ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2014年1月SCI收录)

宣布时候:2014年02月28日

年代 作者 落款 来由
2013-NOV 7  WANG S; XIA PY; YE BQ; HUANG GL; LIU J; FAN ZS;     CELL STEM CELL 2013,13(5):617-625 
2014-FEB  YAMAMOTO H; QIN Y; ACHENBACH J; LI CM; KIJEK J; SPAHN CMT; NIERHAUS KH;     NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 2014,12(2):89-100 
2014-JAN  YANG PG; ZHANG H;     CELL RESEARCH 2014,24(1):80-91 
2014-FEB  WU S; HUANG PD; LI C; HUANG Y; LI XX; WANG YQ; CHEN C; LV ZJ; TANG AF; SUN XJ; LU JX; LI WP; ZHOU J; GUI YT; ZHOU FJ; WANG DP; CAI Z;     EUROPEAN UROLOGY 2014,65(2):274-277 
2013-DEC  YE ZD; ZHANG CX; TU T; SUN M; LIU D; LU D; FENG J; YANG DL; LIU F; YAN XY;     NATURE COMMUNICATIONS 2013,4( ): -  
2014-JAN  LIU WX; SHANG YL; ZENG Y; LIU C; LI YC; ZHAI LH; WANG P; LOU JZ; XU P; YE YH; LI W;     EMBO JOURNAL 2014,33(1):46-61 
2014-JAN 14  SHENG G; ZHAO HT; WANG JY; RAO Y; TIAN WW; SWARTS DC; VAN DER OOST J; PATEL DJ; WANG YL;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014,111(2):652-657 
2014-JAN  YANG JP; CAI N; YI F; LIU GH; QU J; BELMONTE JCI;     TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 2014,20(1):1-7 
2014-JAN 20  BI TY; CHEN J; ZHOU TG; HE Y; FANG F;     CURRENT BIOLOGY 2014,24(2):222-227 
2014-FEB  ZHOU HJ; ZHANG B; ZHENG JJ; YU MF; ZHOU T; ZHAO K; JIA YX; GAO XF; CHEN CY; WEI TT;     BIOMATERIALS 2014,35(5):1597-1607 
2014-FEB 1  WANG L; ZHANG LH; NIU YB; SITIA R; WANG CC;     ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2014,20(4):545-556 
2014-JAN 1  LI M; LIU F; JUUSOLA M; TANG SM;     JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2014,34(1):202-217 
2013-SEP  GOVERS R; GONZALEZ T; ZAAROUR N; BERENGUER M; LE MARCHAND-BRUSTEL Y; TANTI JF; BOST F; CORCELLE V; ZHANG J; XU T; BRUNEL JM;     DIABETOLOGIA 2013,56( ):S248-S248 
2014-FEB  ZHOU JZ; MAO BB; ZHOU Q; DING DQ; WANG M; GUO P; GAO YH; SHAY JW; YUAN ZQ; CONG YS;     AGING CELL 2014,13(1):197-200 
2014-JAN  SHAW N; LIU ZJ;     MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2014,34(1):2-15 
2013-SEP 15  YU JW; ZHANG HN; ZHANG MS; DENG YQ; WANG HY; LU JZ; XU T; XU PY;     BIOCHEMICAL JOURNAL 2013,454( ):401-409 
2013-OCT 25  YUAN G; MA B; YUAN W; ZHANG ZQ; CHEN P; DING XJ; FENG L; SHEN XH; CHEN S; LI GH; ZHU B;     JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2013,288(43):30832-30842 
2013-DEC 30  LIU T; REN XW; XIAO TF; YANG J; XU XY; DONG J; SUN LL; CHEN RS; JIN Q;     BMC GENOMICS 2013,14( ): -  
2014-JAN 2  YANG ZL; GU EW; LU XF; WANG JH;     MOLECULAR BRAIN 2014,7( ): -  
2013-DEC 11  GUO XQ; SU SK; SKOGERBOE G; DAI SAJ; LI WF; LI ZG; LIU F; NI RF; GUO Y; CHEN SL; ZHANG SW; CHEN RS;     PLOS ONE 2013,8(12): -  
2014-JAN 31  HU R; DU QM; YIN XY; LI JY; WANG TT; ZHANG LG;     FEBS LETTERS 2014,588(3):401-407 
2014-  HAN J; LI JR; JIA WF; YAO LM; LI XQ; JIANG L; TIAN Y;     INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 2014,9( ):517-526 
2014-JAN  YANG D; LIU LC; ZHU DM; PENG H; SU LS; FU YX; ZHANG LG;     CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2014,11(1):71-78 
2013-SEP 17  YAO HW; MI SF; GONG WB; LIN J; XU N; PERRETT S; XIA B; WANG JF; FENG YG;     BIOCHEMISTRY 2013,52(37):6324-6334 
2014-JAN  CAO M; WANG JH; DAI ZJ; CAO XY; JIANG LL; FAN FM; SONG XW; XIA MR; SHU N; DONG Q; MILHAM MP; CASTELLANOS FX; ZUO XN; HE Y;     DEVELOPMENTAL COGNITIVE NEUROSCIENCE 2014,7( ):76-93 
2014-JAN 3  CHANG L; HE S;     NEUROSCIENCE 2014,256( ):101-116 
2013-OCT 13  WANG J; XING XQ; FANG XC; ZHOU C; HUANG F; WU ZH; LOU JZ; LIANG W;     PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 2013,371(2000): -  
2013-DEC 26  LU Y; YU HS; NIE XH; LI YQ; ZHANG LG; LU CP;     VIRUS RESEARCH 2013,178(2):272-280 
2014-JAN  DAI J; XU MB; PENG F; JIANG F; CHEN X; WANG Z; FANG CX;     ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 2014,105(1):65-72 
2013-NOV  LI DP; HAGAN MA; KIORPES L;     VISUAL NEUROSCIENCE 2013,30(5-6):263-270 
2013-  NA HM; ZHANG P; DING YF; YANG L; WANG Y; ZHANG HN; XIE ZS; YANG FQ; CICHELLO S; LIU PS;     LIPID DROPLETS 2013,116( ):1-14 
2013-  RAO JS; MA MX; ZHAO C; XI Y; YANG ZY; LIU ZX; LI XG;     BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2013, ( ): -  
2013-SEP 8  WANG JY;     ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2013,246( ): -  

 

  附件下载: