ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年6月SCI收录)

宣布时候:2015年07月13日

年代 作者 落款 来由
2015-JUN 5 ZHANG WQ; LI JY; SUZUKI K; QU J; WANG P; ZHOU JZ; LIU XM; REN RT; XU XL; OCAMPO A; YUAN TT; YANG JP; LI Y; SHI L; GUAN D; PAN HZ; DUAN SL; DING ZC; LI M; YI F; BAI RJ; WANG YY; CHEN C; YANG FQ; LI XY; WANG ZM; AIZAWA E; GOEBL A; SOLIGALLA RD; REDDY P; ESTEBAN CR; TANG FC; LIU GH; BELMONTE JCI; SCIENCE 2015,348(6239):1160-1168
2015-JUN ZHU D; WANG ZQ; ZHAO JJ; CALIMERI T; MENG J; HIDESHIMA T; FULCINITI M; KANG Y; FICARRO SB; TAI YT; HUNTER Z; MCMILIN D; TONG HX; MITSIADES CS; WU CJ; TREON SP; DORFMAN DM; PINKUS G; MUNSHI NC; TASSONE P; MARTO JA; ANDERSON KC; CARRASCO RD; NATURE MEDICINE 2015,21(6):572-580
2015-JUN 15 CAO DF; WANG MZ; QIU XY; LIU DX; JIANG HL; YANG N; XU RM; GENES & DEVELOPMENT 2015,29(12):1316-1325
2015-JUN DENG LZ; LIU M; HUA S; PENG YS; WU AP; QIN FXF; CHENG GH; JIANG TJ; CELL RESEARCH 2015,25(6):753-756
2015-JUN ZHAO YG; SUN L; MIAO GY; JI CC; ZHAO HY; SUN HY; MIAO L; YOSHII SR; MIZUSHIMA N; WANG XQ; ZHANG H; AUTOPHAGY 2015,11(6):881-890
2015-JUN ZHENG P; XIONG Q; WU Y; CHEN Y; CHEN Z; FLEMING J; GAO D; BI LJ; GE F; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2015,14(6):1447-1463
2015-JUN SHEN TJ; JI F; YUAN ZQ; JIAO JW; STEM CELLS 2015,33(6):1794-1806
2015-JUN 2 WANG XY; HOU YJ; DENG K; ZHANG Y; WANG DC; DING JJ; STRUCTURE 2015,23(6):1087-1096
2015-JUL 15 CHEN NH; BI TY; ZHOU TG; LI S; LIU ZL; FANG F; NEUROIMAGE 2015,115( ):17-29
2015-JUN WANG L; WANG X; WANG CC; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2015,83( ):305-313
2015-JUN 22 WAN M; ZHANG WH; TIAN YL; XU CJ; XU T; LIU JF; ZHANG RY; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUN 10 QIN DD; RIZAK J; CHU XX; LI ZF; YANG SC; LU LB; YANG LC; YANG Q; YANG B; PAN L; YIN Y; CHEN L; FENG XL; HU XT; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUN 11 WANG Y; LIU Y; YANG LZ; GU F; LI XM; ZHA RJ; WEI ZD; PEI YK; ZHANG P; ZHOU YF; ZHANG XC; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUN 12 NAKANE S; IWAMOTO A; MATSUDA Z; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2015,290(24):15279-15291
2015-JUN 15 YE L; YU HS; LI CW; HIRSCH ML; ZHANG LG; SAMULSKI RJ; LI WP; LIU Z; PLOS ONE 2015,10(6): -
2015- ZHAO JT; PU YX; GAO YX; PENG XM; LI YY; XU XH; LI B; ZHU NL; DONG JC; WU G; LI YF; JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 2015,30(6):1408-1413
2015-JUN LIAO YJ; HAO YM; CHEN H; HE Q; YUAN ZQ; CHENG JB; PROTEIN & CELL 2015,6(6):434-442
2015-JUN LV PP; SHENG Y; ZHAO ZA; ZHAO W; GU LS; XU T; SONG E; PROTEIN & CELL 2015,6(6):463-467
2015-JUL 3 XU CC; CHINTE U; CHEN LR; YAO QQ; MENG Y; ZHOU D; BI LJ; ROSE J; ADANG MJ; WANG BC; YU ZN; SUN M; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,462(3):184-189
2015-JUN 12 WANG Z; YOU J; XU SQ; HUA Z; ZHANG WJ; DENG TT; FANG N; FANG Q; LIU HL; PENG L; WANG PG; LOU JN; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,461(4):598-604
2015-JUN YAN XQ; PEDERSEN JO; WEI L; ZHANG XL; XUE R; IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 2015,62(6):1652-1659
2015-JUN CUI F; LI MX; CHANG HJ; MAO Y; ZHANG HY; LU LX; YAN SG; LANG ML; LIU L; QIAO CL; PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 2015,121( ):88-96
2015-JUN WANG XM; MU ZJ; LI Y; BI YC; WANG YJ; PROTEIN JOURNAL 2015,34(3):205-211
2015-JUN GAO YR; FENG N; CHEN T; LI DF; BI LJ; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2015,71( ):741-745

 

  附件下载: