ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年7月SCI收录)

宣布时候:2013年07月23日

年代 作者 落款 来由
2013-MAY 23 QIAN MX; PANG Y; LIU CH; HARATAKE K; DU BY; JI DY; WANG GF; ZHU QQ; SONG W; YU YD; ZHANG XX; HUANG HT; MIAO SY; CHEN LB; ZHANG ZH; LIANG YN; LIU S; CHA HH; YANG D; ZHAI YG; KOMATSU T; TSURUTA F; LI HT; CAO C; LI W; LI GH; CHENG YF; CHIBA T; WANG LF; GOLDBERG AL; SHEN Y; QIU XB; CELL 2013,153(5):1012-1024
2013-JUN HOU ZQ; ZHANG HM; LI M; CHANG WR; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2013,69( ):1108-1114
2013-MAY SUN W; GAO F; FAN HT; SHAN XY; SUN RH; LIU L; GONG WM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2013,69( ):830-837
2013-JUN YU Q; HU LY; YAO Q; ZHU YQ; DONG N; WANG DC; SHAO F; CELL RESEARCH 2013,23(6):775-787
2013-JUN RU H; NI XM; ZHAO LX; CROWLEY C; DING W; HUNG LW; SHAW N; CHENG GH; LIU ZJ; CELL RESEARCH 2013,23(6):855-858
2013-APR HITOSUGI T; ZHOU L; FAN J; ELF S; ZHANG L; XIE JX; WANG Y; GU TL; ALECKOVIC M; LEROY G; KANG YB; KANG HB; SEO JH; SHAN CL; JIN P; GONG WM; LONIAL S; ARELLANO ML; KHOURY HJ; CHEN GZ; SHIN DM; KHURI FR; BOGGON TJ; KANG SM; HE C; CHEN J; NATURE COMMUNICATIONS 2013,4( ): -
2013-JUN 3 LUO H; TIAN X; SONG K; ZHOU K; POEPPEL D; CURRENT BIOLOGY 2013,23(11):968-974
2013-JUN 3 XU X; DONG GX; HU XS; MIAO L; ZHANG XL; ZHANG DL; YANG HD; ZHANG TY; ZOU ZT; ZHANG TT; ZHUANG Y; BHAK J; CHO YS; DAI WT; JIANG TJ; XIE C; LI RQ; LUO SJ; CURRENT BIOLOGY 2013,23(11):1031-1035
2013-JUN 15 XIE Q; CHEN J; FENG H; PENG SY; ADAMS U; BAI YJ; HUANG L; LI J; HUANG JJ; MENG SS; YUAN ZQ; CANCER RESEARCH 2013,73(12):3615-3624
2013-MAY 27 ZHU MT; PERRETT S; NIE GJ; SMALL 2013,9(9-10):1619-1634
2013-MAY GAN HY; CAI TX; LIN XW; WU YJ; WANG XX; YANG FQ; HAN CS; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2013,12(5):1144-1157
2013-JUN ZHANG PP; ZHANG H; EMBO REPORTS 2013,14(6):568-576
2013-JUN WANG C; LI W; REN JQ; FANG JQ; KE HM; GONG WM; FENG W; WANG CC; ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2013,19(1):44-53
2013-MAY 15 ZHANG XA; REN QZ; GUO AK; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2013,33(20):8784-8793
2013-MAY LIU TT; ZHU DM; CHEN W; DENG W; HE H; HE GM; BAI BY; QI YJ; CHEN RS; DENG XW; MOLECULAR PLANT 2013,6(3):830-846
2013-APR LIU PS; NA HM; ZHANG P; FASEB JOURNAL 2013,27( ): -
2013-JUL-AUG FAN KL; GAO LZ; YAN XY; WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY 2013,5(4):287-298
2013-MAY-JUN YANG N; XU RM; CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 2013,48(3):211-221
2013-JUN JIAO LY; OUYANG SY; LIANG MF; NIU FF; SHAW N; WU W; DING W; JIN C; PENG Y; ZHU YP; ZHANG FS; WANG T; LI C; ZUO XB; LUAN CH; LI DX; LIU ZJ; JOURNAL OF VIROLOGY 2013,87(12):6829-6839
2013-JUN 1 ZHANG DJ; QIN Y; BIOCHEMICAL JOURNAL 2013,452( ):173-181
2013-JUN 15 LU Q; WU F; ZHANG H; BIOCHEMICAL JOURNAL 2013,452( ):381-390
2013-APR 15 LI X; CHEN BH; YOSHINA S; CAI TX; YANG FQ; MITANI SH; WANG XC; MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 2013,24(8):1163-1175
2013-MAY JI H; GREENING DW; BARNES TW; LIM JW; TAURO BJ; RAI A; XU R; ADDA C; MATHIVANAN S; ZHAO W; XUE YH; XU T; ZHU HJ; SIMPSON RJ; PROTEOMICS 2013,13(10-11):1672-1686
2013- ZHANG GJ; LIU XX; WANG CH; QU LW; DENG JJ; WANG H; QIN ZH; MEDIATORS OF INFLAMMATION 2013, ( ): -
2013-JUN 3 LI C; XU WC; XIE ZS; PAN K; HU J; CHEN J; PANG DW; YANG FQ; LIANG Y; PLOS ONE 2013,8(6): -
2013-MAY 28 QIN HM; MIYAKAWA T; JIA MZ; NAKAMURA A; OHTSUKA J; XUE YL; KAWASHIMA T; KASAHARA T; HIBI M; OGAWA J; TANOKURA M; PLOS ONE 2013,8(5): -
2013-MAY 15 ZHANG L; LI B; PLOS ONE 2013,8(5): -
2013-JUN WANG J; SUN JH; MIAO J; GUO JK; SHI ZL; HE MQ; CHEN Y; ZHAO XQ; LI B; HAN FP; TONG YP; LI ZS; ANNALS OF BOTANY 2013,111(6):1139-1153
2013-JUN LI R; BAI Y; LIU TT; WANG XQ; WU Q; PROTEIN & CELL 2013,4(6):415-424
2013-JUN ZHANG K; WANG L; LIU YX; CHAN KY; PANG XY; SCHULTEN K; DONG ZY; SUN F; PROTEIN & CELL 2013,4(6):432-444
2013-JUN ZHOU HG; SUN YN; WANG Y; LIU M; LIU C; WANG WM; LIU X; LI L; DENG F; WANG HL; GUO Y; LOU ZY; PROTEIN & CELL 2013,4(6):445-455
2013-JUN SHANG YL; CHEN LW; LIU ZY; WANG X; MA X; MIAO L; PROTEIN & CELL 2013,4(6):456-466
2013-JUN 25 XIA J; TANG Y; LIANG Z; YANG Y; LI G; ZHOU Y; NEUROSCIENCE 2013,241( ):116-125
2013-JUN HONG J; ZENG Q; WANG HZ; KUO DS; BALDRIDGE WH; WANG NL; EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 2013,111( ):17-26
2013-JUN SHI ZH; LU ZB; ZHAO YS; WANG YQ; XI ZW; GUAN P; DUAN XL; CHANG YZ; ZHAO BL; NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2013,62(7):940-947
2013-MAY 10 TUO QR; MA YF; CHEN W; LUO XJ; SHEN JH; GUO DL; ZHENG YM; WANG YX; JI GJ; LIU QH; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2013,434(3):498-502
2013-JUN WENG DH; PAN YL; ZHONG XD; ZHUO Y; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2013,31(5):656-663
2013-JUN WU LL; ZHAI YJ; LU JW; WANG QH; SUN F; PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 2013,89(2):232-240
2013-JUN TIAN XG; LIU CR; JIANG TZ; RIZAK J; MA YY; HU XT; NEUROSCIENCE BULLETIN 2013,29(3):333-347
2013-MAY ZHANG P; ADAMS U; YUAN ZQ; CHINESE SCIENCE BULLETIN 2013,58(15):1731-1736
2013-APR NI R; NGUYEN B; ZHUO Y; DISPLAYS 2013,34(2):120-124
2013-JUN REN XM; JIANG S; LI DF; SUN H; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):650-652
2013-JUN LIU QB; LI DF; HU YL; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):657-659
2013-JUN HOU YJ; LI DF; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):663-665
2013-JUN XING KK; GAN WQ; JIA MZ; GAO F; GONG WM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):666-668
2013-MAY XU YZ; SUN F; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):515-519
2013-MAY LU DF; SHANG GJ; YU Q; ZHANG HQ; ZHAO YY; CANG HX; GU LC; XU SJ; HUANG Y; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):524-527
2013-APR ZHANG HF; ZHANG J; WANG ZQ; LU D; FENG J; YANG DL; CHEN XQ; YAN XY; ONCOLOGY LETTERS 2013,5(4):1189-1194
2013-JUN ZHAO GG; JIAO F; LIAO Q; LUO HT; LI H; SUN L; BU DC; YU KT; ZHAO Y; CHEN RS; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(6):503-512
2013-MAY SUN D; WANG B; ZHOU TG; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(5):425-435
2013-MAY ZUO ZT; LUO H; ZHOU K; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(5):471-478
2013-MAY DUAN DM; HUI LX; LI LS; YAN XY; LI J; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(5):479-489

 

  附件下载: