ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2014年7月SCI收录)

宣布时候:2014年08月06日

年代 作者 落款 来由
2014-JUL 3 QIAO S; LUO QS; ZHAO Y; ZHANG XJC; HUANG YH; NATURE 2014,511(7507):108-U523
2014-APR 25 SONG F; CHEN P; SUN DP; WANG MZ; DONG LP; LIANG D; XU RM; ZHU P; LI GH; SCIENCE 2014,344(6182):376-380
2014-JUN 4 ACUNA C; GUO QC; BURRE J; SHARMA M; SUN JY; SUDHOF TC; NEURON 2014,82(5):1088-1100
2014-JUN CAO P; ZHANG WT; GUI WJ; DONG YH; JIANG T; GONG Y; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2014,70( ):1604-1613
2014-JUN 1 LI Y; ZHANG L; LIU TT; CHAI CL; FANG QL; WU H; GARCIA PAA; HAN ZF; ZONG S; YU Y; ZHANG XY; PARTHUN MR; CHAI JJ; XU RM; YANG MJ; GENES & DEVELOPMENT 2014,28(11):1217-1227
2014-JUN WU MZ; LI M; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2014,24(6):641-642
2014-JUN 12 SHAN L; LI X; LIU L; DING X; WANG Q; ZHENG Y; DUAN Y; XUAN C; WANG Y; YANG F; SHANG Y; SHI L; ONCOGENE 2014,33(24):3205-3216
2014-JUN GUO B; HUANG XX; ZHANG PP; QI LX; LIANG QQ; ZHANG XB; HUANG J; FANG B; HOU WR; HAN JH; ZHANG H; EMBO REPORTS 2014,15(6):705-713
2014-JUL DING YL; MARTINEZ A; QU Z; HILLYARD SA; HUMAN BRAIN MAPPING 2014,35(7):3008-3024
2014-JUN LIU ZF; LIU H; MA T; SUN XL; SHI JY; JIA B; SUN Y; ZHAN J; ZHANG HQ; ZHU ZH; WANG F; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2014,55(6):989-994
2014-JUN 26 WANG D; YANG L; GAO R; ZHANG X; TAN Y; WU A; ZHU W; ZHOU J; ZOU S; LI XY; SUN Y; ZHANG Y; LIU Y; LIU T; XIONG Y; XU J; CHEN L; WENG Y; QI X; GUO J; LI XD; DONG J; HUANG W; ZHANG Y; DONG L; ZHAO X; LIU L; LU J; LAN Y; WEI H; XIN L; CHEN Y; XU C; CHEN T; ZHU Y; JIANG T; FENG Z; YANG W; WANG Y; ZHU H; GUAN Y; GAO GF; LI D; HAN J; WANG S; WU G; SHU Y; EUROSURVEILLANCE 2014,19(25):33-49
2014-JUN LU DF; SHANG GJ; ZHANG HQ; YU Q; CONG XY; YUAN JP; HE FJ; ZHU CY; ZHAO YY; YIN K; CHEN YY; HU JQ; ZHANG XD; YUAN ZL; XU SJ; HU W; CANG HX; GU LC; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2014,92(5):1092-1112
2014-MAY 23 LI XW; REES JS; XUE P; ZHANG H; HAMAIA SW; SANDERSON B; FUNK PE; FARNDALE RW; LILLEY KS; PERRETT S; JACKSON AP; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(21):14434-14447
2014-JUN 20 LI M; XIA PY; DU Y; LIU SW; HUANG GL; CHEN J; ZHANG HL; HOU N; CHENG X; ZHOU LY; LI PF; YANG X; FAN ZS; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(25):17647-17657
2014-AUG 1 CHEN ZL; LI JG; TIAN LQ; ZHOU CC; GAO YB; ZHOU F; SHI SS; FENG XL; SUN N; YAO R; SHAO K; LI N; QIU B; TAN FW; HE J; CANCER LETTERS 2014,350(1-2):34-42
2014-MAY 20 LU W; WEN B; ZHANG FY; WANG JH; MOLECULAR BRAIN 2014,7( ): -
2014-MAY 30 ZENG QQ; ZHANG P; WU ZZ; XUE P; LU D; YE ZD; ZHANG XL; HUANG ZC; FENG J; SONG LN; YANG DL; JIANG TJ; YAN XY; JOURNAL OF PROTEOMICS 2014,103( ):153-169
2014-JUL MENG ZQ; LIU C; YU CY; MA YY; JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 2014,54( ):19-25
2014-JUL LU Y; GU X; CHEN L; YAO Z; SONG J; NIU XL; XIANG R; CHENG T; QIN ZH; DENG WM; LI LY; ANGIOGENESIS 2014,17(3):529-540
2014-MAY 29 ZHU B; YANG CW; LIU HR; CHENG LP; SONG F; ZENG SJ; HUANG XJ; JI G; ZHU P; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2014,426(11):2167-2174
2014-JUN 2 ZHU HT; ZHUANG J; FENG HL; LIANG RF; WANG JY; XIE LH; ZHU P; PLOS ONE 2014,9(6): -
2014-JUN 3 GU LS; SHENG Y; CHEN Y; CHANG H; ZHANG YD; LV PP; JI W; XU T; BIOPHYSICAL JOURNAL 2014,106(11):2443-2449
2014-JAN 28 DU W; LV PP; CHENG DW; SONG EL; XU T; BIOPHYSICAL JOURNAL 2014,106(2):30A-30A
2014-JAN 28 WANG JH; CHEN N; GAO ZL; WEN B; CHEN CF; LIU YH; BIOPHYSICAL JOURNAL 2014,106(2):191A-191A
2014-JUN 1 CHEN T; CHEN L; LI HC; CHEN YH; GUO HX; SHU Y; CHEN ZY; CAI CH; GUO LN; ZHANG XN; ZHOU L; ZHONG Q; COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 2014,118( ):65-71
2014-JAN PING ZG; QI JX; SUN YL; LU GW; SHI Y; WANG XJ; GAO GF; WANG M; JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH 2014,34(1):41-51
2014-JUN 18 QI C; ZHANG H; LIU L; YANG YK; KANG TF; HAO WX; JIN G; JIANG TJ; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-JUN 17 LI F; COWLEY DO; BANNER D; HOLLE E; ZHANG LG; SU LS; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-JUL 4 LIU FY; GU J; WANG XD; ZHANG XE; DENG JY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2014,449(3):272-277
2014-JUL GAO ZT; ZHU ML; WU YP; GAO P; QIN ZH; WANG H; ONCOLOGY REPORTS 2014,32(1):199-204
2014-MAY FAN HF; GU YX; HE Y; LIN ZJ; WANG JW; YAO DQ; ZHANG T; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES 2014,70( ):239-247
2014- WU Q; LIU J; FANG A; LI R; BAI Y; KRIEGSTEIN AR; WANG XQ; CELLULAR AND MOLECULAR CONTROL OF NEURONAL MIGRATION 2014,800( ):25-36
2014-AUG NATASHIN P; VYSOTSKI E; LIU ZJ; LUMINESCENCE 2014,29( ):36-36
2014-MAY ZHU L; CHEN YX; LIU CD; DENG HT; ZHANG NW; WANG SD; ZHANG ZY; EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 2014,7(5):1332-1336
2014-MAR BILITY MT; CHENG L; ZHANG Z; LUAN Y; LI F; CHI LQ; ZHANG LG; TU ZK; GAO YH; FU YX; NIU JQ; WANG FS; SU LS; PLOS PATHOGENS 2014,10(3): -
2014-JUN TAN H; WANG Y; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(6):610-616
2014-JUN LIU J; ZHU HT; FENG HL; GONG MQ; ZHU P; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(6):591-597
2014-MAY GU JM; FENG YG; FENG X; SUN CJ; LEI LC; DING W; NIU FF; JIAO LY; YANG M; LI Y; LIU XH; SONG J; CUI ZY; HAN D; DU CT; YANG YJ; OUYANG SY; LIU ZJ; HAN WY; PLOS PATHOGENS 2014,10(5): -
2014-JUN CHEN YQ; ZHOU TG; CHEN L; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(6):551-557
2014-JAN-FEB CHEN P; WANG Y; LI GH; NUCLEUS-AUSTIN 2014,5(1):21-27
2014-JUN SUN F; LI JM; CHEN C; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(6):636-638

 

  附件下载: