ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2018年1月SCI收录)

宣布时候:2018年02月02日

年代 作者 落款 来由 IF
2018-FEB XIA YF; WU J; WEI W; DU YQ; WAN T; MA XW; AN WQ; GUO AY; MIAO CY; YUE H; LI SG; CAO XT; SU ZG; MA GH; NATURE MATERIALS 2018,17(2):187-+ 47.494
2018-JAN 4 ZHANG HN; QIAO AN; YANG LL; VAN EPS N; FREDERIKSEN KS; YANG DH; DAI AT; CAI XQ; ZHANG H; YI CY; CAO C; HE LL; YANG HY; LAU J; ERNST OP; HANSON MA; STEVENS RC; WANG MW; REEDTZ-RUNGE S; JIANG HL; ZHAO Q; WU BL; NATURE 2018,553(7686):106-+ 43.769
2018-FEB 8 PENG Y; MCCORVY JD; HARPSOE K; LANSU K; YUAN SG; POPOV P; QU L; PU MC; CHE T; NIKOLAJSEN LF; HUANG XP; WU YR; SHEN L; BJORN-YOSHIMOTO WE; DING K; WACKER D; HAN GW; CHENG JJ; KATRITCH V; JENSEN AA; HANSON MA; ZHAO SW; GLORIAM DE; ROTH BL; STEVENS RC; LIU ZJ; CELL 2018,172(4):719-+ 34.103
2018-FEB XIA PY; WANG S; XIONG Z; ZHU XX; YE BQ; DU Y; MENG S; QU Y; LIU J; GAO GX; TIAN Y; FAN ZS; NATURE IMMUNOLOGY 2018,19(2):141-+ 22.751
2018-FEB CHEN J; XU N; WANG CH; HUANG P; HUANG HW; JIN Z; YU ZS; CAI T; JIAO RJ; XI RW; NATURE CELL BIOLOGY 2018,20(2):152-+ 20.594
2018-FEB 1 TANG HD; LIANG Y; ANDERS RA; TAUBE JM; QIU XY; MULGAONKAR A; LIU X; HARRINGTON SM; GUO JY; XIN YC; XIONG YH; NHAM K; SILVERS W; HAO GY; SUN XK; CHEN MY; HANNAN R; QIAO J; DONG HD; PENG H; FU YX; JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2018,128(2):580-588 14.415
2018-JAN 10 WANG PJ; LI XZ; WANG JW; GAO DL; LI YN; LI HZ; CHU YC; ZHANG ZX; LIU HT; JIANG GZ; CHENG ZG; WANG SD; DONG JZ; FENG BS; CHARD LS; LEMOINE NR; WANG YH; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.092
2018-FEB 13 DAVID L; LI Y; MA J; GARNER E; ZHANG XZ; WU H; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2018,115(7):1499-1504 10.414
2018-FEB 5 LIU C; XIN Y; XU L; CAI ZK; XUE YC; LIU Y; XIE DX; LIU YL; QI YJ; DEVELOPMENTAL CELL 2018,44(3):348-+ 9.833
2018-JAN 22 WANG Z; ZHANG H; CURRENT BIOLOGY 2018,28(2):R66-R68 9.704
2018-JAN 9 ZENG Y; CUI Y; ZHANG Y; ZHANG YR; LIANG M; CHEN H; LAN J; SONG GT; LOU JZ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(1):350-361 9.338
2018-JAN 4 FANG SS; ZHANG LL; GUO JC; NIU YW; WU Y; LI H; ZHAO LH; LI XY; TENG XY; SUN XH; SUN L; ZHANG MQ; CHEN RS; ZHAO Y; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(D1):D308-D314 9.338
2018-JAN LIU JC; LI MJ; LI L; CHEN S; WANG XC; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2018,217(1):347-360 9.306
2018-JAN LIU J; KANG SG; WANG P; WANG Y; LV XN; LIU Y; WANG F; GU ZL; YANG ZX; WEBER JK; TAO N; QIN ZH; MIAO Q; CHEN CY; ZHOU RH; ZHAO YL; BIOMATERIALS 2018,152( ):24-36 8.946
2018-MAR LAI JH; LU DH; ZHANG CR; ZHU H; GAO LQ; WANG YP; BAO R; ZHAO Y; JIA B; WANG F; YANG Z; LIU ZF; BIOMATERIALS 2018,158( ):1-9 8.946
2018-FEB 13 TIAN YL; YANG CJ; CUI YX; SU F; WANG YJ; WANG YZ; YUAN PJ; SHANG SJ; LI H; ZHAO JZ; ZHU DS; TANG SM; CAO P; LIU YB; WANG XL; WANG LC; ZENG WB; JIANG HF; ZHAO F; LUO MH; XIONG W; QIU ZL; LI XY; ZHANG C; CELL REPORTS 2018,22(7):1734-1744 8.728
2017-DEC 1 MIOTTO P; TESSEMA B; TAGLIANI E; CHINDELEVITCH L; STARKS AM; EMERSON C; HANNA D; KIM PS; LIWSKI R; ZIGNOL M; GILPIN C; NIEMANN S; DENKINGER CM; FLEMING J; WARREN RM; CROOK D; POSEY J; GAGNEUX S; HOFFNER S; RODRIGUES C; COMAS I; ENGELTHALER DM; MURRAY M; ALLAND D; RIGOUTS L; LANGE C; DHEDA K; HASAN R; RANGANATHAN UDK; MCNERNEY R; EZEWUDO M; CIRILLO DM; SCHITO M; KOSER CU; RODWELL TC; EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 2017,50(6): - 8.491
2017-DEC 5 TANG F; ZHANG P; YE PY; LAZARSKI CA; WU Q; BERGIN IL; BENDER TP; HALL MN; CUI Y; ZHANG LG; JIANG TJ; LIU Y; ZHENG P; ELIFE 2017,6( ): - 8.385
2018-JAN 24 ZHANG YL; WEI JY; XU JQ; LEONG WS; LIU GN; JI TJ; CHENG ZQ; WANG J; LANG JY; ZHAO Y; YOU LH; ZHA X; WEI TT; ANDERSON GJ; QI S; KONG J; NIE GJ; LI SP; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2018,10(3):2347-2353 7.823
2018-JAN ZHAO JJ; CHENG L; WANG HB; YU HS; TU B; FU Q; LI GM; WANG Q; SUN YL; ZHANG X; LIU ZW; CHEN WW; ZHANG LG; SU LS; ZHANG Z; PLOS PATHOGENS 2018,14(1): - 7.456
2018-JAN XU GW; HU F; WANG X; ZHANG B; ZHOU YF; ARCHIVES OF TOXICOLOGY 2018,92(1):455-468 5.65
2017-DEC 19 XIN ZY; YANG Z; XU JT; LI CY; SHAO T; WANG GQ; LI C; ONCOTARGET 2017,8(67):111271-111280 5.312
2017-NOV 14 RONG LJ; BIAN YY; LIU SB; LIU XM; LI X; LIU HY; ZHOU JX; PENG JR; ZHANG HH; CHEN HS; QIN ZH; ONCOTARGET 2017,8(57):97231-97245 5.312
2018-FEB 1 TIAN MJ; HUA ZL; HONG S; ZHANG ZM; LIU C; LIN L; CHEN JR; ZHANG W; ZHOU XY; ZHANG FP; DEFRANCO AL; HOU BD; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,200(3):937-948 5.185
2018-JAN GUAN XY; CHAFFEY PK; WEI XL; GULBRANSON DR; RUAN Y; WANG XF; LI YH; OUYANG Y; CHEN LQ; ZENG C; KOELSCH TN; TRAN AH; LIANG W; SHEN JS; TAN ZP; ACS CHEMICAL BIOLOGY 2018,13(1):73-81 5.166
2018-FEB BUEHL CJ; DENG XX; LUO JJ; BURANASUDJA V; HAZBUN T; KUO MH; GENETICS 2018,208(2):565-578 5.092
2018-JAN 24 XIE DY; LIU ZY; NIAN QG; ZHU L; WANG N; DENG YQ; ZHAO H; JI X; LI XF; WANG XX; SHI PY; QIN CF; EMERGING MICROBES & INFECTIONS 2018,7( ): - 4.957
2018-FEB 1 TANG Q; LIU YP; SHAN HH; TIAN LF; ZHANG JZ; YAN XX; SCIENTIFIC REPORTS 2018,8( ): - 4.847
2018-JAN 25 WANG ZC; WANG H; TZVETANOV T; ZHOU YF; SCIENTIFIC REPORTS 2018,8( ): - 4.847
2018-JAN 16 DIAO QY; SUN LX; ZHENG HJ; ZENG ZJ; WANG SY; XU SF; ZHENG HQ; CHEN YP; SHI YY; WANG YZ; MENG F; SANG QL; CAO LF; LIU F; ZHU YQ; LI WF; LI ZG; DAI CJ; YANG MJ; CHEN SL; CHEN RS; ZHANG SW; EVANS JD; HUANG Q; LIU J; HU FL; SU SK; WU J; SCIENTIFIC REPORTS 2018,8( ): - 4.847
2018-FEB 5 WANG ZC; YU S; FU Y; TZVETANOV T; ZHOU YF; FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE 2018,10( ): - 4.602
2018-JAN WANG LF; MIAO LJ; WANG XN; HUANG CC; QIAN YS; HUANG X; WANG XL; JIN WZ; JI GJ; FU MG; DENG KY; XIN HB; JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2018,22(1):101-110 4.398
2018-JAN 12 LV B; SUN HL; HUANG S; FENG XD; JIANG T; LI C; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2018,293(2):433-443 4.323
2018-JAN 26 LI HH; YANG K; WANG WJ; NIU YB; LI J; DONG YH; LIU YF; WANG CC; WANG L; LIANG HH; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2018,293(4):1192-1202 4.323
2018-FEB LIN TY; LAI ZC; LV YL; QU JX; ZUO ZT; YOU H; WU B; HOU B; LIU CW; FENG F; EUROPEAN RADIOLOGY 2018,28(2):727-735 4.277
2018-MAR WANG HN; GUO ZQ; FENG HL; CHEN YF; CHEN XQ; LI ZM; HERNANDEZ-ASCENCIO W; DAI X; ZHANG ZF; ZHENG XW; MORA-LOPEZ M; FU Y; ZHANG CL; ZHU P; HUANG L; JOURNAL OF VIROLOGY 2018,92(5): - 4.272
2018-FEB 10 WANG XN; DENG Z; HUANG CC; ZHU T; LOU JT; WANG L; LI Y; JOURNAL OF PROTEOMICS 2018,172( ):1-10 3.926
2018-JAN CAI XD; ZHENG WH; PAN SK; ZHANG SY; XIE YH; GUO HT; WANG GX; LI ZG; LUO M; ANTIVIRAL RESEARCH 2018,149( ):48-57 3.845
2018-FEB MA Y; LI D; SMITH ZJ; LI D; CHU KQ; JOURNAL OF BIOPHOTONICS 2018,11(2): - 3.609
2017-DEC SUN SW; HUANG CC; ZHANG JW; WANG YJ; BU DB; LI Y; CHAI WG; GLYCOBIOLOGY 2017,27(12):1212-1212 3.395
2018-FEB NIU JC; ZHOU T; NIU LL; XIE ZS; FANG F; YANG FQ; WU ZY; ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 2018,410(6):1689-1695 3.306
2018- DING Y; YANG ZC; ZHANG WS; XU YW; WANG YY; HU MH; MA FL; LONG HN; TAO N; QIN ZH; RSC ADVANCES 2018,8(7):3833-3838 3.257
2018-MAR WANG JJ; ZUO ZT; XIE SM; MIAO YF; MA YY; ZHAO XD; JIANG TZ; BRAIN TOPOGRAPHY 2018,31(2):161-173 3.238
2018-JAN LI SG; JI G; SHI Y; KLAUSEN LH; NIU TX; WANG SL; HUANG XJ; DING W; ZHANG X; DONG MD; XU W; SUN F; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2018,201(1):63-75 3.235
2018-JAN LI YH; WANG Y; CUI H; JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 2018,119(1):221-234 2.809
2018-JAN 9 GUAN XY; CHAFFEY PK; CHEN H; FENG W; WEI XL; YANG LM; RUAN Y; WANG XF; LI YH; BAROSH KB; TRAN AH; ZHU JM; LIANG W; ZHENG YT; WANG X; TAN ZP; BIOCHEMISTRY 2018,57(1):136-148 2.777
2017-JUL WANG JY; JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 2017,22( ):S221-S221 2.681
2018-JAN ZHANG ZT; WANG DB; LI CY; DENG JY; ZHANG JB; BI LJ; ZHANG XE; JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 2018,124(1):286-293 2.619
2018-MAR MA J; GE J; XUE X; XIU WG; MA P; SUN XM; ZHANG M; ONCOLOGY REPORTS 2018,39(3):1245-1252 2.606
2018-JAN 1 FAN FG; ZHANG YN; WANG S; HAN YF; WANG L; LU DP; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2018,495(1):1041-1047 2.354
2018-MAR 10 BAO Q; LI C; XU CF; ZHANG RY; ZHAO K; DUAN ZY; GENE 2018,646( ):47-55 2.266
2018- LI XB; LIU XH; LI J; SONG EL; SUN N; LIU W; WANG T; YANG JC; LI ZZ; SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION 2018,78(1-2):55-61 1.657
2018-JAN ZHANG K; LIU QB; HU YL; WANG DC; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2018,45(1):51-58 0.291
2018-JAN 5 WANG S; HU BQ; DING ZC; DANG YJ; WU J; LI D; LIU XL; XIAO BL; ZHANG WQ; REN RT; LEI JH; HU HF; CHEN C; CHAN P; LI D; QU J; TANG FC; LIU GH; CELL DISCOVERY 2018,4( ): - 0
2018-FEB 7 PANG L; LI QQ; LI Y; LIU Y; DUAN N; LI HX; CLINICAL PROTEOMICS 2018,15( ): - 0
2018-FEB 6 LI DL; HU ML; LIU Y; YE PY; DU PS; LI CS; CHENG L; LIU P; JIANG J; SU LS; WANG SD; ZHENG P; LIU Y; CELL DISCOVERY 2018,4( ): - 0
2017- LI CY; LI F; ZHANG YJ; ZHANG WJ; ZHANG XE; WANG QB; BIOSENSORS 2016 2017,27( ):57-58 0
  附件下载: