ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年9月SCI收录)

宣布时候:2013年10月30日

年代 作者 落款 来由
2013-AUG 8  LU GW; HU YW; WANG QH; QI JX; GAO F; LI Y; ZHANG YF; ZHANG W; YUAN Y; BAO JK; ZHANG BC; SHI Y; YAN JH; GAO GF;     NATURE 2013,500(7461):227-+ 
2013-JUN 1  CHEN JJ; JING J; CHANG H; RONG YG; HAI Y; TANG J; ZHANG JL; XU PY;     AUTOPHAGY 2013,9(6):894-904 
2013-AUG 1  ZHAO YG; ZHAO HY; SUN HY; ZHANG H;     AUTOPHAGY 2013,9(8):1258-1262 
2013-SEP  YANG DX; FANG QL; WANG MZ; REN R; WANG H; HE M; SUN YW; YANG N; XU RM;     NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2013,20(9):1116-+ 
2013-JUN  REN JS; WANG XX; HU ZY; GAO Q; SUN Y; LI XM; PORTA C; WALTER TS; GILBERT RJ; ZHAO YG; AXFORD D; WILLIAMS M; MCAULEY K; ROWLANDS DJ; YIN WD; WANG JZ; STUART DI; RAO ZH; FRY EE;     NATURE COMMUNICATIONS 2013,4( ): -  
2013-JUL  SUN W; ZHU YJL; WANG ZZ; ZHONG Q; GAO F; LOU JZ; GONG WM; XU WQ;     NATURE COMMUNICATIONS 2013,4( ): -  
2013-SEP 3  JIANG DH; ZHAO Y; WANG XP; FAN JP; HENG J; LIU XH; FENG W; KANG XS; HUANG B; LIU JF; ZHANG XJC;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(36):14664-14669 
2013-JUL 2  WANG XM; ZHOU FL; LV SJ; YI PS; ZHU ZW; YANG YH; FENG GX; LI W; OU GS;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(27):11175-11180 
2013-AUG  PAN XW; LIU ZF; LI M; CHANG WR;     CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 2013,23(4):515-525 
2013-AUG  SUN F; ZHOU QJ; PANG XY; XU YZ; RAO ZH;     CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 2013,23(4):526-538 
2013-AUG  WANG TY; SUN HL; CHENG F; ZHANG XE; BI LJ; JIANG T;     NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2013,41(15):7556-7565 
2013-SEP  SUN L; LUO HT; BU DC; ZHAO GG; YU KT; ZHANG CH; LIU YN; CHEN RS; ZHAO Y;     NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2013,41(17): -  
2013-OCT 28  QIN L; ZHANG FY; LU XY; WEI XL; WANG J; FANG XC; SI DY; WANG YG; ZHANG CL; YANG R; LIU CX; LIANG W;     JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 2013,171(2):133-142 
2013-AUG 15  WANG Y; WANG Z; JOSHI BH; PURI RK; STULTZ B; YUAN Q; BAI Y; ZHOU P; YUAN Z; HURSH DA; BI X;     ONCOGENE 2013,32(33):3857-3866 
2013-SEP 15  FENG GX; YI PS; YANG YH; CHAI YP; TIAN D; ZHU ZW; LIU JH; ZHOU FL; CHENG Z; WANG XM; LI W; OU GS;     DEVELOPMENT 2013,140(18):3838-3847 
2013-SEP 1  YU ZS; WU HG; CHEN HQ; WANG RQ; LIANG XH; LIU JY; LI CQ; DENG WM; JIAO RJ;     DEVELOPMENT 2013,140(17):3635-3644 
2013-MAY 1  TANG H; FENG J; ZHANG C;     JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2013,190( ): -  
2013-MAY 1  QIN ZH;     JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2013,190( ): -  
2013-MAY 1  ZHANG Z; ZHAO JJ; FU YX; WANG FS;     JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2013,190( ): -  
2013-SEP  WANG P; LUO YT; DUAN HX; XING S; ZHANG JL; LU D; FENG J; YANG DL; SONG LN; YAN XY;     MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2013,33(18):3689-3699 
2013-AUG  YANG L; JI W; XUE YH; CHEN LY;     JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 2013,91(8):929-938 
2013-SEP  YU ZS; REN MD; WANG ZX; ZHANG B; RONG YKS; JIAO RJ; GAO GJ;     GENETICS 2013,195(1):289-+ 
2013-NOV  WANG P; WU YF; LI Y; ZHENG JY; TANG J;     CELLULAR SIGNALLING 2013,25(11):2320-2333 
2013-OCT  STEPANYUK GA; LIU ZJ; BURAKOVA LP; LEE J; ROSE J; VYSOTSKI ES; WANG BC;     BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS 2013,1834(10):2139-2146 
2013-JUL 16  NIU SQ; LUO M; TANG J; ZHOU H; ZHANG YL; MIN X; CAI XF; ZHANG WL; XU WC; LI DF; DING JJ; HU YL; WANG DC; HUANG AL; YIN YB; WANG DQ;     PLOS ONE 2013,8(7): -  
2013-JUN 20  ZUO ZT; WANG R; ZHUO Y; XUE R; ST LAWRENCE KS; WANG DJJ;     PLOS ONE 2013,8(6): -  
2013-JUL 18  LI XH; LIU Z; YAN XL; ZHANG XJ; LI Y; ZHAO B; WANG SD; ZHOU XY; GAO GF; MENG SD;     PLOS ONE 2013,8(7): -  
2013-AUG 27  MA J; HAN HM; LIU DR; LI W; FENG HX; XUE X; WU XR; NIU G; ZHANG G; ZHAO YF; LIU CZ; TAO H; GAO B;     PLOS ONE 2013,8(8): -  
2013-SEP 17  ZHAO YF; JIN MM; MA J; ZHANG SQ; LI W; CHEN Y; ZHOU YS; TAO H; LIU Y; WANG L; HAN HM; NIU G; TAO H; LIU CZ; GAO B;     FEBS LETTERS 2013,587(18):2958-2964 
2013-  ZHAO Y; ZHAO BL;     OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2013, ( ): -  
2013-AUG 13  WANG M; XU RM; THOMPSON PR;     BIOCHEMISTRY 2013,52(32):5430-5440 
2013-SEP  NIU FF; RU H; DING W; OUYANG SY; LIU ZJ;     PROTEIN & CELL 2013,4(9):687-694 
2013-AUG 14  SHI ZM; HOU JJ; GUO XJ; ZHANG HX; YANG FQ; DAI JY;     TOXICOLOGY LETTERS 2013,221(2):91-101 
2013-OCT 10  XU Z; ZENG Q; SHI X; HE S;     NEUROSCIENCE 2013,250( ):798-808 
2013-SEP  HU GB; CHEN XL; GONG QL; LIU QM; ZHANG SC; DONG XZ;     FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 2013,35(3):1016-1024 
2013-  QI J; LI DL; FENG J; YANG S; SU Y; FANG M; TAN Z; SHI HZ; YAN XY; GONG FL; ZHENG F;     RESPIRATION 2013,86(3):216-223 
2012-OCT  LI Y; WANG J; LI C; KE XY;     LEUKEMIA & LYMPHOMA 2012,53(10):2015-2023 
2013-SEP  YANG RB; BI LJ; ZHANG XE;     MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 2013,55(1):10-16 
2013-  LI HK; SHI BC; LI XL; NYEGAARD S; LU M; LU JH; CAO XY; HUANG Q; FAN CH; CHEN RS; HU J;     ANALYTICAL METHODS 2013,5(18):4746-4749 
2013-AUG 1  MORAN C; KINSELLA GK; ZHANG ZR; PERRETT S; JONES GW;     G3-GENES GENOMES GENETICS 2013,3(8):1409-1418 
2013-  CHEN LY; XU T;     STORE-OPERATED CALCIUM CHANNELS 2013,71( ):95-108 
2013-APR  SHU XL; ZHONG JX; LI XM; KANG K; LIU XL; CAI DL;     CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 2013,41(4):606-607 
2013-JUN  GU LJ; WANG J; MA HW;     CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 2013,41(6):956-962 
2013-SEP  WANG GM; ZHANG F; CHU Q; FAN LY; SUN F; LIU ZY;     SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES 2013,56(9): -  
2013-JUL  YANG HQ; SUN ZK; YANG WM; HAN HM; MA JJ; LI W;     NEUROCHEMICAL JOURNAL 2013,7(3):215-220 
2013-SEP  YAN JQ; ZHAO Y; ZHAO BL;     SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(9):804-810 
2013-AUG  WU KY; ZHANG YY; SU WT; CHEN C;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(8):731-738 
2013-AUG  SUN DP; SONG F; HUANG L; ZHANG K; JI G; CHEN P; ZHU P;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(8):739-747 
2013-AUG  TIE-PENG W; TING Z; CHANG C;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(8):775-782 
2013-  DING XG; ZOU Y; YE F; YANG J; JIANG J;     JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2013,1(38):11880-11886 

 

  附件下载: