ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2016年1月SCI收录)

宣布时候:2016年03月23日

年代 作者 落款 来由
2016-FEB QIN SY; YIN H; YANG CL; DOU YF; LIU ZM; ZHANG P; YU H; HUANG YL; FENG J; HAO JF; HAO J; DENG LZ; YAN XY; DONG XL; ZHAO ZX; JIANG TJ; WANG HW; LUO SJ; XIE C; NATURE MATERIALS 2016,15(2):217-+
2015-DEC 17 WU F; WATANABE Y; GUO XY; QI X; WANG P; ZHAO HY; WANG Z; FUJIOKA Y; ZHANG H; REN JQ; FANG TC; SHEN YX; FENG W; HU JJ; NODA NN; ZHANG H; MOLECULAR CELL 2015,60(6):914-929
2016-FEB ZHANG DJ; YAN KG; LIU GQ; SONG GT; LUO JJ; SHI Y; CHENG EC; WU S; JIANG TJ; LOU JZ; GAO N; QIN Y; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2016,23(2):125-+
2015-DEC LI CY; LI F; ZHANG YJ; ZHANG WJ; ZHANG XE; WANG QB; ACS NANO 2015,9(12):12255-12263
2015-DEC 14 XIA PY; WANG S; DU Y; HUANG GL; SATOH T; AKIRA S; FAN ZS; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2015,212(13):2305-2321
2015-DEC ZHANG DD; ZHANG WM; LI D; FU M; CHEN RS; ZHAN QM; AUTOPHAGY 2015,11(12):2247-2258
2015-DEC WU HG; MANU; JIAO RJ; MA J; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-DEC DUAN SL; YUAN GH; LIU XM; REN RT; LI JY; ZHANG WZ; WU J; XU XL; FU LN; LI Y; YANG JP; ZHANG WQ; BAI RJ; YI F; SUZUKI K; GAO H; ESTEBAN CR; ZHANG CB; BELMONTE JCI; CHEN ZG; WANG XM; JIANG T; QU J; TANG FC; LIU GH; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2016-JAN WANG YX; WU Q; YANG P; WANG CF; LIU J; DING WY; LIU WS; BAI Y; YANG YY; WANG H; GAO SR; WANG XQ; NATURE COMMUNICATIONS 2016,7( ): -
2016-JAN MAO GT; ZHAO Y; KANG XS; LI ZJ; ZHANG Y; WANG XP; SUN F; SANKARAN K; ZHANG XJC; NATURE COMMUNICATIONS 2016,7( ): -
2016-JAN 18 JI TJ; ZHAO Y; DING YP; WANG J; ZHAO RF; LANG JY; QIN H; LIU XM; SHI J; TAO N; QIN ZH; NIE GJ; ZHAO YL; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2016,55(3):1050-1055
2016-JAN ZHANG Z; SUBRAMANIAM S; KALE J; LIAO C; HUANG B; BRAHMBHATT H; CONDON SGF; LAPOLLA SM; HAYS FA; DING JZ; HE F; ZHANG XJC; LI JN; SENES A; ANDREWS DW; LIN JL; EMBO JOURNAL 2016,35(2):208-236
2015-AUG 10 WAN ZP; CHEN XJ; CHEN HD; JI QH; CHEN YJ; WANG J; CAO YY; WANG F; LOU JZ; TANG Z; LIU WL; ELIFE 2015,4( ): -
2016-MAR WU R; CHEN H; MA J; HE Q; HUANG Q; LIU Q; LI M; YUAN Z; CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 2016,23(2):542-552
2016-JAN 27 SUN YQ; LI W; WU XL; ZHANG N; ZHANG YN; OUYANG SY; SONG XY; FANG XY; SEERAM R; XUE W; HE LM; WU WT; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2016,8(3):2348-2359
2016-JAN 22 LIM SM; CHOI WJ; OH KW; XUE YC; CHOI JY; KIM SH; NAHM M; KIM YE; LEE J; NOH MY; LEE S; HWANG S; KI CS; FU XD; KIM SH; MOLECULAR NEURODEGENERATION 2016,11( ): -
2016-FEB GAO LQ; LIU H; SUN XL; GAO D; ZHANG CR; JIA B; ZHU ZH; WANG F; LIU ZF; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2016,57(2):321-326
2016-FEB 9 WANG XL; CAO CW; HUANG JJ; YAO J; HAI T; ZHENG QT; WANG X; ZHANG HY; QIN GS; CHENG JB; WANG YF; YUAN ZQ; ZHOU Q; WANG HM; ZHAO JG; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JAN 22 LI LH; ZHANG HN; WANG WY; HONG Y; WANG JF; ZHANG SY; XU SM; SHU QB; LI JF; YANG FQ; ZHENG M; QIAN ZJ; LIU PS; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JAN 29 GU SJ; LI WJ; ZHANG HT; FLEMING J; YANG WQ; WANG SH; WEI WJ; ZHOU J; ZHU GF; DENG JY; HOU J; ZHOU Y; LIN SQ; ZHANG XE; BI LJ; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JAN 6 CHEN JM; GAO W; ZHOU P; MA XC; TSCHUDY-SENEY B; LIU CH; ZERN MA; LIU P; DUAN YY; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-JAN 6 DONG CY; YANG SJ; SHI JY; ZHAO HY; ZHONG LJ; LIU ZF; JIA B; WANG F; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB GUO Y; WANG YX; CAO L; WANG P; QING J; ZHENG QZ; SHANG LQ; YIN Z; SUN YN; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2016,60(2):913-924
2015-NOV DONG J; ZHANG Y; CHEN YT; NIU XD; ZHANG Y; YANG C; WANG Q; LI XM; DENG XM; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2015,59(11):7054-7060
2016-JAN 1 DING JZ; SEGARRA VA; CHEN SL; CAI HQ; LEMMON SK; FERRO-NOVICK S; MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 2016,27(1):127-136
2016-JAN GUO Y; WANG WM; SUN Y; MA C; WANG X; WANG X; LIU P; SHEN S; LI BB; LIN JP; DENG F; WANG HL; LOU ZY; JOURNAL OF VIROLOGY 2016,90(2):1048-1061
2016-FEB QING J; LUO R; WANG YX; NONG JX; WU M; SHAO Y; TANG RY; YU X; YIN Z; SUN YN; ANTIVIRAL RESEARCH 2016,126( ):43-54
2015-SEP ZHANG SD; WANG B; XIE Y; ZHU SH; THOMAS R; QING GP; ZHANG C; WANG NL; INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2015,56(10):6171-6178
2016-FEB WANG Y; WANG H; LI XT; LI Y; DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY 2016,76(2):225-237
2016-FEB LI Y; SONG ZY; DING YJ; XIN Y; WU T; SU T; HE RQ; TAI FD; LIAN ZM; CHEMOSPHERE 2016,144( ):2004-2012
2016-JAN ZHANG XJC; HAN L; ZHAO Y; PROTEIN & CELL 2016,7(1):17-27
2016-JAN SHAN H; WANG ZH; ZHANG F; XIONG Y; YIN CC; SUN F; PROTEIN & CELL 2016,7(1):46-62
2016-JAN BURAKOVA LP; NATASHIN PV; MALIKOVA NP; NIU FF; PU MC; VYSOTSKI ES; LIU ZJ; JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 2016,154( ):57-66
2016-JAN LIN Y; HANG HY; CHEN TB; ZHOU M; WANG L; SHAW C; CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN 2016,87(1):91-100
2015-DEC WANG LJ; ZHOU JP; ZHANG B; WANG H; LI M; NIU QL; CHEN YB; CHEN RS; WEN SJ; JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM 2015,16(4):858-871
2015-DEC 25 HE Z; GAO Y; DONG J; KE YH; LI XM; CHEN ZL; ZHANG XJC; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,468(4):647-652
2016-JAN 15 LI YM; GUO AK; LI H; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2016,469(3):352-356
2015- SUN F; YIN Z; YU HS; SHI QX; ZHAO B; ZHANG LG; WANG SL; JOURNAL OF GERIATRIC CARDIOLOGY 2015,12(4):388-393
2015- DING MX; LI Y; WANG HF; LV YC; LIANG JW; WANG JS; LI C; INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 2015,8(9):15432-15440
2015- PENG XJ; LIU SJ; BAO CM; LIU YZ; XIE HW; CAI YH; LI BM; HANG HY; DING X; CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY 2015,61(8):31-36
2016-JAN CUI DY; SUN XB; WANG JJ; ZHANG P; SUN BF; CHEN XW; MURPHY RW; HE SM; HUANG DW; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2016,43(1):83-89
2015-DEC GAO MJ; ZHAO Z; LV PY; LI YF; GAO JT; ZHANG M; ZHAO BL; REDOX BIOLOGY 2015,6( ):206-217
2016-FEB XIE XQ; ZHANG XL; QI C; LI DF; FLEMING J; WANG DC; BI LJ; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2016,72( ):139-144

 

  附件下载: