIU LL; CHEN XL; CAI TX; DING X; XIE ZS; WANG JF; ZHU NL; KOU TX; YANG FQ; JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 2019,174( ):625-632 2.863
2019-SEP KONG QL; ZHANG ZH; YANG Q; FAN ZY; WANG B; AN J; ZHUO Y; EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2019,118( ):271-276 2.824
2019-MAY-JUN ZONG FR; BICKELHAUPT S; KUDER TA; LEDERER W; DANIEL H; STIEBER A; SCHLEMMER HP; GALVOSAS P; LAUN FB; JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 2019,43(3):434-442 1.409

  附件下载: