ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年7月SCI收录)

宣布时候:2019年09月06日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-JUL 21 JIANG DW; NI DL; ROSENKRANS ZT; HUANG P; YAN XY; CAI WB; CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 2019,48(14):3683-3704 41.27
2019-JUL 25 XU Y; ZHOU P; CHENG S; LU QH; NOWAK K; HOPP AK; LI L; SHI XY; ZHOU ZW; GAO WQ; LI D; HE HB; LIU XY; DING JJ; HOTTIGER MO; SHAO F; CELL 2019,178(3):552-+ 33.796
2019-AUG HUANG YW; ZUCKER B; ZHANG SJ; ELIAS S; ZHU Y; CHEN H; DING TL; LI Y; SUN YJ; LOU JZ; KOZLOV MM; YU L; NATURE CELL BIOLOGY 2019,21(8):991-+ 20.46
2019-JUL ZHANG Q; PAN Y; ZENG BH; ZHENG XJ; WANG HF; SHEN XY; LI H; JIANG Q; ZHAO JX; MENG ZX; LI PP; CHEN ZJ; WEI H; LIU ZH; CELL RESEARCH 2019,29(7):516-532 15.973
2019-JUL HUANG YJ; LIN L; LIU X; YE S; YAO PY; WANG WW; YANG FR; GAO XY; LI J; ZHANG Y; ZHANG JC; YANG ZH; LIU X; YANG ZY; ZANG JY; TENG MK; WANG ZY; RUAN K; DING X; LI L; CLEVELAND DW; ZHANG RG; YAO XB; CELL RESEARCH 2019,29(7):562-578 15.973
2019-JUL 11 BI XJ; XU YH; LI T; LI XM; LI WZ; SHAO W; WANG KL; ZHAN G; WU ZY; LIU W; LU YY; WANG L; ZHAO JC; WU JW; NA J; LI GH; LI PL; SHEN XH; MOLECULAR CELL 2019,75(1):102-+ 14.703
2019-JUL COLIN-YORK H; JAVANMARDI Y; BARBIERI L; LI D; KOROBCHEVSKAYA K; GUO YT; HALL C; TAYLOR A; KHUON S; SHERIDAN GK; CHEW TL; LI D; MOEENDARBARY E; FRITZSCHE M; NANO LETTERS 2019,19(7):4427-4434 14.201
2019-AUG 7 LUO YT; TENG X; ZHANG LL; CHEN JN; LIU Z; CHEN XH; ZHAO S; YANG S; FENG J; YAN XY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUL 1 CAO Z; HAO Y; FUNG CW; LEE YY; WANG PF; LI XS; XIE K; LAM WJ; QIU YF; TANG BZ; SHUI GH; LIU PS; QU JA; KANG BH; MAK HY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUL 26 DENG LP; REN RT; LIU ZP; SONG MS; LI JY; WU ZM; REN XQ; FU LN; LI W; ZHANG WQ; GUILLEN P; BELMONTE JCI; CHAN P; QU J; LIU GH; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUL 29 TIAN Y; YANG B; QIU WN; HAO YJ; ZHANG ZX; YANG B; LI N; CHENG SQ; LIN ZJ; RUI YC; CHEUNG OKW; YANG WQ; WU WKK; CHEUNG YS; LAI PBS; LUO JJ; SUNG JJY; CHEN RS; WANG HY; CHENG ASL; YANG PY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUL 30 PARK SY; YANG JS; LI Z; DENG P; ZHU XH; YOUNG D; ERICSSON M; ANDRINGA RLH; MINNAARD AJ; ZHU CM; SUN F; MOODY DB; MORRIS AJ; FAN J; HSU VW; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JULY DERETIC V; PROSSNITZ E; BURGE M; CAMPEN MJ; CANNON J; LIU KJ; LIU ML; HALL P; SKLAR LA; ALLERS L; MARISCAL L; GARCIA SA; WEAVER J; BAEHRECKE EH; BEHRENDS C; CECCONI F; CODOGNO P; CHEN GC; ELAZAR Z; ESKELINEN EL; FOURIE B; GOZUACIK D; HONG WJ; JO EK; JOHANSEN T; JUHASZ G; KIMCH A; KTISTAKIS N; KROEMER G; MIZUSHIMA N; MUNZ C; REGGIORI F; RUBINSZTEIN D; RYAN K; SCHRODER K; SHEN HM; SIMONSEN A; TOOZE SA; VACCARO M; YOSHIMORI T; YU L; ZHANG H; KLIONSKY DJ; AUTOPHAGY 2019, ( ): - 11.815
2019-JUN ZHENG H; YUAN CZ; ZHANG H; CHEN YY; ZHANG H; AUTOPHAGY 2019, ( ): - 11.815
2019-JUN JI CC; ZHAO HY; LI DF; SUN HY; HAO JF; CHEN RG; WANG XQ; ZHANG H; ZHAO YG; AUTOPHAGY 2019, ( ): - 11.815
2019-AUG 6 ZHANG YH; FANG CM; WANG RSE; WANG Y; GUO H; GUO C; ZHAO LJ; LI SH; LI X; SCHULTZ PG; CAO YJ; WANG F; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(32):15889-15894 10.359
2019-JUL 9 NIU LL; MA TJ; YANG F; YAN B; TANG X; YIN HD; WU Q; HUANG Y; YAO ZP; WANG JF; GUO YS; HU JJ; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(28):14029-14038 10.359
2019-JULY WANG YY; ZHU PP; LUO JJ; VVANG J; LIU ZW; WU W; DU Y; YE BQ; WANG DP; HE L; REN WZ; WANG JY; SUN XH; CHEN RS; TIAN Y; FAN ZS; EMBO JOURNAL 2019, ( ): - 10.345
2018-JUL FU YX; LIU XJ; CANCER RESEARCH 2018,78(13): - 9.578
2019-AUG GAN QW; WANG X; ZHANG Q; YIN QY; JIANG YL; LIU YB; XUAN N; LI JL; ZHOU JX; LIU K; JING YD; WANG XC; YANG C; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(8):2619-2637 9.567
2019-JUL 1 CHANG L; SHENG G; ZHANG YW; SHAO SP; WANG YL; SUN YJ; NANOSCALE HORIZONS 2019,4(4):918-923 9.391
2019-JUL 23 LI X; QIN LM; LI YF; YU H; ZHANG ZJ; TAO CL; LIU YJ; XUE YH; ZHANG XX; XU ZH; WANG Y; LOU HF; TAN ZB; SAFTIG P; CHEN Z; XU T; BI GQ; DUAN SM; GAO ZH; CELL REPORTS 2019,28(4):1015-+ 8.7
2019-JUL 15 HAN RM; BAO ZP; ZENG XR; NIU TX; ZHANG F; XU M; GAO X; BIOINFORMATICS 2019,35(14):I249-I259 8.561
2019-JUL 10 SONG XY; SHAN H; ZHU YP; HU SL; XUE L; CHEN Y; DING W; NIU TX; GU J; OUYANG SY; SHEN QT; LIU ZJ; ELIFE 2019,8( ): - 8.508
2019-JUL LI JY; ZHOU X; LIU XM; REN J; WANG JL; WANG WD; ZHENG YX; SHI XY; SUN T; LI ZF; KANG AD; TANG FC; WEN L; FU W; CLINICAL CHEMISTRY 2019,65(7):916-926 7.941
2019-JUL 14 JIN YL; HE JY; FAN KL; YAN XY; NANOSCALE 2019,11(26):12449-12459 7.713
2019-MAY 1 BI X; LIU JJ; DONG W; GUAN ZW; ZHANG XJ; AN J; XU BX; TIAN JH; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2019,60( ): - 6.893
2019-AUG FAN FG; ZHANG YN; HUANG GZ; ZHANG Q; WANG CC; WANG L; LU DP; PLANT PHYSIOLOGY 2019,180(4):2022-2033 6.62
2019-SEP 1 CHEN Y; YU LX; WANG YJ; WEI Y; XU Y; HE T; HE RQ; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 2019,1865(9):2285-2292 5.964
2019-JUL 31 YU LX; CHEN Y; XU Y; HE T; WEI Y; HE RQ; AGING-US 2019,11(14):4943-4969 5.437
2019-FEB 15 BIRNIE E; CLAUSHUIS TAM; KOH GCKW; LIMMATHUROTSAKUL D; DAY NPJ; ROELOFS JJTH; WARE J; HOU BD; DE VOS AF; VAN DER POLL T; VAN 'T VEER C; WIERSINGA WJ; JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2019,219(4):648-659 5.345
2019-JUL 1 ZHANG X; LIANG XL; MA XT; HOU R; LI XD; WANG F; BIOMATERIALS SCIENCE 2019,7(7):2873-2888 5.109
2019-JUN SHI XM; DUAN FY; LIN L; XU QF; XU T; ZHANG RY; JOURNAL OF CELL SCIENCE 2019,132(12): - 5.094
2019-AUG 6 JIAO HZ; YIN Y; LIU ZF; STRUCTURE 2019,27(8):1258-+ 5.034
2019-AUG 13 ZHANG XJ; WANG C; CHEN BH; WANG Q; XU W; YE S; JIANG SB; ZHU Y; ZHANG RG; FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 2019,10( ): - 4.557
2019-JUL 30 CAO YW; SUN W; WANG JF; SHENG G; XIANG GH; ZHANG TT; SHI WY; LI C; WANG YL; ZHAO FQ; WANG HY; CELL DISCOVERY 2019,5( ): - 4.462
2019-JUL GAO HN; LUO CW; YANG GJ; DU SF; LI XD; ZHAO HY; SHI JY; WANG F; BIOCONJUGATE CHEMISTRY 2019,30(7):2038-2048 4.416
2019-AUG 9 LING C; FANG XJ; KONG QL; SUN YC; WANG B; ZHUO Y; AN J; ZHANG W; WANG ZX; ZHANG ZH; YUAN Y; FRONTIERS IN NEUROLOGY 2019,10( ): - 4.297
2019-JUL 10 XIA XL; FAN LZ; HOU B; ZHANG BG; ZHANG D; CHENG C; DENG HX; DONG YY; ZHAO XD; LI HF; JIANG TZ; FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 2019,13( ): - 4.294
2019-MAY 24 LI KS; HOU XB; LI RR; BI WX; YANG F; CHEN X; XIAO P; LIU TT; LU TG; ZHOU Y; TIAN ZM; SHEN YM; ZHANG YK; WANG JY; FANG H; SUN JP; YU X; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2019,294(21):8653-8663 4.253
2019-JULY GAO J; LI XY; WANG Y; CAO Y; YAO DJ; SUN PL; QIN L; QIU H; ZHAN XR; ACTA PHYSIOLOGICA 2019, ( ): - 4.155
2019-MAY LIU HB; XIAO LZ; ZONG FR; D'EURYDICE MN; GALVOSAS P; JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 2019,124(5):4601-4616 4.101
2019-JULY WANG MM; YU WP; GAO J; MA WQ; FRENTSCH M; THIEL A; LIU M; RAHMAN N; QIN ZH; LI XD; JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 2019, ( ): - 3.83
2019-JUN 1 LIU XH; SUN N; MO N; LU S; SONG E; REN CC; LI ZZ; FOOD & FUNCTION 2019,10(6):3782-3797 3.685
2019-AUG YE CL; LI Q; LI XY; PARK CG; HE YX; ZHANG YM; WU BC; XUE Y; YANG K; LV Y; YING XL; DING HH; CAI HH; ALKRAIEM AA; NJIRI O; TEMBO O; HUANG HP; LI AY; GONG JP; QIN JC; CHENG B; WEI X; SUN ZY; ZHANG SS; ZHANG P; ZHENG GX; LI W; KAN B; YAN MY; XIDING XM; HUO XX; ZENG YC; PENG H; FU YX; KLENA JD; SKURNIK M; JIANG LY; CHEN T; INFECTION AND IMMUNITY 2019,87(8): - 3.603
2019-APR SU HW; JIANG HT; TAO T; KANG X; ZHANG X; KANG DY; LI SC; LI CX; WANG HF; YANG Z; ZHANG JK; LI C; CANCER MEDICINE 2019,8(4):1806-1816 3.453
2019-JULY LIU QF; ZHOU ZY; LIU PS; ZHANG SY; FEBS LETTERS 2019, ( ): - 3.373
2019-JUL ZHANG B; XIONG F; MA YY; LI B; MAO Y; ZHOU Z; YU HL; LI JH; LI CY; FU J; WANG JH; ZHAO XD; PSYCHOPHARMACOLOGY 2019,236(7):2233-2233 3.342
2019-JUL SHEN MM; SONG ZH; WANG JH; PSYCHOPHARMACOLOGY 2019,236(7):2119-2142 3.342
2019-JUL ZHANG B; XIONG F; MA YY; LI B; MAO Y; ZHOU Z; YU HL; LI JH; LI CY; FU J; WANG JH; ZHAO XD; PSYCHOPHARMACOLOGY 2019,236(7):2223-2232 3.342
2019-JUL WU DN; ZHANG N; KONG BJ; HANG HY; WANG HL; ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 2019,411(18):4123-4129 3.222
2019-JUL 15 ZHAO SN; LIU ZL; CHEN PH; SUN JY; SHEN XF; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 2019,845( ):106-110 2.948
2019-JUL 12 LIN Y; SHAO QQ; ZHANG M; LU CY; FLEMING J; SU SK; BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2019,19( ): - 2.732
2019-JUL WEI N; ZHOU TG; ZHANG ZH; ZHUO Y; CHEN L; JOURNAL OF VISION 2019,19(7): - 2.489
2019-JUL 23 LIU JJ; ZHU L; ZHANG XL; WU B; ZHU P; ZHAO HX; WANG JF; PEERJ 2019,7( ): - 2.469
2019-SEP KUANG XL; TANG Q; LIU YP; YAN XX; XU WQ; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2019,87(9):791-795 2.328
2019-JUL ZHANG MZ; CAO XM; XU FQ; LIANG XW; FUG LL; LI B; LIU WG; LI SG; SUN FZ; HUANG XY; HUANG WH; BIOLOGY OPEN 2019,8(7): - 2.318
2019- PENG LX; LIU XH; LU B; LIAO SM; ZHOU F; HUANG JM; CHEN D; TROY FA; ZHOU GP; HUANG RB; MEDICINAL CHEMISTRY 2019,15(5):486-495 1.93
2019-JUN JU FS; ZHANG JW; BU DB; LI Y; ZHOU JY; WANG H; WANG YJ; HUANG CC; SUN SW; COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY 2019,80( ):217-224 1.345
2019-JUL XIE F; YU HSS; WANG R; WANG D; LI YMM; WEN HYY; DU JBB; BA W; MENG XFF; YANG J; LIN BWW; LI HJJ; LI CXX; ZHANG LGG; FANG XDD; ZHAO H; JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY 2019,23(4):370-379 1.154
2019-JUL XU MB; CUI MY; LIU L; LI MX; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2019,46(7):673-679 0.223

  附件下载: