ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2014年5月SCI收录)

宣布时候:2014年07月01日

年代 作者 落款 来由
2014-MAY 6 ZHAO AG; FANG Y; CHEN XM; ZHAO S; DONG W; LIN YJ; GONG WM; LIU L; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014,111(18):6630-6635
2014-MAY 27 FAN JP; JIANG DH; ZHAO Y; LIU JF; ZHANG XJC; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014,111(21):7636-7640
2014-MAY WU WX; TIAN WL; HU Z; CHEN G; HUANG L; LI W; ZHANG XL; XUE P; ZHOU CQ; LIU L; ZHU YS; ZHANG XL; LI LX; ZHANG LQ; SUI SF; ZHAO B; FENG D; EMBO REPORTS 2014,15(5):566-575
2014-MAY WAN T; LI M; ZHAO XL; ZHANG JP; LIU ZF; CHANG WR; MOLECULAR PLANT 2014,7(5):916-919
2014-MAY CHEN Z; YANG MK; LI CY; WANG Y; ZHANG J; WANG DB; ZHANG XE; GE F; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2014,13(5):2511-2523
2014-MAY XING S; LUO YT; LIU ZH; BU PC; DUAN HX; LIU D; WANG P; YANG J; SONG L; FENG J; YANG DL; QIN ZH; YAN XY; AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2014,184(5):1604-1616
2014-MAY QIAN YN; LUO YT; DUAN HX; FENG LQ; BI Q; WANG YJ; YAN XY; CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS 2014,20(5):438-445
2014-MAY ZHAI K; CHANG Y; WEI B; LIU QH; LEBLAIS V; FISCHMEISTER R; JI GJ; CELLULAR SIGNALLING 2014,26(5):1001-1010
2014- QIANG M; XIAO R; SU T; WU BB; TONG ZQ; LIU Y; HE RQ; JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2014,40(4):1039-1053
2014-MAY 7 WANG H; LI X; NAKANE S; LIU S; ISHIKAWA H; IWAMOTO A; MATSUDA Z; PLOS ONE 2014,9(5): -
2014-MAY SUN YS; LI SF; ZHOU L; ZHOU L; ZHONG Q; FANG SS; CHEN T; BI LJ; MAT WK; ZHAO CY; XUE H; APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2014,98(9):4095-4105
2014-MAY WANG R; YU SL; ALGER JR; ZUO ZT; CHEN J; WANG R; AN J; WANG B; ZHAO JZ; XUE R; WANG DJJ; EUROPEAN RADIOLOGY 2014,24(5):1135-1144
2014-MAY ZHAO W; LI CL; LIANG JN; SUN SF; GLYCOBIOLOGY 2014,24(5):418-427
2014-MAY 21 MU H; LIN KX; ZHAO H; XING S; LI C; LIU F; LU HZ; ZHANG Z; SUN YL; YAN XY; CAI JQ; ZHAO XH; WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2014,20(19):5826-5838
2014-MAY PEREIRA TV; KIMURA L; SUWAZONO Y; NAKAGAWA H; DAIMON M; OIZUMI T; KAYAMA T; KATO T; LI L; CHEN SF; GU DF; RENNER W; MARZ W; YAMADA Y; BAGOS PG; MINGRONI-NETTO RC; MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 2014,41(5):3113-3125
2014-MAY 9 HAN LY; ZHAO YH; ZHANG X; PENG JX; XU PY; HUAN SY; ZHANG MS; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2014,447(3):508-512
2013-JUL-AUG ZHU Y; CELL ADHESION & MIGRATION 2013,7(4):333-344
2014-MAY YAN XQ; MA CX; SHI L; ZHUO Y; ZHOU XJ; WEI L; XUE R; APPLIED MAGNETIC RESONANCE 2014,45(5):437-449
2014-MAY ZHOU CX; DONG AX; WANG Q; FAN XR; CAO YL; APPLIED MAGNETIC RESONANCE 2014,45(5):505-515
2014-MAY SHANG GJ; FENG D; LU F; ZHANG HJ; CANG HX; GAO W; BI RC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2014,70( ):588-591
2014-MAY MA J; SUN F; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2014,70( ):596-599
2014-MAY GUAN XT; LI J; LU XR; DONG Y; CHEN WM; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2014,70( ):673-675
2014-MAY ZHANG HN; HUANG WM; YANG S; XU T; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(5):515-519
2014-MAY YUAN Q; GUO N; GU L; WANG J; WANG L; ZHOU ZA; JI GJ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(5):449-455
2014-MAY YANG ZL; WANG JH; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(5):480-486

 

  附件下载: