ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2018年6月SCI收录)

宣布时候:2018年06月29日

年代 作者 落款 来由 IF
2018-JUL FAN XY; DONG J; ZHONG SJ; WEI Y; WU Q; YAN LY; YONG J; SUN L; WANG XY; ZHAO YY; WANG W; YAN J; WANG XQ; QIAO J; TANG FC; CELL RESEARCH 2018,28(7):730-745 15.973
2018-JUL JIANG B; DUAN DM; GAO LZ; ZHOU MJ; FAN KL; TANG Y; XI JQ; BI YH; TONG Z; GAO GF; XIE N; TANGO A; NIE GH; LIANG MM; YAN XY; NATURE PROTOCOLS 2018,13(7):1506-1520 15.269
2018-JUL 19 CHEN P; DONG LP; HU ML; WANG YZ; XIAO X; ZHAO ZL; YAN J; WANG PY; REINBERG D; LI M; LI W; LI GH; MOLECULAR CELL 2018,71(2):284-+ 14.703
2018-AUG LI JC; ZHU RC; CHEN KY; ZHENG H; ZHAO HY; YUAN CZ; ZHANG H; WANG C; ZHANG MJ; NATURE CHEMICAL BIOLOGY 2018,14(8):778-+ 13.99
2018-JUL YANG M; LEVANON NL; ACAR B; FAS BA; MASRATI G; ROSE J; BEN-TAL N; HALILOGLU T; ZHAO YF; LEWINSON O; NATURE CHEMICAL BIOLOGY 2018,14(7):715-+ 13.99
2017-OCT WANG Y; YANG M; FENG J; SUN YF; CHAI NL; YANG FQ; LINGHU EQ; AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2017,112( ):S38-S38 11.341
2018-JUN 1 ZHAO ZL; SENTURK N; SONG CL; GRUMMT I; GENES & DEVELOPMENT 2018,32(11-12):836-848 10.567
2018-JUL 17 ZHANG HN; LIU J; QU D; WANG L; WONG CM; LAU CW; HUANG YH; WANG YF; HUANG HH; XIA Y; XIANG L; CAI ZW; LIU PS; WEI YX; YAO XQ; MA RCW; HUANG Y; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2018,115(29):E6927-E6936 10.359
2018-JUL 13 ZHANG JC; ZHU QY; WANG XE; YU JJ; CHEN XX; WANG JF; WANG X; XIAO JY; WANG CC; WANG L; EMBO JOURNAL 2018,37(14): - 10.345
2018-JUN 1 DONG ZB; YU J; LI H; HUANG W; XU L; ZHAO Y; ZHANG T; XU WY; JIANG JM; SU Z; JIN WW; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(10):5012-5028 10.235
2018-JUL WAN ZP; XU CG; CHEN XJ; XIE HY; LI ZY; WANG J; JI XY; CHEN HD; JI QH; SHAHEEN S; XU Y; WANG F; TANG Z; ZHENG JS; CHEN W; LOU JZ; LIU WL; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2018,217(7):2565-2582 9.567
2018-JUN ZHAO YM; TAN CH; KRAUCHUNAS A; SCHARF A; DIETRICH N; WARNHOFF K; YUAN ZH; DRUZHININA M; GU SGP; MIAO L; SINGSON A; ELLIS RE; KORNFELD K; PLOS BIOLOGY 2018,16(6): - 9.527
2018-JUL 1 LI Y; XU F; ZHANG F; XU PY; ZHANG MS; FAN M; LI LH; GAO X; HAN RM; BIOINFORMATICS 2018,34(13):284-294 8.561
2018-JUL 4 WANG F; ZHANG LY; BAI XF; CAO XT; JIAO XY; HUANG Y; LI YS; QIN Y; WEN YQ; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2018,10(26):22767-22775 8.284
      7.389
2018-AUG FANG JQ; YANG JP; WU X; ZHANG GM; LI T; WANG X; ZHANG H; WANG CC; LIU GH; WANG L; AGING CELL 2018,17(4): - 6.916
2018- MA YB; ZHANG HF; XIONG CL; LIU Z; XU QJ; FENG J; ZHANG J; WANG ZQ; YAN XY; CANCER LETTERS 2018,430( ):201-214 6.192
2018- ZHAO X; LIU L; LIANG JY; CHENG KM; WANG YW; LI XY; SHI J; WANG YL; NIE GJ; CANCER LETTERS 2018,431( ):171-181 6.192
2018-JUN 19 ZHANG L; LI XY; LI DK; SUN YN; LI Y; LUO Q; LIU ZB; WANG JM; LI XF; ZHANG H; LOU ZY; YANG Y; CELL DISCOVERY 2018,4( ): - 4.462
2017-SEP COSTA S; MARINI O; BEVILACQUA D; DEFRANCO AL; HOU BD; LONARDI S; VERMI W; RODEGHER P; PANATO A; TAGLIARO F; LOWELL CA; CASSATELLA MA; GIROLOMONI G; SCAPINI P; JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 2017,102(3):791-803 4.417
2018-JUL ZHU YM; ZHANG GM; LIN SY; SHI JM; ZHANG H; HU JJ; PROTEIN & CELL 2018,9(7):616-628 4.326
2018-JUL PU MC; XU ZJ; PENG Y; HOU YG; LIU DS; WANG Y; LIU HG; SONG GJ; LIU ZJ; PROTEIN & CELL 2018,9(7):659-663 4.326
2018-AUG CHEN JN; LUO YT; HUANG HX; WU SL; FENG J; ZHANG JJ; YAN XY; PROTEIN & CELL 2018,9(8):743-747 4.326
2018-JUN 29 YUAN L; WANG HY; LIU Q; WANG Z; ZHANG MS; ZHAO Y; LIANG K; CHEN LY; XU T; XU PY; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2018,293(26):10128-10140 4.253
2018-MAY 25 STEPHEN P; YE S; ZHOU M; SONG J; ZHANG RG; WANG ED; GIEGE R; LIN SX; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2018,430(11):1590-1606 4.242
2018-JUL 6 REN JQ; ZHANG Y; WANG S; HUO L; LOU JZ; FENG W; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2018,430(14):2030-2041 4.242
2018-JUL YANG KT; LIANG Y; SUN ZC; XUE DY; XU HR; ZHU MZ; FU YX; PENG H; JOURNAL OF VIROLOGY 2018,92(14): - 4.13
2017-MAY ANAS AA; CLAUSHUIS TAM; MOHAN RA; CHRISTOFFELS VM; AIDINIS V; FLORQUIN S; VAN'T VEER C; HOU BD; DE VOS AF; VAN DER POLL T; AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 2017,56(5):648-656 4.117
2018-AUG 30 SUN XY; SONG ZH; SI YW; WANG JH; PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2018,86( ):150-165 3.978
2018-AUG DONG CX; ZHANG WS; SUN QL; JIANG YJ; FU Z; ZHANG Y; DU J; SUN YX; TAO N; YAO Z; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2018,115( ):1233-1240 3.929
2018-MAY 20 ZHU XT; LIU YL; ZHANG H; LIU PS; JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2018,45(5):259-272 3.652
2018-AUG KONG BJ; CAO Y; WU DN; AN LL; RAN FL; LIN Y; YE C; WANG HL; HANG HY; APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2018,102(15):6409-6424 3.602
2018-JUL 27 LI J; ZUO ZT; ZHANG XW; SHAO XL; LU J; XUE R; FAN Y; GUAN YZ; ZHANG WH; FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2018,12( ): - 3.553
2018-JUL CONG F; ZHUO Y; YU SL; ZHANG XC; MIAO XY; AN J; WANG S; CAO Y; ZHANG Y; SONG HK; WANG DJJ; YAN LR; JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2018,48(1):111-120 3.493
2018-AUG YAUG H; ZHU Y; CHEN X; LI XX; YE S; ZHANG RG; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2018,203(2):81-89 3.489
2018-AUG CHEN BH; ZHU Y; YE S; ZHANG RG; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2018,203(2):170-178 3.489
2018-AUG ZHOU T; YAO XZ; WANG JF; FENG YG; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2018,203(2):179-184 3.489
2017-FEB ANAS AA; YANG J; DE BOER JD; ROELOFS JJTH; HOU B; DE VOS AF; VAN DER POLL T; CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2017,187(2):204-212 3.234
2018-JUL ZHANG WS; HE WZ; SHI XD; LI X; WANG YY; HU MH; MA FL; TAO N; WANG GQ; QIN ZH; PHYTOTHERAPY RESEARCH 2018,32(7):1297-1303 3.112
2018- ZHU TT; XIONG J; XUE ZB; SU Y; SUN FN; CHAI R; XU JL; FENG YQ; MENG SX; RSC ADVANCES 2018,8(36):20087-20094 3.096
2018-JUL 17 HULLEMAN CN; LI WX; GREGOR I; RIEGER B; ENDERLEIN J; CHEMPHYSCHEM 2018,19(14):1774-1780 2.95
2018-JUL 16 WANG YX; LIU JW; CAO L; WANG WJ; SUN YN; YIN Z; LOU ZY; CHEMBIOCHEM 2018,19(14):1465-1470 2.71
2018-AUG SUN KB; CUI JF; WANG B; JIANG T; CHEN ZW; CONG F; ZHUO Y; LIANG SL; XUE R; YU XG; CHEN L; NEURORADIOLOGY 2018,60(8):785-794 2.533
2018-JUL LI Q; BAI L; SHI GY; ZHANG LF; DAI YF; LIU PS; CONG YS; WANG M; CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2018,45(7):704-710 2.346
2018-MAY XIE SF; GAO H; NIU LL; XIE ZS; FANG F; WU ZY; YANG FQ; JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 2018,41(9):2085-2091 2.337
2018-JUL JIANG PC; PAN Y; LIU ZH; LIU XW; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2018,61(7):860-863 2.328
2018-JUN SUN W; SHEN YJ; SHAN S; HAN LY; LI Y; ZHOU Z; ZHONG ZL; CHEN JJ; MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2018,17(6):8409-8413 1.912
2018-JUN SUN F; CHINESE PHYSICS B 2018,27(6): - 1.066
2017- YAO WW; CHEN YS; ZHONG Y; ZHANG WY; FAN HY; JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY 2017,32(1):601-617 0.853
2017- WANG ZH; CHEN Y; ZHANG JR; LI L; WAN XH; LIU ZY; SUN F; ZHANG F; BIOINFORMATICS RESEARCH AND APPLICATIONS (ISBRA 2017) 2017,10330( ):258-269 0
2017- CHEN Y; WANG ZH; LI L; WAN XH; SUN F; ZHANG F; BIOINFORMATICS RESEARCH AND APPLICATIONS (ISBRA 2017) 2017,10330( ):385-389 0
2017-DEC 22 LIU YL; GE RJ; ZHAO X; GUO R; HUANG L; ZHAO SD; GUAN SD; LU W; CUI S; WANG S; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(68):112401-112416 0
2018-JUN GU JQ; WANG M; YANG Y; QIU D; ZHANG YQ; MA JB; ZHOU Y; HANNON GJ; YU Y; GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS 2018,16(3):221-222 0
  附件下载: