ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年9月SCI收录)

宣布时候:2015年11月09日

年代 作者 落款 来由
2015-AUG 28 LI D; SHAO L; CHEN BC; ZHANG X; ZHANG MS; MOSES B; MILKIE DE; BEACH JR; HAMMER JA; PASHAM M; KIRCHHAUSEN T; BAIRD MA; DAVIDSON MW; XU PY; BETZIG E; SCIENCE 2015,349(6251): -
2015-OCT LIU XJ; PU Y; CRON K; DENG LF; KLINE J; FRAZIER WA; XU HR; PENG H; FU YX; XU MM; NATURE MEDICINE 2015,21(10):1209-+
2015-OCT ZHU PP; WANG YY; HE L; HUANG GL; DU Y; ZHANG G; YAN XL; XIA PY; YE BQ; WANG S; HAO L; WU JY; FAN ZS; JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2015,125(10):3795-3808
2015-SEP HENG J; ZHAO Y; LIU M; LIU Y; FAN JP; WANG XP; ZHAO YF; ZHANG XJC; CELL RESEARCH 2015,25(9):1060-1073
2015-SEP FAN MR; LI M; LIU ZF; CAO P; PAN XW; ZHANG HM; ZHAO XL; ZHANG JP; CHANG WR; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2015,22(9):729-U115
2015-SEP 16 YU Y; CUI C; LIU XH; PETRIK ID; WANG JY; LU Y; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2015,137(36):11570-11573
2015-SEP 15 YANG N; YU ZY; HU ML; WANG MZ; LEHMANN R; XU RM; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2015,112(37):11541-11546
2015-SEP 14 YAN LM; SUN S; WANG W; SHI JM; HU XY; WANG SY; SU D; RAO ZH; HU JJ; LOU ZY; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2015,210(6):961-972
2015-SEP FELLEMAN DJ; LIM H; XIAO YP; WANG Y; ERIKSSON A; PARAJULI A; CEREBRAL CORTEX 2015,25(9):2354-2369
2015-SEP 15 YANG LQ; ZHANG JY; KAMELGARN M; NIU CY; GAL J; GONG WM; ZHU HN; HUMAN MOLECULAR GENETICS 2015,24(18):5174-5183
2015-DEC 15 DUAN DM; FAN KL; ZHANG DX; TAN SG; LIANG MF; LIU Y; ZHANG JL; ZHANG PH; LIU W; QIU XG; KOBINGER GP; GAO GF; YAN XY; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2015,74( ):134-141
2015-OCT WEI Y; HAN CS; WANG YJ; WU BB; SU T; LIU Y; HE RQ; AGING CELL 2015,14(5):754-763
2015-APR LIU PS; WANG Y; ZHOU XM; FASEB JOURNAL 2015,29( ): -
2015-APR PERRETT S; FASEB JOURNAL 2015,29( ): -
2015-OCT NA H; ZHANG P; CHEN Y; ZHU XT; LIU Y; LIU YL; XIE K; XU NY; YANG FQ; YU Y; CICHELLO S; MAK HY; WANG MC; ZHANG H; LIU PS; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 2015,1853(10):2481-2491
2015-SEP 28 LIU M; ZHAO X; HUA S; DU XJ; PENG YS; LI XY; LAN Y; WANG DY; WU AP; SHU YL; JIANG TJ; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-SEP 24 LIU W; WU AP; PELLEGRINI M; WANG XF; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-SEP YUAN LL; CHEN XL; ZONG Q; ZHAO T; WANG JL; ZHENG Y; ZHANG M; WANG ZL; BROWNLIE JC; YANG FQ; WANG YF; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2015,14(9):3835-3847
2015-APR 29 WANG Y; WANG MX; YIN SW; JANG R; WANG J; XUE ZD; XU T; DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION 2015, ( ): -
2015-SEP 4 SUN F; PANG XY; XIE T; ZHAI YJ; WANG GG; SUN F; MICROBIAL CELL FACTORIES 2015,14( ): -
2015-SEP FENG ZT; DENG YQ; ZHANG SC; LIANG X; YUAN F; HAO JL; ZHANG JC; SUN SF; WANG BS; PLANT SCIENCE 2015,238( ):286-296
2015-SEP ZHU L; YANG JY; XUE X; DONG YX; LIU Y; MIAO FR; WANG YF; XUE H; WU CF; MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 2015,150( ):34-45
2015-OCT 1 QIN DD; CHU XX; FENG XL; LI ZF; YANG SC; LU LB; YANG Q; PAN L; YIN Y; LI JL; XU L; CHEN L; HU XT; BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2015,292( ):463-469
2015-SEP PERBANDT M; EBERLE R; FISCHER-RIEPE L; CANG HX; LIEBAU E; BETZEL C; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2015,191(3):365-375
2015-SEP 20 YAN Y; WANG H; CHEN HQ; LINDSTROM-BATTLE A; JIAO RJ; JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2015,42(9):487-494
2015-SEP YIN QW; EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 2015,43(9):S103-S103
2015-SEP FU SS; TONG P; TAN Y; ZHU Y; CHEN YH; MICROBES AND INFECTION 2015,17(9):665-670
2015-SEP ZHANG HZ; XU XL; CHEN HY; ALI S; WANG D; YU JW; XU T; NAN FJ; ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 2015,36(9):1137-1144
2015- SHI QX; YIN Z; ZHAO B; SUN F; YU HS; YIN XY; ZHANG LG; WANG SL; MEDIATORS OF INFLAMMATION 2015, ( ): -
2015-AUG JIAO YM; LIU CE; LUO LJ; ZHU WJ; ZHANG T; ZHANG LG; SU LS; LI HJ; WU H; INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2015,37( ):42-49
2015- WANG XY; HOU YJ; DENG K; ZHANG Y; WANG DC; DING JJ; INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 2015,36( ):S83-S83
2015-OCT LIU J; YANG H; HU GL; LI S; XU ZM; QI Z; SHEN JX; JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY 2015,201(10):1029-1034
2015-SEP HUA S; LI XY; LIU M; CHENG YH; PENG YS; HUANG WJ; TAN MJ; WEI HJ; GUO JF; WANG DY; WU AP; SHU YL; JIANG TJ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2015,58(9):882-888
2015- GAO RT; ZHAN LP; MENG C; ZHANG N; CHANG SM; YAO R; LI C; INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 2015,8(7):10459-U1728
2015-JUN LIAN Y; HUANG ZC; GE M; PAN XM; BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2015,28(6):460-463
2015-NOV WANG XL; CHEN CX; SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING 2015,9(8):1975-1982
2015-OCT HU WH; WU HW; ZHANG H; GONG WB; PERRETT S; BIOMOLECULAR NMR ASSIGNMENTS 2015,9(2):329-332
2015-JUL-AUG WANG X; XU C; CANG J; ZENG Y; YU J; LIU L; ZHANG D; WANG J; JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2015,17(4):921-934
2015-AUG CHEN YF; LIU BY; JU LN; HONG JS; JI QH; CHEN W; ZHU C; JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS 2015, (102): -
2015-SEP QIN FXF; JIANG CY; JIANG TJ; CHENG GH; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2015,2(3):266-267
2015-SEP DENG JW; YANG MX; CHEN YB; CHEN XP; LIU JH; SUN SF; CHENG HP; LI Y; BIGIO EH; MESULAM M; XU Q; DU SD; FUSHIMI K; ZHU L; WU JY; PLOS GENETICS 2015,11(9): -

 

  附件下载: