ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2016年6月SCI收录)

宣布时候:2016年08月13日

年代 作者 落款 来由
2016-JUL 7 DING JJ; WANG K; LIU W; SHE Y; SUN Q; SHI JJ; SUN HZ; WANG DC; SHAO F; NATURE 2016,535(7610):111-+
2016-JUL XUE X; YANG JY; HE Y; WANG LR; LIU P; YU LS; BI GH; ZHU MM; LIU YY; XIANG RW; YANG XT; FAN XY; WANG XM; QI J; ZHANG HJ; WEI T; CUI W; GE GL; XI ZX; WU CF; LIANG XJ; NATURE NANOTECHNOLOGY 2016,11(7):613-+
2016-JUL ZHU PP; WANG YY; HUANG GL; YE BQ; LIU BY; WU JY; DU Y; HE L; FAN ZS; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2016,23(7):631-639
2016-JUN MA YX; HE ZK; TAN TW; LI W; ZHANG ZP; SONG S; ZHANG XW; HU QX; ZHOU P; WU YT; ZHANG XE; CUI ZQ; ACS NANO 2016,10(6):6273-6282
2016-JUL 26 ZOU JY; HE S; ZHANG P; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2016,113(30):8408-8413
2016-MAY 24 LIU QQ; YANG X; TIAN JS; GAO ZB; WANG M; LI Y; GUO AK; ELIFE 2016,5( ): -
2016-JUN 20 ZHANG K; GAO Y; LI JJ; BURGESS R; HAN JH; LIANG HH; ZHANG ZG; LIU YF; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2016,44(11):5083-5094
2016- GENG LL; WANG ZH; JIA XQ; HAN QJ; XIANG ZC; LI D; YANG XL; ZHANG D; BU XL; WANG WZ; HU ZY; FANG QJ; THERANOSTICS 2016,6(8):1261-1273
2016-MAY YU XH; WU Y; LIU H; GAO LQ; SUN XL; ZHANG CR; SHI JY; ZHAO HY; JIA B; LIU ZF; WANG F; RADIOLOGY 2016,279(2):502-512
2016-JUL 13 MEN D; ZHOU J; LI W; LENG Y; CHEN XW; TAO SC; ZHANG XE; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2016,8(27):17472-17477
2016-JUN 28 YAN ZY; WU YH; DU JF; LI GD; WANG SD; CAO WP; ZHOU XM; WU CJ; ZHANG D; JING XL; LI YF; WANG HF; GAO YF; QI YM; ONCOTARGET 2016,7(26):40437-40450
2016-JUN 28 LIU D; DU L; CHEN D; YE ZD; DUAN HX; TU T; FENG J; YANG YL; CHEN Q; YAN XY; ONCOTARGET 2016,7(26):40704-40718
2016- LIU ZD; ZHOU H; WANG WJ; FU YX; ZHU MZ; ONCOIMMUNOLOGY 2016,5(6): -
2016-JUL 4 XU XL; ALI S; LI YF; YU HJ; ZHANG MS; LU JZ; XU T; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JUL 7 LI L; PIAN YY; CHEN SL; HAO HJ; ZHENG YL; ZHU L; XU B; LIU KK; LI M; JIANG H; JIANG YQ; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JUN 27 SHEN JX; XU ZM; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JUL 8 ZHANG SY; WANG Y; CUI LJ; DENG YQ; XU SM; YU JH; CICHELLO S; SERRERO G; YING YS; LIU PS; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JUN 15 ZHENG J; ZHAI K; CHEN YX; ZHANG X; MIAO L; WEI B; JI GJ; JOURNAL OF CELL SCIENCE 2016,129(12):2430-2437
2016-JUN 24 SHI ZX; ZHANG J; CHEN SQ; LI YX; LEI XP; QIAO HM; ZHU QW; HU BY; ZHOU Q; JIAO JW; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2016,291(26):13560-13570
2016-JUL LIU Y; WANG HY; CUI T; ZHOU XL; JIA YX; ZHANG H; HE ZG; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2016,101(1):167-181
2016- ZHANG ZX; MA HR; WANG XY; ZHAO ZY; ZHANG Y; ZHAO BL; GUO Y; XU L; RSC ADVANCES 2016,6(62):S6851-S6858
2016-SEP 1 WANG T; ZHENG ZH; ZHANG XE; WANG HZ; TALANTA 2016,158( ):179-184
2016-JUL SUN S; YANG X; WANG HF; ZHAO Y; LIN Y; YE C; FANG XD; HANG HY; APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2016,100(13):5977-5988
2016-JUL ZHANG XJC; HAN L; PROTEIN & CELL 2016,7(7):471-477
2016-JUL LI Y; ZHANG WZ; CHANG L; HAN Y; SUN L; GONG XJ; TANG H; LIU ZP; DENG HC; YE YX; WANG Y; LI J; QIAO J; QU J; ZHANG WQ; LIU GH; PROTEIN & CELL 2016,7(7):478-488
2016-JUL ZHANG YJ; CHEN MM; QIU ZL; HU KP; MCGEE W; CHEN XP; LIU JH; ZHU L; WU JY; PROTEIN & CELL 2016,7(7):489-500
2016-JUL WANG J; WANG ZZ; YU TT; YANG H; VIRSHUP DM; KOPS GJPL; LEE SH; ZHOU WH; LI X; XU WQ; RAO ZH; PROTEIN & CELL 2016,7(7):516-526
2016-JUN XU M; YANG X; YANG XA; ZHOU L; LIU TZ; FAN ZS; JIANG T; PROTEIN & CELL 2016,7(6):403-416
2016-JUN WONG CYA; JIANG HH; ABEL PW; SCOFIELD MA; XIE Y; WEI TT; TU YP; PROTEIN & CELL 2016,7(6):445-449
2016-JUN HAO N; CHEN YT; XIA M; TAN M; LIU W; GUAN XT; JIANG X; LI XM; RAO ZH; PROTEIN & CELL 2016,7(6):465-465
2016-JUL DAI YM; YAO QY; WU GY; WU DM; WU LM; ZHU L; XUE R; XU JR; NMR IN BIOMEDICINE 2016,29(7):873-881
2016-JUN YANG N; CHEN QQ; HE XL; ZHAO XY; WEI TT; MOLECULES 2016,21(6): -
2016-JUL 20 WANG SH; CHEN MM; LI Y; SHAO Y; ZHANG YD; DU SD; WU J; PEERJ 2016,4( ): -
2016-AUG WANG YQ; QU JX; BA Q; DONG JH; ZHANG L; ZHANG H; WU AP; WANG DY; XIA ZX; PENG DX; SHU YL; CAO B; JIANG TJ; JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 2016,234( ):178-185
2016-JUL GUO XQ; SU SK; GEIR S; LI WF; LI ZG; ZHANG SW; CHEN SL; CHEN RS; APIDOLOGIE 2016,47(4):495-508
2016- CHEN Y; GENG DD; EHRHARDT K; ZHANG SQ; EVOLUTIONARY BIOINFORMATICS 2016,12( ):157-163
2016-JUN SONG YX; MIAO JY; QIANG M; HE RQ; WANG XM; LI WW; CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 2016,22(6):430-437
2016-MAY ZHANG MS; FU ZF; XU PY; JOURNAL OF INNOVATIVE OPTICAL HEALTH SCIENCES 2016,9(3): -
2016-JUN WEI Y; WANG YJ; WU BB; ZHANG YH; HE RQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2016,43(6):579-591
2016-JUN ZHANG B; WANG YF; ZHAO F; LEI M; HUANG WW; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2016,43(6):599-606
2016- ZHANG D; PENG HY; WANG JQ; TANG M; XUE R; ZUO ZT; MEDICAL IMAGING 2016-BIOMEDICAL APPLICATIONS IN MOLECULAR, STRUCTURAL, AND FUNCTIONAL IMAGING 2016,9788( ): -

 

  附件下载: