ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年10月SCI收录)

宣布时候:2015年12月16日

年代 作者 落款 来由
2015-OCT 29 SHI JJ; ZHAO Y; WANG K; SHI XY; WANG Y; HUANG HW; ZHUANG YH; CAI T; WANG FC; SHAO F; NATURE 2015,526(7575):660-665
2015-OCT 23 ZHANG LM; CHEN SB; RUAN JB; WU JY; TONG AB; YIN Q; LI Y; DAVID L; LU A; WANG WL; MARKS C; OUYANG Q; ZHANG XZ; MAO YD; WU H; SCIENCE 2015,350(6259):404-409
2014-OCT 21 ZHANG HN; LIU J; HUANG Y; JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2014,64(16):C4-C4
2015-SEP ZHANG Z; CHENG L; ZHAO JJ; LI GM; ZHANG LG; CHEN WW; NIE WM; RESZKA-BLANCO NJ; WANG FS; SUM LS; JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2015,125(9):3692-3703
2015-NOV ZHANG YQ; MANDAVA CS; CAO W; LI XJ; ZHANG DJ; LI NN; ZHANG YD; ZHANG XX; QIN Y; MI KX; LEI JL; SANYAL S; GAO N; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2015,22(11):906-913
2015-OCT ZHU L; WANG XX; REN J; PORTA C; WENHAM H; EKSTROM JO; PANJWANI A; KNOWLES NJ; KOTECHA A; SIEBERT CA; LINDBERG AM; FRY EE; RAO Z; TUTHILL TJ; STUART DI; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-SEP XIA PY; WANG S; XIONG Z; YE BQ; HUANG LY; HAN ZG; FAN ZS; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-SEP YANG F; YU X; LIU C; QU CX; GONG Z; LIU HD; LI FH; WANG HM; HE DF; YI F; SONG C; TIAN CL; XIAO KH; WANG JY; SUN JP; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-OCT 12 YUAN TY; LIU L; ZHANG YD; WEI LS; ZHAO SQ; ZHENG XL; HUANG XS; BOULANGER J; GUEUDRY C; LU JZ; XIE LH; DU W; ZONG WJ; YANG L; SALAMERO J; LIU YM; CHEN LY; DEVELOPMENTAL CELL 2015,35(1):120-130
2015-OCT 13 HE LX; ZHOU K; ZHOU TG; HE S; CHEN L; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2015,112(41):E5647-E5655
2015-NOV WU Q; CHANG CF; XI SS; HUANG IW; LIU ZX; JUAN CH; WU YH; FAN J; HUMAN BRAIN MAPPING 2015,36(11):4317-4333
2015-OCT 13 LI MY; BRUZZONE R; WANG PG; ONCOTARGET 2015,6(31):30425-30426
2015-OCT 5 BAI CC; GUO P; ZHAO Q; LV ZY; ZHANG SJ; GAO F; GAO LY; WANG YC; TIAN ZX; WANG JF; YANG FQ; LIU CM; MOLECULAR PLANT 2015,8(10):1478-1492
2015-NOV 1 ZOU QH; MIAO XY; LIU DP; WANG DJJ; ZHUO Y; GAO JH; NEUROIMAGE 2015,121( ):91-105
2015-OCT 7 JING LJ; SHI JY; FAN D; LI YQ; LIU RF; DAI ZF; WANG F; TIAN J; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2015,7(39):22095-22105
2015-OCT 14 LIU B; XUE YH; ZHAO W; CHEN Y; FAN CY; GU LS; ZHANG YD; ZHANG X; SUN L; HUANG XJ; DING W; SUN F; JI W; XU T; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-NOV 4 TANG YL; WANG HW; WEI B; GUO YT; GU L; YANG ZG; ZHANG Q; WU YY; YUAN Q; ZHAO G; JI GJ; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-NOV 3 QI C; LI DF; FENG L; HOU YJ; SUN H; WANG DC; LIU W; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-OCT 26 ZHAO LN; LI J; MA YL; WANG JT; PAN W; GAO K; ZHANG ZR; LU TL; RUAN YY; YUE WH; ZHAO ST; WANG LF; ZHANG D; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-OCT REN JS; WANG XX; ZHU L; HU ZY; GAO Q; YANG P; LI XM; WANG JZ; SHEN XL; FRY EE; RAO Z; STUART DI; JOURNAL OF VIROLOGY 2015,89(20):10500-10511
2015-NOV 6 JI C; ZHANG YD; XU PY; XU T; LOU XL; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2015,290(45):26978-26993
2015-SEP CHEN XL; WEI SS; JI YL; GUO XJ; YANG FQ; PROTEOMICS 2015,15(18):3175-3192
2015-OCT LUO C; LIU X; ZHOU X; GUO J; TRUONG J; WANG X; ZHOU H; LI X; CHEN Z; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2015,81(19):6601-6609
2015-JAN 27 ZHANG MS; ZHANG X; YUAN L; XU PY; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,108(2):322A-323A
2015-JAN 27 DU W; XU T; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,108(2):409A-409A
2015-JAN 27 JI GJ; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,108(2):419A-419A
2015-JAN 27 XU XL; SYED SA; XU T; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,108(2):439A-439A
2015-JAN 27 JI W; LIU B; XUE YH; ZHAO W; XU T; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,108(2):475A-475A
2015-NOV 3 JU LN; LOU JZ; CHEN YF; LI ZH; ZHU C; BIOPHYSICAL JOURNAL 2015,109(9):1781-1784
2015-JUN WEN W; ZHANG P; HE S; SUN XH; INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2015,56(7): -
2015-JUL WEN W; ZHANG P; LIU TT; ZHANG T; GAO J; SUN XH; HE S; INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2015,56(8):4439-4446
2015-OCT 16 HUANG L; ZHAO SD; LU W; GUAN SD; ZHU Y; WANG JH; PLOS ONE 2015,10(10): -
2015- HUANG Y; TIAN M; ZHANG YC; SHENG G; CHEN Z; MA Y; CHEN Y; PENG YH; ZHAO YL; WANG YL; ZHANG LH; YANG ZJ; ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 2015,13(44):10825-10833
2015- HUA Q; HE RQ; CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2015,16(5):470-471
2015- SU T; MONTE WC; HU XT; HE YG; HE RQ; CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2015,16(5):472-484
2015-NOV YIN SF; ZHU XY; HE RQ; LI R; LI J; NEUROPSYCHOLOGY 2015,29(6):961-970
2015-OCT 7 LI GH; ZHU P; FEBS LETTERS 2015,589(20):2893-2904
2015-NOV WANG CY; ZHANG QF; GAO YZ; ZHOU XP; JI G; HUANG XJ; HONG J; ZHANG CX; VIROLOGY 2015,485( ):171-178
2015-SEP 21 YU Y; HU C; LIU XH; WANG JY; CHEMBIOCHEM 2015,16(14):1981-1983
2015-OCT ZHANG XJC; ZHAO Y; HENG J; JIANG DH; PROTEIN SCIENCE 2015,24(10):1560-1579
2015-NOV ZHANG XJC; LIU M; ZHAO Y; PROTEIN & CELL 2015,6(11):784-791
2015-NOV YUAN S; CAO L; LING H; DANG MH; SUN Y; ZHANG XY; CHEN YT; ZHANG LG; SU D; WANG XX; RAO Z; PROTEIN & CELL 2015,6(11):814-824
2015-NOV 21 XUE FD; LIU JJ; GUO LF; ZHANG LR; LI QZ; JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 2015,385( ):1-7
2015-NOV ZHANG ZH; DENG XF; WENG DH; AN J; ZUO ZT; WANG B; WEI N; ZHAO JZ; XUE R; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2015,33(9):1043-1050
2015-NOV RAO JS; MA MX; ZHAO C; LIU ZX; YANG ZY; LI XG; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2015,33(9):1156-1162
2015-SEP DUAN PP; CAI F; LUO YT; CHEN YX; ZOU SJ; LUMINESCENCE 2015,30(6):818-822
2015-OCT WU JY; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2015,58(10):931-932
2015-OCT DONG Y; LI J; QIU XD; YAN CQ; LI XM; PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 2015,114( ):115-120
2015-JUL LI XY; LI Y; ZHANG Y; KANG WL; ZHAO LP; DING PJ; DAI WT; HUANG HR; HUANG YF; LI WM; BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2015,28(7):539-543
2015-NOV YAN XQ; XUE R; ZHANG XL; APPLIED MAGNETIC RESONANCE 2015,46(11):1239-1248
2015-OCT YAN XQ; XIE ZT; PEDERSEN JO; ZHANG XL; CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING 2015,45(4):183-190
2015-OCT LIU L; ZHANG SW; MENG J; CHEN RS; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(10):891-899
2015-OCT ZOU F; DIAO ZQ; ZHANG HC; XU SM; LIU PS; LIANG B; WEI X; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(10):926-934
2015-OCT FAN SH; ZHOU Y; ZHANG HT; FLEMING J; YU ZN; ZHANG XE; BI LJ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(10):935-946
2015-NOV 10 XIAO TF; LIU LH; LI HL; SUN Y; LUO HX; LI TP; WANG SH; DALTON S; ZHAO RCH; CHEN RS; STEM CELL REPORTS 2015,5(5):856-865
2015-AUG 24 CHEN XM; PU H; FANG Y; WANG X; ZHAO S; LIN YJ; ZHANG M; DAI HE; GONG WM; LIU L; NATURE PLANTS 2015,1(9): -
2015-OCT DE COLIBUS L; WANG XX; TIJSMA A; NEYTS J; SPYROU JAB; REN JS; GRIMES JM; PUERSTINGER G; LEYSSEN P; FRY EE; RAO ZH; STUART DI; PLoS Pathogens 2015,11(10): -
2015-NOV PAN C; HU YL; JIANG XN; GAI Y; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2015,71( ):1416-1420

 

  附件下载: