ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2014年12月SCI收录)

宣布时候:2014年12月25日

年代 作者 落款 来由
2014-NOV 6 ZHAO HT; SHENG G; WANG JY; WANG M; BUNKOCZI G; GONG WM; WEI ZY; WANG YL; NATURE 2014,515(7525):147-+
2014-NOV 17 YE BQ; LI C; YANG Z; WANG YY; HAO JF; WANG L; LI Y; DU Y; HAO L; LIU BY; WANG S; XIA PY; HUANG GL; SUN L; TIAN Y; FAN ZS; JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2014,211(12):2439-2454
2014-NOV LI JG; CHEN ZL; TIAN LQ; ZHOU CC; HE MY; GAO YB; WANG SY; ZHOU F; SHI SS; FENG XL; SUN N; LIU ZY; SKOGERBOE G; DONG JS; YAO R; ZHAO YD; SUN J; ZHANG BH; YU Y; SHI XJ; LUO M; SHAO K; LI N; QIU B; TAN FW; CHEN RS; HE J; GUT 2014,63(11):1700-1710
2014-SEP CHEN JZ; ZHAO Y; ZHANG C; CHEN HR; FENG J; CHI XM; PAN Y; DU J; GUO M; CAO H; CHEN HH; WANG ZL; PEI RJ; WANG Q; PAN L; NIU JQ; CHEN XW; TANG H; CELL RESEARCH 2014,24(9):1050-1066
2014-SEP REN R; LIU HP; WANG WJ; WANG MZ; YANG N; DONG YH; GONG WM; LEHMANN R; XU RM; CELL RESEARCH 2014,24(9):1146-1149
2014-OCT ZHU XP; FU L; YI F; LIU GH; OCAMPO A; QU J; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2014,24(10):1159-1161
2014-OCT YIN Y; CAI X; CHEN X; LIANG HW; ZHANG YJ; LI J; WANG ZY; CHEN XL; ZHANG W; YOKOYAMA S; WANG C; LI L; LI LM; HOU DX; DONG L; XU T; HIROI T; YANG FQ; JI HB; ZHANG JF; ZEN K; ZHANG CY; CELL RESEARCH 2014,24(10):1164-1180
2014-OCT MING ZH; WANG W; XIE YC; DING PF; CHEN YC; JIN DZ; SUN Y; BIN XIA B; YAN LM; LOU ZY; CELL RESEARCH 2014,24(10):1270-1273
2014-DEC CHENG L; DU XX; WANG Z; JU JQ; JIA MM; HUANG QB; XING Q; XU M; TAN Y; LIU MY; DU PS; SU LS; WANG SD; JOURNAL OF HEPATOLOGY 2014,61(6):1297-1303
2014-OCT 16 CHO HJ; YU J; XIE CS; RUDRABHATLA P; CHEN X; WU JB; PARISIADOU L; LIU GX; SUN LX; MA B; DING JH; LIU ZH; CAI HB; EMBO JOURNAL 2014,33(20):2314-2331
2014-NOV 11 SHA WW; MITOMA H; HANABUCHI S; BAO MS; WENG LY; SUGIMOTO N; LIU Y; ZHANG ZQ; ZHONG J; SUN B; LIU YJ; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014,111(45):16059-16064
2014- CHEN XL; WEI SS; MA Y; LU J; NIU G; XUE YH; CHEN XY; YANG FQ; THERANOSTICS 2014,4(12):1164-1175
2014-NOV 10 ZHOU YJ; ZHANG CL; LIANG W; JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 2014,193( ):270-281
2014-DEC WU ZF; ZHU YS; CAO XS; SUN SF; ZHAO BL; MOLECULAR NEUROBIOLOGY 2014,50(3):986-996
2014-NOV 7 ZHANG LH; NIU YB; ZHU L; FANG JQ; WANG X; WANG L; WANG CC; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(45):31188-31199
2014-NOV SHI JY; JIN ZX; LIU XJ; FAN D; SUN Y; ZHAO HY; ZHU ZH; LIU ZF; JIA B; WANG F; MOLECULAR PHARMACEUTICS 2014,11(11):3915-3922
2014-NOV LIU B; FENG J; WANG JH; CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS 2014,20(11):982-990
2014-NOV MENG B; WU D; GU JH; OUYANG SY; DING W; LIU ZJ; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2014,82(11):3210-3216
2014-OCT ZHANG Y; CHEN Y; YU JH; LIU GM; HUANG ZG; GENOMICS 2014,104(4):249-256
2014-DEC HAN HM; MA J; ZHANG KM; LI W; LIU CZ; ZHANG Y; ZHANG GL; MA P; WANG L; ZHANG G; TAO H; GAO B; INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2014,45(6):2446-2454
2014- DING ZJ; MA HW; CHEN YY; RSC ADVANCES 2014,4(98):55290-55295
2014- REYNAUD A; TANG Y; ZHOU YF; HESS RF; JOURNAL OF VISION 2014,14(9): -
2014-OCT DONG GY; LUO J; ZHOU K; WU B; PENG C; JI GJ; HE HX; VIRUS GENES 2014,49(2):223-232
2014-OCT QING J; WANG YX; SUN YN; HUANG JY; YAN WZ; WANG JL; SU D; NI C; LI J; RAO ZH; LIU L; LOU ZY; PLOS PATHOGENS 2014,10(10): -
2014-OCT HU WR; ZHAO JF; LONG M; ZHANG XW; LIU QS; HOU MY; KANG Q; WANG YR; XU SH; KONG WJ; ZHANG H; WANG SF; SUN YQ; HANG HY; HUANG YP; CAI WM; ZHAO Y; DAI JW; ZHENG HQ; DUAN EK; WANG JF; MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY 2014,26(3):159-169
2014-OCT ZHU XQ; WANG FC; ZHAO YY; YANG P; CHEN J; SUN HZ; LIU L; LI WJ; PAN L; GUO YR; KOU ZH; ZHANG Y; ZHOU C; HE J; ZHANG X; LI JX; HAN WT; LI J; LIU GH; GAO SR; YANG Z; PLOS GENETICS 2014,10(10): -
2014- CHENG YS; LIU CD; ZHANG NW; WANG SD; ZHANG ZY; BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2014, ( ): -
2014-NOV GUO JL; TIAN H; SUN JY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(11):1135-1143
2014-NOV LU Y; HE RQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(11):1191-1192

 

  附件下载: