ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年11月SCI收录)

宣布时候:2017年11月21日

年代 作者 落款 来由 IF
2017-NOV 17 YUAN L; HUANG XY; LIU ZY; ZHANG F; ZHU XL; YU JY; JI X; XU YP; LI GH; LI C; WANG HJ; DENG YQ; WU MH; CHENG ML; YE Q; XIE DY; LI XF; WANG XX; SHI WF; HU BY; SHI PY; XU ZH; QIN CF; SCIENCE 2017,358(6365):933-+ 34.921
2017-NOV ARKATKAR T; DU SW; JACOBS HM; DAM EM; HOU BD; BUCKNER JH; RAWLINGS DJ; JACKSON SW; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2017,214(11):3207-3217 13.021
2017-NOV 9 WANG PJ; LI XZ; WANG JW; GAO DL; LI YN; LI HZ; CHU YC; ZHANG ZX; LIU HT; JIANG GZ; CHENG ZG; WANG SD; DONG JZ; FENG BS; CHARD LS; LEMOINE NR; WANG YH; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017-NOV 15 YE BQ; LIU BY; YANG LL; HUANG GL; HAO L; XIA PY; WANG S; DU Y; QIN XW; ZHU PP; WU JY; SAKAGUCHI N; ZHANG JY; FAN ZS; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017-NOV 23 VINCENT J; ADURA C; GAO P; LUZ A; LAMA L; ASANO Y; OKAMOTO R; IMAEDA T; AIDA J; ROTHAMEL K; GOGAKOS T; STEINBERG J; REASONER S; ASO K; TUSCHL T; PATEL DJ; GLICKMAN JF; ASCANO M; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017-NOV 21 HUANG C; YANG F; ZHANG ZQ; ZHANG J; CAI GH; LI L; ZHENG Y; CHEN S; XI RW; ZHU B; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017-NOV LIU L; WANG F; ZHOU K; DING N; LUO H; PLOS BIOLOGY 2017,15(11): - 10.731
2017-DEC 4 ZHANG P; PEI CL; WANG X; XIANG JY; SUN BF; CHENG YS; QI XL; MARCHETTI M; XU JW; SUN YP; EDGAR BA; YUAN ZQ; DEVELOPMENTAL CELL 2017,43(5):603-+ 10.73
2017-NOV 14 HUANG XF; ZHOU X; HU XY; JOSHI AS; GUO XY; ZHU YS; CHEN Q; PRINZ WA; HU JJ; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(46):E9863-E9872 10.285
2017-NOV 15 LI JM; GAO Z; ZHAO D; ZHANG LF; QIAO XH; ZHAO YY; DING H; ZHANG PP; LU JY; LIU J; JIANG HL; LUO C; CHEN C; CANCER RESEARCH 2017,77(22):6253-6266 9.241
2017-DEC 1 YAN XL; ZHANG DD; WU W; WU SH; QIAN JF; HAO YJ; YAN F; ZHU PP; WU JY; HUANG GL; HUANG YH; LUO JJ; LIU XH; LIU BY; CHEN XM; DU Y; CHEN RS; FAN ZS; CANCER RESEARCH 2017,77(23):6704-6716 9.241
2017-NOV 16 BAO HY; WANG N; WANG CY; JIANG YY; LIU JY; XU L; WU JH; SHI YY; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2017,45(20):12005-12014 8.647
2017-DEC 7 MA L; SUN NN; ZHANG JY; TU CH; CAO XQ; DUAN DM; DIAO AP; MAN SL; NANOSCALE 2017,9(45):17699-17703 7.915
2017-DEC 21 LIU L; LI GH; WANG Y; WANG YY; LI T; ZHANG T; QIN SJ; NANOSCALE 2017,9(47):18579-18583 7.915
2017-DEC FENG J; LU W; WANG DG; MA K; SONG ZH; CHEN N; SUN Y; DU KX; SHEN MM; CUI S; WANG JH; CEREBRAL CORTEX 2017,27(12):5858-5871 7.881
2017-DEC 7 SUN Y; WEI G; LUO H; WU W; SKOGERBO G; LUO J; CHEN R; ONCOGENE 2017,36(49):6774-6783 7.401
2017-NOV 14 WU L; WU Y; PENG B; HOU ZZ; DONG Y; CHEN K; GUO MY; LI H; CHEN X; KOU XC; ZHAO YH; BI Y; WANG YX; WANG H; LE RR; KANG L; GAO SR; STEM CELL REPORTS 2017,9(5):1692-1705 7.027
2017-NOV 29 WU S; GAN GM; ZHANG ZP; SUN J; WANG QF; GAO ZB; LI MX; JIN S; HUANG J; THOMAS U; JIANG YH; LI Y; TIAN R; ZHANG YQ; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2017,37(48):11592-11604 6.78
2017-DEC HE X; JIANG HW; CHEN H; ZHANG HN; LIU Y; XU ZW; WU FL; GUO SJ; HOU JL; YANG MK; YAN W; DENG JY; BI LJ; ZHANG XE; TAO SC; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2017,16(12):2243-2253 6.632
2017-DEC 5 MA YX; WANG MX; LI W; ZHANG ZP; ZHANG XW; WU GQ; TAN TW; CUI ZQ; ZHANG XE; ANALYTICAL CHEMISTRY 2017,89(23):12896-12901 5.922
2017-DEC 5 XU L; WANG LJ; PENG JH; LI FD; WU LJ; ZHANG BB; LV MQ; ZHANG JH; GONG QG; ZHANG RG; ZUO XB; ZHANG ZY; WU JH; TANG YJ; SHI YY; STRUCTURE 2017,25(12):1795-+ 5.622
2017-NOV 15 SUN W; KUANG XL; LIU YP; TIAN LF; YAN XX; XU WQ; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): - 5.525
2017-DEC 1 ZHU T; LIANG X; WANG XM; SHEN K; JOURNAL OF CELL SCIENCE 2017,130(23):4063-4071 5.496
2017-NOV 10 LIU YH; GAO ZL; CHEN CF; WEN B; HUANG L; GE RJ; ZHAO SD; FAN RC; FENG J; LU W; WANG LP; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(56):95719-95740 5.415
2017-DEC YOON JH; MO JS; KIM MY; ANN EJ; AHN JS; JO EH; LEE HJ; LEE YC; SEOL W; YARMOLUK SM; GASSER T; KAHLE PJ; LIU GH; BELMONTE JCI; PARK HS; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 2017,1864(12):2356-2368 5.261
2017-DEC 12 GAO RS; LI DF; LIN Y; LIN JX; XIA XY; WANG H; BI LJ; ZHU J; HASSAN B; WANG SH; FENG YJ; FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY 2017,7( ): - 4.894
2017-NOV 21 LI R; YIN SF; ZHU XY; REN WC; YU J; WANG PY; ZHENG ZW; NIU YN; HUANG X; LI J; FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE 2017,9( ): - 4.521
2017-DEC GUO Y; LIU BC; DING ZZ; LI GB; LIU MZ; ZHU DT; SUN YN; DONG SS; LOU ZY; JOURNAL OF VIROLOGY 2017,91(23): - 4.428
2017-SEP GAO Y; YANG Y; YUAN F; HUANG J; XU W; MAO B; YUAN Z; BI W; ONCOGENESIS 2017,6( ): - 4.338
2017-DEC HU JF; ZHU X; YE KQ; RNA 2017,23(12):1936-1945 4.302
2017-NOV 8 YANG ZY; JIA MM; LIU GJ; HAO HN; CHEN L; LI GH; LIU SX; LI YW; WU CI; LU XM; WANG SD; PLOS ONE 2017,12(11): - 3.535
2017-NOV LI H; YUE HY; HAO YJ; LI HW; WANG S; YU LB; ZHANG D; CAO Y; ZHAO JZ; JOURNAL OF NEUROSURGERY 2017,127(5):1055-1062 3.494
2017-NOV LI XX; JI G; CHEN X; DING W; SUN L; XU W; HAN H; SUN F; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2017,200(2):87-96 3.067
2017-NOV DING X; LUO JJ; QUAN LJ; WU AP; JIANG TJ; INFECTION GENETICS AND EVOLUTION 2017,55( ):269-276 2.846
2017-DEC 5 PAN YC; ZHANG H; ZHENG YT; ZHOU JZ; YUAN J; YU Y; WANG JY; BIOCHEMISTRY 2017,56(48):6325-6328 2.828
2017-DEC NI B; WU RJ; YU T; ZHU HW; LI YJ; LIU ZX; NEUROSCIENCE BULLETIN 2017,33(6):664-674 2.119
2017-NOV 29 WANG ZH; CHEN Y; ZHANG JR; LI L; WAN XH; LIU ZY; SUN F; ZHANG F; JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY 2017, ( ): - 1.973
2017-JUL ZHU L; DENG J; WANG P; LIU J; WU JY; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S135-S135 1.919
2017-JUL RAO Z; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S171-S171 1.919
2017-JUL ZHU Y; CHENG C; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S181-S181 1.919
2017-JUL FAN K; YAN X; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S185-S185 1.919
2017-JUL YAN X; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S195-S195 1.919
2017-JUL CHENG C; GAO X; PHARM N; QUINN RJ; XIAO Z; LIU Z; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S314-S314 1.919
2017-JUL LIANG M; FAN K; YAN X; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S317-S317 1.919
2017-JUL LIU T; LI X; LI Y; EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2017,46( ):S357-S357 1.919
2017-NOV GENG C; XU HF; ZHANG YL; GAO Y; LI MX; LIU XY; GAO MY; WANG XJ; LIU XJ; FANG FD; CHANG YS; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2017,60(11):1234-1241 1.772
2017-DEC ZHANG D; XU XL; LI F; SUN HC; CUI YQ; LIU S; XU PY; ONCOLOGY LETTERS 2017,14(6):8042-8050 1.448
2017-DEC 4 LI WF; WANG GM; LI K; EURASIP JOURNAL ON AUDIO SPEECH AND MUSIC PROCESSING 2017, ( ): - 0.826
2017-JAN 17 ZHAO BL; ZHANG DP; LI CM; YUAN Z; YU FZ; ZHONG SW; JIANG GB; YANG YG; LE XC; WEINFELD M; ZHU P; WANG HL; CELL DISCOVERY 2017,3( ): - 0
2017-FEB 14 WU R; LIU XM; SUN JG; CHEN H; MA J; DONG M; PENG SY; WANG JQ; DING JQ; LI DH; SPEAKMAN JR; NING G; JIN WZ; YUAN ZQ; CELL DISCOVERY 2017,3( ): - 0
2017-APR 4 LIU ZD; ZHOU C; QIN Y; WANG ZH; WANG LY; WEI XL; ZHOU YJ; LI QC; ZHOU H; WANG WJ; FU YX; ZHU MZ; LIANG W; CELL DISCOVERY 2017,3( ): - 0
2017-NOV CHEN XX; SU T; CHEN Y; HE YG; LIU Y; XU Y; WEI Y; LI J; HE RQ; EBIOMEDICINE 2017,25( ):143-153 0

 

  附件下载: