ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年9月SCI收录)

宣布时候:2017年10月09日

年代 作者 落款 来由
2017-SEP 21 WANG S; XIA PY; CHEN Y; QU Y; XIONG Z; YE BQ; DU Y; TIAN Y; YIN ZN; XU ZH; FAN ZS; CELL 2017,171(1):201-+
2017-SEP 5 REN RT; OCAMPO A; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL METABOLISM 2017,26(3):460-474
2017-SEP 21 ZHAO YG; CHEN Y; MIAO GY; ZHAO HY; QU WY; LI DF; WANG Z; LIU N; LI L; CHEN S; LIU PS; FENG D; ZHANG H; MOLECULAR CELL 2017,67(6):974-+
2017-SEP YANG JP; LI J; SUZUKI K; LIU XM; WU J; ZHANG WQ; REN RT; ZHANG WZ; CHAN P; BELMONTE JCI; QU J; TANG FC; LIU GH; CELL RESEARCH 2017,27(9):1178-1181
2017-AUG 15 WANG J; GE PP; QIANG LH; TIAN F; ZHAO DD; CHAI QY; ZHU MZ; ZHOU RB; MENG GX; IWAKURA Y; GAO GF; LIU CH; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-SEP 5 CHEN JN; LUO YT; HUI H; CAI TX; HUANG HX; YANG FQ; FENG J; ZHANG JJ; YAN XY; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(36):E7622-E7631
2017-SEP 19 ZHANG Z; JONES AE; WU W; KIM J; KANG Y; BI XB; GU Y; POPOV IK; RENFROW MB; VASSYLYEVA MN; VASSYLYEV DG; GILES KE; CHEN DQ; KUMAR A; FAN YH; TONG YF; LIU CF; AN W; CHANG CB; LUO JJ; CHOW LT; WANG HB; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(38):E7949-E7958
2017-SEP 19 HAN L; ZHU YP; LIU M; ZHOU Y; LU GY; LAN L; WANG XP; ZHAO YF; ZHANG XJC; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(38):10089-10094
2017-SEP 25 GUAN Z; CAI TT; LIU ZM; DOU YF; HU XS; ZHANG P; SUN X; LI HW; KUANG Y; ZHAI QR; RUAN H; LI XX; LI ZY; ZHU QH; MAI JG; WANG QN; LAI LH; JI JG; LIU HG; XIA B; JIANG TJ; LUO SJ; WANG HW; XIE C; CURRENT BIOLOGY 2017,27(18):2833-+
2017-SEP 11 NIWA S; TAO L; LU SY; LIEW GM; FENG W; NACHURY MV; SHEN K; CURRENT BIOLOGY 2017,27(17):2569-+
2017-OCT ZHANG WJ; ZHANG ZP; ZHANG XE; LI F; NANO RESEARCH 2017,10(10):3285-3294
2017-SEP 15 TAKADA M; ZHANG WG; SUZUKI A; KURODA TS; YU ZL; INUZUKA H; GAO DM; WAN LX; ZHUANG M; HU LX; ZHAI B; FRY CJ; BLOOM K; LI GH; KARPEN GH; WEI WY; ZHANG Q; CANCER RESEARCH 2017,77(18):4881-4893
2017-SEP 6 SHENG G; GOGAKOS T; WANG JY; ZHAO HT; SERGANOV A; JURANEK S; TUSCHL T; PATEL DJ; WANG YL; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2017,45(15):9149-9163
2017-SEP ZHU K; SHAN ZL; CHEN X; CAI YQ; CUI L; YAO WY; WANG Z; SHI P; TIAN CL; LOU JZ; XIE YL; WEN WY; EMBO REPORTS 2017,18(9):1618-1630
2017-AUG 15 SHAO HY; WENG XC; HE S; NEUROIMAGE 2017,157( ):129-143
2017-APR ZHU B; FASEB JOURNAL 2017,31( ): -
2016-APR JIANG HH; WONG CYA; ABEL PW; SCOFIELD MA; XIE Y; WEI TT; TU YP; FASEB JOURNAL 2016,30( ): -
2017-SEP 12 LI Y; LIN KS; YANG Z; HAN N; QUAN XF; GUO XY; LI C; ONCOTARGET 2017,8(39):66668-66679
2017-SEP DING YZ; LI YZ; ZHANG X; HE JL; LU D; FANG X; WANG YC; WANG JX; ZHANG YY; QIAO XH; GAN LM; CHEN C; ZHU Y; JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 2017,110( ):70-79
2017-JUL 26 ZHAO X; HUANG L; GUO R; LIU YL; ZHAO SD; GUAN SD; GE RJ; CUI S; WANG S; WANG JH; FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 2017,11( ): -
2017-SEP MIAO YC; BHATTACHARYA S; EDWARDS M; CAI HQ; INOUE T; IGLESIAS PA; DEVREOTES PN; JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 2017,149(9):10A-10A
2017-SEP DAI SY; SUN CC; TAN KM; YE S; ZHANG RG; CELL CALCIUM 2017,66( ):78-89
2017-AUG 25 HUANG J; YANG Y; ZHOU K; ZHAO XD; ZHOU Q; ZHU H; YANG YS; ZHANG CM; ZHOU YF; ZHOU W; FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 2017,11( ): -
2017-OCT YANG XY; LI ZQ; GAO ZQ; WANG WJ; GENG Z; XU JH; SHE Z; DONG YH; PROTEIN SCIENCE 2017,26(10):2083-2091
2017-NOV DAS A; CAO WR; ZHANG HJ; SAREN GW; JIANG MY; YU XK; JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 2017,175( ):15-23
2017-SEP 23 ZHU YP; ZHANG L; ZHANG XJC; ZHAO YF; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2017,491(3):603-608
2017-SEP LI H; WEI S; FANG Y; LI M; LI X; LI Z; ZHANG JB; ZHU GF; LI CY; BI LJ; ZHANG GM; WANG DB; ZHANG XE; ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA 2017,49(9):835-844
2017- LIU LQ; SUZUKI K; CHUN E; MURASHIMA A; SATO Y; NAKAGATA N; FUJIMORI T; YONEMURA S; HE WZ; YAMADA G; SEXUAL DEVELOPMENT 2017,11(4):190-202
2017- ZHOU CX; DONG AX; WANG Q; YU YY; FAN XR; CAO YL; LI TJ; BIORESOURCES 2017,12(3):5102-5117
2017-OCT XUAN JS; YAO HW; FENG YG; WANG JF; BIOMOLECULAR NMR ASSIGNMENTS 2017,11(2):269-273
2017-JUN HE XM; YU JJ; WANG M; CHENG Y; HAN YN; YANG S; SHI GZ; SUN L; FANG Y; GONG ST; WANG Z; FU YX; PAN L; TANG H; NATURE MICROBIOLOGY 2017,2(6): -

 

  附件下载: