ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2018年8月SCI收录)

宣布时候:2018年09月25日

年代 作者 落款 来由 IF
2018-AUG 30 ZHANG WQ; WAN HF; FENG GH; QU J; WANG JQ; JING YB; REN RT; LIU ZP; ZHANG LL; CHEN ZG; WANG SY; ZHAO Y; WANG ZX; YUAN Y; ZHOU Q; LI W; LIU GH; HU BY; NATURE 2018,560(7720):661-+ 44.958
2018-SEP 6 ZHOU P; SHE Y; DONG N; LI P; HE HB; BORIO A; WU QC; LU S; DING XJ; CAO Y; XU Y; GAO WQ; DONG MQ; DING JJ; WANG D; ZAMYATINA A; SHAO F; NATURE 2018,561(7721):122-+ 44.958
2018-AUG 9 ZHANG L; SERRA-CARDONA A; ZHOU H; WANG MZ; YANG N; ZHANG ZG; XU RM; CELL 2018,174(4):818-+ 33.796
2018-SEP 6 ZHANG GM; WANG Z; DU Z; ZHANG H; CELL 2018,174(6):1492-+ 33.796
2018-AUG ZHENG PL; CHEN QZ; TIAN XY; QIAN NN; CHAI PY; LIU B; HU JJ; BLACKSTONE C; ZHU DS; TENG JL; CHEN JG; CELL RESEARCH 2018,28(8):833-854 15.973
2018-SEP YANG F; XIAO P; QU CX; LIU Q; WANG LY; LIU ZX; HE QT; LIU C; XU JY; LI RR; LI MJ; LI Q; GUO XZ; YANG ZY; HE DF; YI F; RUAN K; SHEN YM; YU X; SUN JP; WANG JY; NATURE CHEMICAL BIOLOGY 2018,14(9):876-+ 13.99
2018-SEP LI JS; GRIFFITH WP; DAVIS I; SHIN I; WANG JY; LI FH; WANG YF; WHERRITT DJ; LIU AM; NATURE CHEMICAL BIOLOGY 2018,14(9):853-+ 13.99
2018-AUG 23 HAN XX; LI YY; XU Y; ZHAO X; ZHANG YL; YANG X; WANG YW; ZHAO RF; ANDERSON GJ; ZHAO YL; NIE GJ; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-SEP 6 ZHENG B; MA XY; WANG N; DING TT; GUO LW; ZHANG XR; YANG Y; LI C; HUO YX; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-SEP 10 WANG JL; YUAN S; ZHU DJ; TANG H; WANG N; CHEN WY; GAO Q; LI YH; WANG JZ; LIU HR; ZHANG XZ; RAO ZH; WANG XX; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-SEP 13 XU ZB; QIU ZY; LIU Q; HUANG YX; LI DD; SHEN XG; FAN KL; XI JQ; GU YH; TANG Y; JIANG J; XU JL; HE JZ; GAO XF; LIU Y; KOO H; YAN XY; GAO LZ; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-MAR FU WW; LIU XD; LIN X; FENG H; SUN L; LI SR; CHEN HR; TANG H; LU LW; JIN W; DONG C; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2018,215(3):815-825 11.929
2018- DERETIC V; PROSSNITZ E; BURGE M; CAMPEN MJ; CANNON J; LIU KJ; SKLAR LA; ALLERS L; GARCIA SA; BAEHRECKE EH; BEHRENDS C; CECCONI F; CODOGNO P; CHEN GC; ELAZAR Z; ESKELINEN EL; FOURIE B; GOZUACIK D; HONG WJ; HOTAMISLIGI G; JAATTELA M; JO EK; JOHANSEN T; JUHASZ G; KIMCHI A; KTISTAKIS N; KROEMER G; MIZUSHIMA N; MUNZ C; REGGIORI F; RUBINSZTEIN D; RYAN K; SCHRODER K; SIMONSEN A; TOOZE S; VACCARO MI; YOSHIMORI T; YU L; ZHANG H; KLIONSKY DJ; AUTOPHAGY 2018,14(6):925-929 11.815
2018-AUG 1 DING JJ; SHAO F; EMBO JOURNAL 2018,37(15): - 10.345
2018-SEP 6 LI YL; LI ZM; DONG LP; TANG M; ZHANG P; ZHANG CH; CAO ZY; ZHU Q; CHEN YC; WANG H; WANG TZ; LV DY; WANG LN; ZHAO Y; YANG Y; WANG HY; ZHANG HQ; ROEDER RG; ZHU WG; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(15):7716-7730 10.235
2018-AUG 1 NGUYEN TM; KABOTYANSKI EB; DOU YC; REINEKE LC; ZHANG P; ZHANG XHF; MALOVANNAYA A; JUNG SY; MO QX; ROARTY KP; CHEN YW; ZHANG B; NEILSON JR; LLOYD RE; PEROU CM; ELLIS MJ; ROSEN JM; CANCER RESEARCH 2018,78(15):4229-4240 9.578
2018-AUG 21 LIU XJ; LIU LC; REN ZH; YANG KT; XU HR; LUAN Y; FU K; GUO JY; PENG H; ZHU MZ; FU YX; CELL REPORTS 2018,24(8):2101-2111 8.7
2018-AUG ZHAO YG; ZHANG H; CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 2018,53( ):29-36 8.512
2018-AUG 13 LIU YB; ZOU W; YANG PG; WANG L; MA Y; ZHANG H; WANG XC; ELIFE 2018,7( ): - 8.508
2018-AUG 8 ZHAO YY; ZHU R; SONG XY; MA Z; CHEN SF; WU DN; LIU FF; OUYANG SY; ZHANG JG; RAMAKRISHNA S; ZHU XF; HE LM; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2018,10(31):26128-26141 8.284
2018-JUL-AUG ZHAO M; LIU KF; LUO JJ; TAN SG; QUAN CS; ZHANG SJ; CHAI Y; QI JX; LI Y; BI YH; XIAO HX; WONG G; ZHOU JF; JIANG TJ; LIU WJ; YU HJ; YAN JH; LIU YX; SHU YL; WU GZ; WU AP; GAO GF; LIU WJ; MBIO 2018,9(4): - 7.14
2018-JUL-AUG ZHU L; XU KW; WANG N; CAO L; WU JL; GAO Q; FRY EE; STUART DI; RAO ZH; WANG JZ; WANG XX; MBIO 2018,9(4): - 7.14
2018-SEP CHEN Y; GUO YL; HAN PC; LI D; GUI X; ZHANG ZF; FU K; CHU MQ; CARBON 2018,136( ):234-247 7.088
2018-JUL HAO YJ; ZHANG LL; NIU YW; CAI TX; LUO JJ; HE SM; ZHANG B; ZHANG DJ; QIN Y; YANG FQ; CHEN RS; BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 2018,19(4):636-643 7.065
2018-MAY JIA MM; SHAO YM; HONG KX; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2018,15(5):533-535 6.748
2018-SEP ZHOU XT; JIA LJ; WANG HY; ZHAO P; WANG WY; LIU N; SONG SW; WU Y; SU L; ZHANG J; ZHONG NQ; XIA GX; PLANT JOURNAL 2018,95(6):1055-1068 6.101
2018-AUG 6 LI YA; BAO J; BIAN YY; ERBEN U; WANG PG; SONG K; LIU SQ; LI ZZ; GAO ZC; QIN ZH; FRONTIERS IN IMMUNOLOGY 2018,9( ): - 6.059
2018- ZHANG JH; HOU SS; GU JC; TIAN T; YUAN Q; JIA JY; QIN ZH; CHEN ZN; ONCOIMMUNOLOGY 2018,7(8): - 5.935
2018-AUG 10 ZHU XL; LI CF; AFRIDI SK; ZU SL; XU JW; QUANQUIN N; YANG H; CHENG GH; XU ZH; ACTA NEUROPATHOLOGICA COMMUNICATIONS 2018,6( ): - 5.362
2018-SEP 4 QU L; JIANG Y; CHENG CY; WU D; MENG B; CHEN ZR; ZHU YP; SHAW N; OUYANG SY; LIU ZJ; STRUCTURE 2018,26(9):1259-+ 5.034
2018-JUL 1 WANG ZN; CHAI Q; ZHU MZ; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,201(1):69-76 4.99
2018-SEP CAO P; SU XD; PAN XW; LIU ZF; CHANG WR; LI M; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 2018,1859(9):633-644 4.785
2018-SEP REN RT; BELMONTE JCI; LIU GH; PROTEIN & CELL 2018,9(9):752-753 4.326
2018-SEP ZHANG XL; YANG W; WANG XL; ZHANG XY; TIAN HB; DENG HY; ZHANG LG; GAO GX; PROTEIN & CELL 2018,9(9):799-807 4.326
2018-SEP CONG F; WANG JW; WANG B; YANG ZY; AN J; ZUO ZT; ZHANG ZH; ZHANG YQ; ZHUO Y; EUROPEAN RADIOLOGY 2018,28(9):3882-3892 4.276
2018-SEP 7 MA XL; LIU K; LI J; LI HH; LI J; LIU YF; YANG CL; LIANG HH; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2018,293(36):14155-14164 4.253
2018-SEP TIAN RR; ZHANG MX; ZHANG LT; ZHANG P; MA JP; LIU MY; DEVENPORT M; ZHENG P; ZHANG XL; LIAN XD; YE M; ZHENG HY; PANG W; ZHANG GH; ZHANG LG; LIU Y; ZHENG YT; ANTIVIRAL RESEARCH 2018,157( ):9-17 4.185
2018-SEP YANG S; YU JJ; FAN ZQ; GONG ST; TANG H; PAN L; JOURNAL OF VIROLOGY 2018,92(18): - 4.13
2018-AUG WANG JL; XU SM; GAO J; ZHANG LQ; ZHANG ZG; YANG WH; LI YH; LIAO SS; ZHOU H; LIU PS; LIANG B; AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2018,315(2):E294-E306 4.058
2018-SEP LU QL; WANG XX; LI L; QIU BS; WEI SH; SABEL BA; ZHOU YF; CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 2018,129(9):1832-1841 3.638
2018-AUG 30 ZHANG J; WANG L; ZHANG J; ZHU JR; PAN X; CUI ZF; WANG JY; FANG WH; LI YL; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2018,122(34):8122-8133 3.101
2018-SEP SI YW; SONG ZH; SUN XY; WANG JH; AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 2018,177(6):563-579 2.993
2018- AN ZW; SHU QB; LV H; SHU L; WANG JF; YANG FQ; FU Y; BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2018, ( ): - 2.931
2018-OCT YANG LC; REN P; MA YY; NEUROSCIENCE BULLETIN 2018,34(5):842-848 2.834
2018-SEP 5 DU YP; HU H; HUA CJ; DU K; WEI TT; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2018,503(2):763-769 2.455
2018-APR JIANG LF; ZHAN YP; ZHU Y; JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS 2018, (134): - 1.677
2018-AUG ZHANG PP; LI J; YU LY; WEI JF; XU T; SUN GJ; ACTA OCEANOLOGICA SINICA 2018,37(8):46-53 0.86
2018-JUL 20 MA L; HE XL; LI M; HU SX; ACTA PHYSICA SINICA 2018,67(14): - 0.481
  附件下载: