ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年11月SCI收录)

宣布时候:2013年12月31日

年代 作者 落款 来由
2013-OCT  ZHANG HT; LI DF; ZHAO LL; FLEMING J; LIN N; WANG T; LIU ZY; LI CY; GALWEY N; DENG JY; ZHOU Y; ZHU YF; GAO YR; WANG T; WANG SH; HUANG YF; WANG M; ZHONG Q; ZHOU L; CHEN T; ZHOU J; YANG RF; ZHU GF; HANG HY; ZHANG J; LI FB; WAN KL; WANG J; ZHANG XE; BI LJ;     NATURE GENETICS 2013,45(10):1255-U217 
2013-OCT  CHENG Z; YI PS; WANG XM; CHAI YP; FENG GX; YANG YH; LIANG X; ZHU ZW; LI W; OU GS;     NATURE BIOTECHNOLOGY 2013,31(10):934-+ 
2013-OCT 11  SHI Y; ZHANG W; WANG F; QI JX; WU Y; SONG H; GAO F; BI YH; ZHANG YF; FAN Z; QIN CF; SUN HL; LIU JH; HAYWOOD J; LIU WJ; GONG WM; WANG DY; SHU YL; WANG Y; YAN JH; GAO GF;     SCIENCE 2013,342(6155):243-247 
2013-DEC 4  BADEN T; SCHUBERT T; CHANG L; WEI T; ZAICHUK M; WISSINGER B; EULER T;     NEURON 2013,80(5):1206-1217 
2013-NOV 7  LI SH; YANG PG; TIAN E; ZHANG H;     MOLECULAR CELL 2013,52(3):421-433 
2013-SEP 3  XU XL; DUAN SL; YI F; OCAMPO A; LIU GH; BELMONTE JCI;     CELL METABOLISM 2013,18(3):325-332 
2013-OCT  WANG TY; DING JJ; ZHANG Y; WANG DC; LIU W;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2013,69( ):1889-1900 
2013-SEP 9  LI FH; ZHANG H; SUN Y; PAN YC; ZHOU JZ; WANG JY;     ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2013,52(37):9700-9704 
2013-OCT 1  CHEN P; ZHAO JC; WANG Y; WANG M; LONG HZ; LIANG D; HUANG L; WEN ZQ; LI W; LI X; FENG HL; ZHAO HY; ZHU P; LI M; WANG QF; LI GH;     GENES & DEVELOPMENT 2013,27(19):2109-2124 
2013-OCT  WANG YC; HAN X; WU FM; LEUNG JW; LOWERY MG; DO H; CHEN JJ; SHI CW; TIAN CL; LI L; GONG WM;     CELL RESEARCH 2013,23(10):1215-1228 
2013-OCT 16  XIA PY; WANG S; DU Y; ZHAO ZN; SHI L; SUN L; HUANG GL; YE BQ; LI C; DAI ZH; HOU N; CHENG X; SUN QY; LI L; YANG X; FAN ZS;     EMBO JOURNAL 2013,32(20):2685-2696 
2013-SEP  ZHOU HG; SUN YN; GUO Y; LOU ZY;     TRENDS IN MICROBIOLOGY 2013,21(9):475-484 
2013-OCT 3  ZHAO J; ZHANG J; YU M; XIE Y; HUANG Y; WOLFF DW; ABEL PW; TU Y;     ONCOGENE 2013,32(40):4814-4824 
2013-NOV 5  TSYTLONOK M; CRAIG PO; SIVERTSSON E; SERQUERA D; PERRETT S; BEST RB; WOLYNES PG; ITZHAKI LS;     STRUCTURE 2013,21(11):1954-1965 
2013-NOV  TONG P; LU ZF; CHEN X; WANG Q; YU F; ZOU P; YU XX; LI Y; LU L; CHEN YH; JIANG SB;     JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2013,68(11):2533-2544 
2013-DEC  ZHANG HL; SHANG W; ZHANG X; GU JL; WANG XH; ZHENG M; WANG YR; ZHOU ZA; CAO JM; JI GJ; ZHANG RL; CHENG HP;     JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 2013,65( ):51-58 
2013-NOV  ATANASIU D; SAW WT; GALLAGHER JR; HANNAH BP; MATSUDA Z; WHITBECK JC; COHEN GH; EISENBERG RJ;     JOURNAL OF VIROLOGY 2013,87(21):11332-11345 
2013-NOV  LIN YW; SAWYER EB; WANG JY;     CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL 2013,8(11):2534-2544 
2013-OCT  WANG CY; XIE JW; WANG T; XU Y; CAI JH; WANG X; ZHAO BL; AN L; WANG ZY;     CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS 2013,19(10):820-833 
2013-  LU Y; HE HJ; ZHOU J; MIAO JY; LU J; HE YG; PAN R; WEI Y; LIU Y; HE RQ;     JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2013,37(3):551-563 
2013-OCT  CHEN XL; CUI ZY; WEI SS; HOU JJ; XIE ZS; PENG X; LI J; CAI TX; HANG HY; YANG FQ;     PROTEOMICS 2013,13(20):3030-3039 
2013-SEP 18  TEERANAIPONG P; HOSOYA N; KAWANA-TACHIKAWA A; FUJII T; KOIBUCHI T; NAKAMURA H; KOGA M; KONDO N; GAO GF; HOSHINO H; MATSUDA Z; IWAMOTO A;     JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY 2013,16( ): -  
2013-NOV 8  LIU XJ; CUI Y; LI MX; XU HF; ZUO J; FANG FD; CHANG YS;     PLOS ONE 2013,8(11): -  
2013-SEP 10  TU T; GAO Q; LUO YT; CHEN JN; LU D; FENG J; YANG DL; SONG LN; YAN XY;     PLOS ONE 2013,8(9): -  
2013-OCT 11  WANG J; LI MX; MA XR; BAI KH; WANG L; YAN Z; LV TT; ZHAO ZQ; ZHAO RR; LIU HR;     PLOS ONE 2013,8(10): -  
2013-NOV 11  WANG HZ; ZHANG K; ZHU J; SONG WW; ZHAO L; ZHANG XG;     PLOS ONE 2013,8(11): -  
2013-DEC  LI PP; LI DF; LIU D; LIU YM; LIU C; LIU SJ;     APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2013,97(24):10373-10380 
2013-NOV 5  ZHU C; DAI ZW; LIANG HH; ZHANG T; GAI F; LAI LH;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2013,105(9):2141-2148 
2013-OCT  LIU DP; ZHOU JY; XUE R; ZUO ZT; AN J; WANG DJJ;     MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2013,70(4):1070-1081 
2013-NOV  WU XR; TAN Y; XING Q; WANG SD;     PROTEIN & CELL 2013,4(11):863-871 
2013-OCT  LI M; LIU WS; YUAN TT; BAI RJ; LIU GH; ZHANG WZ; QU J;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):723-725 
2013-OCT  ZHENG YT; LV XX; WANG JY;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):731-734 
2013-OCT  ZHANG XJC; SUN KN; ZHANG LX; LI XM; CAO C;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):747-760 
2013-OCT  SUN Y; WANG XX; YUAN S; DANG MH; LI XM; ZHANG XJC; RAO ZH;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):782-792 
2013-DEC  LIN YW; WANG JY;     JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 2013,129( ):162-171 
2013-SEP  AN J; PAN YM; YAN Z; LI WM; CUI JT; YUAN J; TIAN LQ; XING R; LU YY;     JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY 2013,114(9):2160-2169 
2013-NOV 14  LIU Y; CAO W; ZHANG B; LIU YQ; WANG ZY; WU YP; YU XJ; ZHANG XD; MING PH; ZHOU GB; HUANG LQ;     SCIENTIFIC REPORTS 2013,3( ): -  
2013-NOV 7  LI R; WANG Y;     SCIENTIFIC REPORTS 2013,3( ): -  
2013-DEC  YANG ZL; WANG JH;     CEREBELLUM 2013,12(6):862-869 
2013-DEC  YANG SB; LIU XD; LI XY; SUN SF; SUN F; FAN B; ZHAO SH;     MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 2013,384(1-2):213-219 
2013-DEC 1  MARCHIORETTO M; PODOBNIK M; DALLA SERRA M; ANDERLUH G;     BIOPHYSICAL CHEMISTRY 2013,182( ):64-70 
2013-OCT 1  ZHAO JY; KANG L; HU R; GAO S; XIN WW; CHEN WJ; WANG JL;     FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE 2013,10(10):896-903 
2013-OCT  LIN N; LIU ZY; ZHOU J; WANG SH; FLEMING J;     FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 2013,347(2):93-96 
2013-OCT  MA MX; QIAN CC; LI YX; ZUO ZT; LIU ZX;     NEUROSCIENCE BULLETIN 2013,29(5):588-602 
2013-DEC  ZHANG YD; CHANG H; GU LS; ZHAO YH; XU T; JI W;     CHINESE SCIENCE BULLETIN 2013,58(36):4519-4527 
2013-OCT  YUE Y; LIU SQ; LI HB; SONG BH; XIE T; SUN Y; CHAO YP; QIAN SJ;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):1186-1189 
2013-OCT  ZHENG P; GAO F; DENG K; GONG WM; SUN Z;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):1155-1158 
2013-OCT  GAO LZ; YAN XY;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(10):892-902 
2013-OCT  WEI XL; LIANG W;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(10):948-954 
2013-OCT  ZHAO Y; WANG J; CHEN XW; LUO HT; ZHAO YJ; XIAO Y; CHEN RS;     SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(10):953-959 
2013-  CAO YH; CHONG Y; SHEN H; ZHANG MX; HUANG J; ZHU YM; ZHANG ZJ;     JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 2013,1(41):5602-5610 
2013-  XU CP; ZHANG SW; FANG T; MA MX; QIAN CC; CHEN HF; ZHU HW; LI YJ; LIU ZX;     BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2013, ( ): -  
2013-NOV  XU B; HAN JD; WANG AJ; HU KS;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(11):1160-1164 
2013-NOV  REN BG; LI DF; ZHENG CX; GAI Y; JIANG XN; HU YL;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(11):1165-1172 
2013-SEP  YUAN TT; CUI SJ;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(9):804-812 
2013-SEP  SU T; XIN L; HE YG; WEI Y; SONG YX; LI WW; WANG XM; HE RQ;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(9):816-825 
2013-DEC  SUN JY;     SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(12):1150-1153 
2013-OCT  WU K; SU W; WEN B; ZHANG Y; WANG T; ZHANG L; WANG P; WANG J; LIU L; CHEN C;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):1-1 
2013-OCT  LIU P;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):24-24 
2013-OCT  LIU G;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):37-37 
2013-OCT  SUI L; XU X; LIU GH;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):38-39 
2013-OCT  XU XL; QU J; YUAN GH; DUAN SL; LIU GH;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):39-39 
2013-OCT  ZHANG W; JING Q; XU X; LI Y; YUAN T; REN R; ZHU X; DING Z; PAN H; LIU G;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):39-39 
2013-OCT  ZHOU J; MAO B; ZHOU Q; DING D; WANG M; GUO P; GAO Y; SHAY JW; YUAN Z; CONG YS;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):47-47 
2013-OCT  XIE Q; CHEN J; FENG H; PENG S; ADAMS U; BAI Y; HUANG L; LI J; HUANG J; MENG S; YUAN Z;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):47-47 

 

  附件下载: