ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年12月SCI收录)

宣布时候:2014年01月27日

年代 作者 落款 来由
2014-JAN  TANG HY; JIN X; LI Y; JIANG H; TANG XF; YANG X; CHENG H; QIU Y; CHEN G; MEI JP; ZHOU FS; WU RH; ZUO XB; ZHANG Y; ZHENG XD; CAI Q; YIN XY; QUAN C; SHAO HJ; CUI Y; TIAN FZ; ZHAO X; LIU H; XIAO FL; XU FP; HAN JW; SHI DM; ZHANG AP; ZHOU C; LI QB; FAN X; LIN LY; TIAN HQ; WANG ZX; FU HL; WANG F; YANG BQ; HUANG SW; LIANG B; XIE XF; REN YQ; GU QQ; WEN GD; SUN YL; WU XL; DANG L; XIA M; SHAN JJ; LI TH; YANG L; ZHANG XY; LI YZ; HE CD; XU A; WEI LP; ZHAO XH; GAO XH; XU JH; ZHANG FR; ZHANG JZ; LI YR; SUN LD; LIU JJ; CHEN RS; YANG S; WANG J; ZHANG XJ;     NATURE GENETICS 2014,46(1):45-+ 
2013-DEC  ZHAO HJ; ZHU L; ZHU YL; CAO JL; LI SS; HUANG QP; XU T; HUANG XM; YAN XM; ZHU XL;     NATURE CELL BIOLOGY 2013,15(12):1434-+ 
2013-DEC 1  WANG HB; LU Q; CHENG SY; WANG XC; ZHANG H;     AUTOPHAGY 2013,9(12):1975-1982 
2013-DEC 1  CHENG SY; WU YW; LU Q; YAN JC; ZHANG H; WANG XC;     AUTOPHAGY 2013,9(12):2022-2032 
2013-DEC  ZHANG WQ; QU J; SUZUKI K; LIU GH; BELMONTE JCI;     TRENDS IN CELL BIOLOGY 2013,23(12):587-592 
2013-DEC  WU Y; BI YH; VAVRICKA CJ; SUN XM; ZHANG YF; GAO F; ZHAO M; XIAO HX; QIN CF; HE JH; LIU WJ; YAN JH; QI JX; GAO GF;     CELL RESEARCH 2013,23(12):1347-1355 
2014-  TANG J; CHEN JJ; JING J; CHEN JZ; LV HB; YU Y; XU PY; ZHANG JL;     CHEMICAL SCIENCE 2014,5(2):558-566 
2013-DEC  MEI L; LU ZT; ZHANG W; WU ZM; ZHANG XG; WANG YA; LUO YT; LI CX; JIA YX;     BIOMATERIALS 2013,34(38):10328-10337 
2013-DEC 10  WANG CY; XIE JW; XU Y; WANG T; CAI JH; WANG X; ZHAO BL; AN L; WANG ZY;     ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2013,19(17):2024-2039 
2014-JAN 1  MIAO XY; GU H; YAN LR; LU HZ; WANG DJJ; ZHOU XJ; ZHUO Y; YANG YH;     NEUROIMAGE 2014,84( ):575-584 
2013-DEC 1  YI W; ZHANG YP; TIAN YJ; GUO J; LI Y; GUO AK;     SLEEP 2013,36(12):1809-1821 
2013-DEC  WANG JH; NIU ZG; SHI Y; GAO C; WANG X; HAN JX; LI JY; GAO ZT; ZHU XF; SONG XF; QIN ZH; WANG H;     CELLULAR SIGNALLING 2013,25(12):2797-2804 
2013-DEC 18  CHEN Y; WU XB; JIANG R;     BMC MEDICAL GENOMICS 2013,6( ): -  
2013-AUG  TANG Q; LIU YP; REN ZG; YAN XX; ZHANG LQ;     PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2013,81(8):1485-1490 
2013-DEC  CHANG H; HAN M; HUANG WM; WEI GF; CHEN JJ; CHEN PR; CHEN RS; ZHANG JL; XU T; XU PY;     PROTEIN & CELL 2013,4(12):883-886 
2013-DEC  MENG G; AN XJ; YE S; LIU Y; ZHU WZ; ZHANG RG; ZHENG XF;     PROTEIN & CELL 2013,4(12):897-900 
2013-DEC  SHI DJ; YE S; CAO X; ZHANG RG; WANG KW;     PROTEIN & CELL 2013,4(12):942-950 
2013-OCT 29  LIU JY; JIANG TT; WEI LL; YANG XY; WANG C; ZHANG X; XU DD; CHEN ZL; YANG FQ; LI JC;     BMC INFECTIOUS DISEASES 2013,13( ): -  
2013-DEC 18  CHEN Y; HAO JJ; JIANG W; HE T; ZHANG XG; JIANG T; JIANG R;     SCIENTIFIC REPORTS 2013,3( ): -  
2013-DEC  XUAN JS; SONG XX; CHEN C; WANG JF; FENG YG;     JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 2013,57(4):363-368 
2014-JAN  LIU Y; DONG Y; JIANG QL; ZHANG B; HU AM;     LEUKEMIA & LYMPHOMA 2014,55(1):177-181 
2013-DEC 31  LIU YM; ZHANG CY; SHEN XP; ZHANG XL; CICHELLO S; GUAN HB; LIU PS;     BMB REPORTS 2013,46(12):575-581 
2013-JUN 25  TAO L; XIE Q; DING YH; LI ST; PENG SY; ZHANG YP; TAN D; YUAN ZQ; DONG MQ;     ELIFE 2013,2( ): -  
2013-OCT 15  JIN YY; XU JJ; YIN MX; LU Y; HU LX; LI PX; ZHANG P; YUAN ZQ; HO MS; JI HB; ZHAO Y; ZHANG L;     ELIFE 2013,2( ): -  
2013-DEC  YANG X; SUN S; WANG HF; HANG HY;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(12):1209-1219 
2013-DEC  LI Y; RUAN LH; SUO TL; WANG P; TANG J;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(12):1230-1238 
2013-  HE GM; CHEN BB; WANG XC; LI XY; LI JG; HE H; YANG M; LU L; QI YJ; WANG XP; DENG XW;     GENOME BIOLOGY 2013,14(6): -  

 

  附件下载: