ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年10月SCI收录)

宣布时候:2013年11月27日

年代 作者 落款 来由
2013-OCT  ZHANG HT; LI DF; ZHAO LL; FLEMING J; LIN N; WANG T; LIU ZY; LI CY; GALWEY N; DENG JY; ZHOU Y; ZHU YF; GAO YR; WANG T; WANG SH; HUANG YF; WANG M; ZHONG Q; ZHOU L; CHEN T; ZHOU J; YANG RF; ZHU GF; HANG HY; ZHANG J; LI FB; WAN KL; WANG J; ZHANG XE; BI LJ;     NATURE GENETICS 2013,45(10):1255-U217 
2013-OCT  CHENG Z; YI PS; WANG XM; CHAI YP; FENG GX; YANG YH; LIANG X; ZHU ZW; LI W; OU GS;     NATURE BIOTECHNOLOGY 2013,31(10):934-+ 
2013-OCT 11  SHI Y; ZHANG W; WANG F; QI JX; WU Y; SONG H; GAO F; BI YH; ZHANG YF; FAN Z; QIN CF; SUN HL; LIU JH; HAYWOOD J; LIU WJ; GONG WM; WANG DY; SHU YL; WANG Y; YAN JH; GAO GF;     SCIENCE 2013,342(6155):243-247 
2013-OCT  WANG TY; DING JJ; ZHANG Y; WANG DC; LIU W;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2013,69( ):1889-1900 
2013-SEP 9  LI FH; ZHANG H; SUN Y; PAN YC; ZHOU JZ; WANG JY;     ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2013,52(37):9700-9704 
2013-OCT 1  CHEN P; ZHAO JC; WANG Y; WANG M; LONG HZ; LIANG D; HUANG L; WEN ZQ; LI W; LI X; FENG HL; ZHAO HY; ZHU P; LI M; WANG QF; LI GH;     GENES & DEVELOPMENT 2013,27(19):2109-2124 
2013-OCT  WANG YC; HAN X; WU FM; LEUNG JW; LOWERY MG; DO H; CHEN JJ; SHI CW; TIAN CL; LI L; GONG WM;     CELL RESEARCH 2013,23(10):1215-1228 
2013-OCT 16  XIA PY; WANG S; DU Y; ZHAO ZN; SHI L; SUN L; HUANG GL; YE BQ; LI C; DAI ZH; HOU N; CHENG X; SUN QY; LI L; YANG X; FAN ZS;     EMBO JOURNAL 2013,32(20):2685-2696 
2013-SEP  ZHOU HG; SUN YN; GUO Y; LOU ZY;     TRENDS IN MICROBIOLOGY 2013,21(9):475-484 
2013-OCT 3  ZHAO J; ZHANG J; YU M; XIE Y; HUANG Y; WOLFF DW; ABEL PW; TU Y;     ONCOGENE 2013,32(40):4814-4824 
2013-NOV  ATANASIU D; SAW WT; GALLAGHER JR; HANNAH BP; MATSUDA Z; WHITBECK JC; COHEN GH; EISENBERG RJ;     JOURNAL OF VIROLOGY 2013,87(21):11332-11345 
2013-OCT  WANG CY; XIE JW; WANG T; XU Y; CAI JH; WANG X; ZHAO BL; AN L; WANG ZY;     CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS 2013,19(10):820-833 
2013-  LU Y; HE HJ; ZHOU J; MIAO JY; LU J; HE YG; PAN R; WEI Y; LIU Y; HE RQ;     JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2013,37(3):551-563 
2013-OCT  CHEN XL; CUI ZY; WEI SS; HOU JJ; XIE ZS; PENG X; LI J; CAI TX; HANG HY; YANG FQ;     PROTEOMICS 2013,13(20):3030-3039 
2013-SEP 18  TEERANAIPONG P; HOSOYA N; KAWANA-TACHIKAWA A; FUJII T; KOIBUCHI T; NAKAMURA H; KOGA M; KONDO N; GAO GF; HOSHINO H; MATSUDA Z; IWAMOTO A;     JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY 2013,16( ): -  
2013-OCT  LIU DP; ZHOU JY; XUE R; ZUO ZT; AN J; WANG DJJ;     MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2013,70(4):1070-1081 
2013-OCT  LI M; LIU WS; YUAN TT; BAI RJ; LIU GH; ZHANG WZ; QU J;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):723-725 
2013-OCT  ZHENG YT; LV XX; WANG JY;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):731-734 
2013-OCT  ZHANG XJC; SUN KN; ZHANG LX; LI XM; CAO C;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):747-760 
2013-OCT  SUN Y; WANG XX; YUAN S; DANG MH; LI XM; ZHANG XJC; RAO ZH;     PROTEIN & CELL 2013,4(10):782-792 
2013-DEC  YANG ZL; WANG JH;     CEREBELLUM 2013,12(6):862-869 
2013-DEC 1  MARCHIORETTO M; PODOBNIK M; DALLA SERRA M; ANDERLUH G;     BIOPHYSICAL CHEMISTRY 2013,182( ):64-70 
2013-OCT 1  ZHAO JY; KANG L; HU R; GAO S; XIN WW; CHEN WJ; WANG JL;     FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE 2013,10(10):896-903 
2013-OCT  LIN N; LIU ZY; ZHOU J; WANG SH; FLEMING J;     FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 2013,347(2):93-96 
2013-OCT  MA MX; QIAN CC; LI YX; ZUO ZT; LIU ZX;     NEUROSCIENCE BULLETIN 2013,29(5):588-602 
2013-OCT  ZHENG P; GAO F; DENG K; GONG WM; SUN Z;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):1155-1158 
2013-OCT  YUE Y; LIU SQ; LI HB; SONG BH; XIE T; SUN Y; CHAO YP; QIAN SJ;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):1186-1189 
2013-  XU CP; ZHANG SW; FANG T; MA MX; QIAN CC; CHEN HF; ZHU HW; LI YJ; LIU ZX;     BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2013, ( ): -  
2013-OCT  ZHAO Y; WANG J; CHEN XW; LUO HT; ZHAO YJ; XIAO Y; CHEN RS;     SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(10):953-959 
2013-  CAO YH; CHONG Y; SHEN H; ZHANG MX; HUANG J; ZHU YM; ZHANG ZJ;     JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 2013,1(41):5602-5610 
2013-OCT  WU K; SU W; WEN B; ZHANG Y; WANG T; ZHANG L; WANG P; WANG J; LIU L; CHEN C;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):1-1 
2013-OCT  LIU P;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):24-24 
2013-OCT  LIU G;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):37-37 
2013-OCT  SUI L; XU X; LIU GH;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):38-39 
2013-OCT  XU XL; QU J; YUAN GH; DUAN SL; LIU GH;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):39-39 
2013-OCT  ZHANG W; JING Q; XU X; LI Y; YUAN T; REN R; ZHU X; DING Z; PAN H; LIU G;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):39-39 
2013-OCT  ZHOU J; MAO B; ZHOU Q; DING D; WANG M; GUO P; GAO Y; SHAY JW; YUAN Z; CONG YS;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):47-47 
2013-OCT  XIE Q; CHEN J; FENG H; PENG S; ADAMS U; BAI Y; HUANG L; LI J; HUANG J; MENG S; YUAN Z;     CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2013,40( ):47-47 

 

  附件下载: