ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年6月SCI收录)

宣布时候:2019年07月15日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-JUN SHANG CP; LIU AX; LI DP; XIE ZY; CHEN ZJ; HUANG MZ; LI Y; WANG Y; SHEN W; CAO P; NATURE NEUROSCIENCE 2019,22(6):909-+ 19.188
2019-MAY ZHANG LJ; QI YQ; MIN H; NI C; WANG F; WANG B; QIN H; ZHANG YL; LIU GN; QIN Y; DUAN XX; LI F; HAN XX; TAO N; ZHANG LR; QIN ZH; ZHAO Y; NIE GJ; ACS NANO 2019,13(5):5091-5102 14.82
2019-JUN 6 DING JJ; PAN X; DU LJ; YAO Q; XUE J; YAO HW; WANG DC; LI S; SHAO F; MOLECULAR CELL 2019,74(5):922-+ 14.703
2019-MAY SUN YA; LIANG YQ; DAI WB; HE B; ZHANG H; WANG XQ; WANG JC; HUANG SH; ZHANG Q; NANO LETTERS 2019,19(5):3229-3237 14.201
2019-MAY 17 HE SM; ZHANG GQ; WANG JJ; GAO YJ; SUN RD; CAO ZJ; CHEN ZP; ZHENG XD; YUAN J; LUO YW; WANG XN; ZHANG WX; ZHANG P; ZHAO Y; HE C; TAO Y; SUN QM; CHEN DH; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-MAY 21 LAMA L; ADURA C; XIE W; TOMITA D; KAMEI T; KURYAVYI V; GOGAKOS T; STEINBERG JI; MILLER M; RAMOS-ESPIRITU L; ASANO Y; HASHIZUME S; AIDA J; IMAEDA T; OKAMOTO R; JENNINGS AJ; MICHINO M; KUROITA T; STAMFORD A; GAO P; MEINKE P; GLICKMAN JF; PATEL DJ; TUSCHL T; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUN 7 SHAO WG; GUO TN; TOUSSAINT NC; XUE P; WAGNER U; LI L; CHARMPI K; ZHU Y; WU JM; BULJAN M; SUN R; RUTISHAUSER D; HERMANNS T; FANKHAUSER CD; POYET C; LJUBICIC J; RUPP N; RUSCHOFF JH; ZHONG Q; BEYER A; JI JF; COLLINS B; LIU YS; RATSCH G; WILD PJ; AEBERSOLD R; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUN 11 ZHANG B; YE YM; YE WW; PERCULIJA V; JIANG H; CHEN YY; LI Y; CHEN J; LIN JY; WANG SQ; CHEN Q; HAN YS; OUYANG SY; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUN 26 THAVALINGAM A; CHENG Z; GARCIA B; HUANG X; SHAH M; SUNG W; WANG M; HARRINGTON L; HWANG SW; HIDALGO-REYES Y; SONTHEIMER EJ; DOUDNA J; DAVIDSON AR; MORAES TF; WANG YL; MAXWELL KL; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JUN 3 XU Y; REN JQ; HE XL; CHEN H; WEI TT; FENG W; AUTOPHAGY 2019,15(6):1017-1030 11.815
2019-APR WANG PF; CHEN SY; GUO MS; PENG SJ; WANG MQ; CHEN M; MA WC; ZHANG R; SU JH; RONG X; SHI FZ; XU T; DU JF; SCIENCE ADVANCES 2019,5(4): - 11.514
2019-MAR SU XD; MA J; PAN XW; ZHAO XL; CHANG WR; LIU ZF; ZHANG XZ; LI M; NATURE PLANTS 2019,5(3):273-281 11.471
2019-JAN 25 JIN XH; LV ZY; GAO JB; ZHANG R; ZHENG T; YIN P; LI DQ; PENG LC; CAO XT; QIN Y; PERSSON S; ZHENG B; CHEN P; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2019,47(2):883-898 10.235
2019-APR 8 LV MQ; YAO YX; LI FD; XU L; YANG LN; GONG QG; XU YZ; SHI YY; FAN YJ; TANG YJ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2019,47(6):3142-3157 10.235
2018-JUL LIU SX; YANG ZY; LI GH; LUO YT; GONG Q; WU X; LI T; ZHANG ZQ; XING BC; XU XL; LU XM; CANCER RESEARCH 2018,78(13): - 9.578
2018-JUL TANG F; ZHANG P; YE PY; LAZARSKI CA; WU Q; BERGIN IL; BENDER TP; HALL MN; CUI Y; ZHANG LG; JIANG TJ; LIU Y; ZHENG P; CANCER RESEARCH 2018,78(13): - 9.578
2018-JUL YANG J; LI PZ; YIN XY; NIE XH; WANG JS; LAU W; ZHANG LG; LI LX; CANCER RESEARCH 2018,78(13): - 9.578
2019-JUN ZHOU F; WU ZL; ZHAO MZ; MURTAZINA R; CAI J; ZHANG A; LI R; SUN D; LI WJ; ZHAO L; LI QL; ZHU J; CONG XX; ZHOU YT; XIE ZP; GYURKOVSKA V; LI LJ; HUANG XS; XUE YH; CHEN LY; XU H; XU HQ; LIANG YH; SEGEV N; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(6):1908-1927 9.567
2019-MAY WANG YY; LIU S; SUN L; XU N; SHAN S; WU F; LIANG XP; HUANG YZ; LUK E; WU C; ZHOU Z; PLOS BIOLOGY 2019,17(5): - 9.527
2019-APR FU LN; HU YQ; SONG MS; LIU ZP; ZHANG WQ; YU FX; WU J; WANG S; BELMONTE JCI; CHAN P; QU J; TANG FC; LIU GH; PLOS BIOLOGY 2019,17(4): - 9.527
2019-APR HU JY; CHENG SY; WANG HB; LI X; LIU S; WU MM; LIU YB; WANG XC; PLOS BIOLOGY 2019,17(4): - 9.527
2019-APR CAO L; LIU P; YANG P; GAO Q; LI H; SUN Y; ZHU L; LIN JP; SU D; RAO ZH; WANG XX; PLOS BIOLOGY 2019,17(4): - 9.527
2019-MAY 14 QI QK; CHI WJ; LI YY; QIAO QL; CHEN J; MIAO L; ZHANG Y; LI J; JI W; XU T; LIU XG; YOON JY; XU ZC; CHEMICAL SCIENCE 2019,10(18):4914-4922 8.757
2019-JUN 1 WANG LH; LIU QM; KITAMOTO T; HOU JJ; QIN J; ACCILI D; DIABETES 2019,68(6):1156-1167 8.154
2019-MAY STUART DI; REN JS; WANG XX; RAO ZH; FRY EE; COLD SPRING HARBOR PERSPECTIVES IN MEDICINE 2019,9(5): - 7.633
2018-MAY 1 FAN D; SHI JY; ZHAI LP; GAO HN; ZHANG X; WANG K; QIAO Z; CHEN Q; ZHAO XB; AI L; WANG F; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2018,59( ): - 6.893
2018-MAY 1 FAN D; SHI JY; WANG K; QIAO Z; WANG X; LI XT; CHEN Q; ZHAO XB; TONG W; ZHANG X; GAO HN; AI L; WANG F; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2018,59( ): - 6.893
2019-JUN GUO N; YE S; ZHANG K; YU XL; CUI HY; YANG XM; LIN P; LV MH; MIAO JL; ZHANG Y; HAN Q; ZHANG RG; CHEN ZN; ZHU P; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2019,16(6):568-579 6.748
2019-MAY WANG P; DENG JW; DONG J; LIU JH; BIGIO EH; MESULAM M; WANG T; SUN L; WANG L; LEE AYL; MCGEE WA; CHEN XP; FUSHIMI K; ZHU L; WU JY; PLOS GENETICS 2019,15(5): - 6.684
2019-JUN 5 XIONG WC; CAO X; ZENG YN; QIN XH; ZHU MZ; REN J; WU Z; HUANG QY; ZHANG Y; WANG MY; CHEN LW; TURECKI G; MECHAWAR N; CHEN WJ; YI GL; ZHU XH; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2019,39(23):4606-4623 6.517
2019- LI Y; LI G; TAO T; KANG X; LIU C; ZHANG X; WANG CY; LI C; GUO XY; CANCER LETTERS 2019,453( ):1-9 6.192
2019-MAY 16 GUO Z; SONG JIN; HAO JX; ZHAO H; DU XH; LI EC; KUANG YB; YANG FQ; WANG W; DENG J; WANG Q; CELL DEATH & DISEASE 2019,10( ): - 6.187
2019-JUN 4 ZHANG T; GUAN XW; CHOI UL; DONG Q; LAM MMT; ZENG JM; XIONG J; WANG XJ; POON TCW; ZHANG HJ; ZHANG XJ; WANG HL; XIE RY; ZHU B; LI G; EPIGENETICS & CHROMATIN 2019,12( ): - 5.519
2019-MAY 7 HOU PN; HUANG C; LIU CP; YANG N; YU TS; YIN YX; ZHU B; XU RM; STRUCTURE 2019,27(5):837-+ 5.034
2019-MAY 15 WANG ZN; WANG WJ; CHAI Q; ZHU MZ; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2019,202(10):2999-3007 4.99
2019-SEP 13 HUANG CC; YAN JY; ZHAN LP; ZHAO M; ZHOU JY; GAO HY; XIE WC; LI Y; CHAI WG; ANALYTICA CHIMICA ACTA 2019,1071( ):25-35 4.837
2019-MAY 23 WANG ZC; WANG H; TZVETANOV T; ZHOU YF; SCIENTIFIC REPORTS 2019,9( ): - 4.609
2019-JUN 28 WANG PY; LI R; LIU B; WANG C; HUANG ZR; DAI R; SONG BG; YUAN X; YU J; LI J; FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE 2019,11( ): - 4.55
2019-JUL HE XJ; SONG MS; QU J; GUO YS; CAO HQ; SUN RJ; LIU GH; SHEN Y; PROTEIN & CELL 2019,10(7):476-484 4.326
2019-JUL HISHIDA T; VAZQUEZ-FERRER E; HISHIDA-NOZAKI Y; SANCHO-MARTINEZ I; TAKAHASHI Y; HATANAKA F; WU J; OCAMPO A; REDDY P; WU MZ; GERKEN L; SHAW RJ; ESTEBAN CR; BENNER C; NAKAGAWA H; GARCIA PG; DELICADO EN; CASTELLS A; CAMPISTOL JM; LIU GH; BELMONTE JCI; PROTEIN & CELL 2019,10(7):485-495 4.326
2019-JUL ZHOU X; HE Y; HUANG XF; GUO YT; LI D; HU JJ; PROTEIN & CELL 2019,10(7):510-525 4.326
2019-JUN GENG LL; LIU ZP; ZHANG WQ; LI W; WU ZM; WANG W; REN RT; SU Y; WANG PC; SUN L; JU ZY; CHAN P; SONG MS; QU J; LIU GH; PROTEIN & CELL 2019,10(6):417-435 4.326
2019-MAY 21 YE X; ZHU RL; ZHOU XQ; HE S; WANG K; FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 2019,13( ): - 4.294
2019-APR 26 ZHAO ZD; LAN MY; LI JJ; DONG Q; LI X; LIU BD; LI G; WANG HL; ZHANG ZQ; ZHU B; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2019,294(17):6785-6795 4.253
2019-MAY 31 DU WL; DONG Q; ZHANG ZQ; LIU BD; ZHOU T; XU RM; WANG HL; ZHU B; LI YF; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2019,294(22):8907-8917 4.253
2019-MAY LIU L; HUO YG; LI J; JIANG T; DNA REPAIR 2019,77( ):1-9 4.122
2019-MAY XIA YW; WANG LJ; XU ZP; KONG RR; WANG F; YIN K; XU JH; LI BW; HE ZY; WANG L; XU H; ZHANG DC; YANG L; WU JY; XU ZK; CELL PROLIFERATION 2019,52(3): - 4.036
2019-JUN 5 NI B; WANG XY; YU T; WU RJ; WANG B; FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 2019,13( ): - 4.022
2019-JUN 18 ZHU YP; HE LL; LIU Y; ZHAO YF; ZHANG XJC; BIOPHYSICAL JOURNAL 2019,116(12):2296-2303 3.711
2019-MAY 1 WANG Y; QI WT; HUO YZ; SONG G; SUN H; GUO XX; WANG CT; FOOD & FUNCTION 2019,10(5):2871-2880 3.685
2019-APR 20 YAN Y; WANG H; WEI CX; XIANG YH; LIANG XH; PHANG CW; JIAO RJ; JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2019,46(4):221-229 3.652
2019-JUN LUO CP; CHEN YX; LIU XH; WANG XH; WANG XY; LI XQ; ZHAO YP; WEI LH; APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2019,103(11):4467-4481 3.602
2019-MAY ZHANG CY; LIU PS; PROTEOMICS 2019,19(10): - 3.469
2019-MAY 27 ZHANG MS; WU B; YE C; WANG Y; DUAN J; ZHANG X; ZHANG N; OPTICS EXPRESS 2019,27(11):15827-15845 3.372
2019-MAY CHAI P; FENG BT; ZHANG ZM; TANG HH; LIU SQ; SUN XL; WANG PL; WANG XM; ZHAO XD; WEI L; PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 2019,64(10): - 3.049
2019-JUL 15 LI ZZ; WANG Y; SUN N; LIU XH; SONG EL; ZHANG ZQ; WEN JG; ZHENG T; LIFE SCIENCES 2019,229( ):104-115 2.938
2019-MAY 10 XU YW; MA J; ZHENG QL; WANG YY; HU MH; MA FL; QIN ZH; LEI NJ; TAO N; BIOSCIENCE REPORTS 2019,39( ): - 2.903
2019-JUN ZHENG ZW; LANG MJ; WANG W; XIAO FQ; LI J; BRAIN AND COGNITION 2019,132( ):13-21 2.864
2019-APR ZHANG YF; CUI MM; DUAN JB; ZHUANG XL; ZHUANG GQ; MA AZ; MICROBIOLOGYOPEN 2019,8(4): - 2.722
2019-MAY 7 LIU XM; ZHU LY; WANG RR; LOU XH; YAO XH; NI C; QIN ZH; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,512(3):544-551 2.455
2019-JUN CHEN Y; YU LX; WEI Y; LONG Y; XU Y; HE T; HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2019,62(6):858-861 2.328
2019-MAY ZHANG C; WU W; YE X; MA RQ; LUO JJ; ZHU HL; CHANG XH; EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY 2019,236( ):177-182 1.958
2019-MAY REYNAUD A; TANG Y; ZHOU YF; HESS RF; AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2019,31(5):705-716 1.828
2019-AUG YANG Y; ZUO ZT; TAM F; GRAHAM SJ; TAO R; WANG NZ; BI HY; JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS 2019,51( ):199-211 1.592
2019-MAY DU SF; GAO HN; LUO CW; YANG GJ; LUO Q; JIA B; SHI JY; WANG F; JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 2019,62( ):S19-S21 1.367
2019-MAY GAO HN; YANG GJ; LUO CW; JIA B; SHI JY; WANG F; JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 2019,62( ):S43-S44 1.367
2019-MAY HOU R; LIANG XL; ZHANG X; LI XD; MA XT; WANG F; JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 2019,62( ):S360-S361 1.367
2019-MAY LUO Q; GAO HN; DU SF; LUO CW; YANG GJ; SHI JY; JIA B; WANG F; JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 2019,62( ):S435-S436 1.367
2019-MAY WU Y; GAO HN; LIU TY; HU B; ZHANG X; WAN YK; SHI JY; JIA B; WANG F; JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 2019,62( ):S443-S444 1.367
2019-JUN YAO Q; ZHANG YY; WU KY; CHU BY; CHEN C; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2019,46(6):578-586 0.223
2019-FEB 5 SUN YJ; GAO S; JI FT; ZHU Y; BIO-PROTOCOL 2019,9(3): - 0
2019-MAR GUO NJ; WANG JY; WANG XM; HELIYON 2019,5(3): - 0
2019- NIE ML; HAN J; HUANG HC; GUO T; HUANGFU LT; CHENG XJ; LI XM; DU H; LI QD; WEN XZ; JI JF; CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH 2019,11( ):5375-5391 0
2018-SEP MU ZP; ZOU ZN; YANG Y; WANG WB; XU Y; HUANG JY; CAI RL; LIU Y; MO YJ; WANG BY; DANG YQ; LI YM; LIU YS; JIANG YR; TAN QY; LIU XH; HU C; LI H; WEI S; LOU CB; YU Y; WANG JY; SYNTHETIC AND SYSTEMS BIOTECHNOLOGY 2018,3(3):196-203 0
2019-MAR 7 COLIN-YORK H; LI D; KOROBCHEVSKAYA K; CHANG VT; BETZIG E; EGGELING C; FRITZSCHE M; COMMUNICATIONS BIOLOGY 2019,2( ): - 0
2018-DEC CHEN C; WANG J; ZHAO Y; CHEN SP; HU ZS; CHEN L; HANG HY; ANTIBODIES 2018,7(4): - 0
2018-NOV CUI XZ; LIU YQ; PENG WX; WANG JZ; GAO M; GUO DY; LIANG XH; FAN RR; WANG HY; ZHANG YL; MA ZJ; YAN MY; XIAO H; JIANG YD; HANG HY; RADIATION DETECTION TECHNOLOGY AND METHODS 2018,2(2): - 0
2018-APR HUANG LC; ZHANG ZH; QU BL; CUI ZQ; WANG Y; LI JW; WANG JY; ZUO ZT; ZHUO Y; YU XG; LIN ZP; PAN LS; CUREUS 2018,10(4): - 0

  附件下载: