ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年6月SCI收录)

宣布时候:2013年06月24日

年代 作者 落款 来由
2013- LIU XH; LI JS; HU C; ZHOU Q; ZHANG W; HU MR; ZHOU JZ; WANG JY; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2013,52(18):4805-4809
2013-MAY 1 ZHOU HL; GENG CY; LUO GB; LOU H; GENES & DEVELOPMENT 2013,27(9):1046-1058
2013-MAR 26 LEE CY; LOU JZ; WEN KK; MCKANE M; ESKIN SG; ONO S; CHIEN S; RUBENSTEIN PA; ZHU C; MCINTIRE LV; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(13):5022-5027
2013-MAY SUI LN; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2013,23(5):592-594
2013-MAY LI WJ; LI DF; HU YL; ZHANG XE; BI LJ; WANG DC; CELL RESEARCH 2013,23(5):728-731
2013-FEB TAO J; HAN J; WU HY; HU XL; DENG JY; FLEMING J; MAXWELL A; BI LJ; MI KX; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2013,41(4):2370-2381
2013-MAY 1 ZHANG JH; CHEN L; LIU XM; KAMMERTOENS T; BLANKENSTEIN T; QIN ZH; CANCER RESEARCH 2013,73(9):2770-2781
2013-MAY 15 LIU ZY; CHEN LW; SHANG YL; HUANG P; MIAO L; DEVELOPMENT 2013,140(10):2103-2107
2013-JUN ZHANG Q; XUE P; LI HL; BAO YH; WU LH; CHANG SY; NIU B; YANG FQ; ZHANG T; NEUROBIOLOGY OF DISEASE 2013,54( ):404-413
2013-MAY CHEN C; WANG YX; SHAN C; SUN YN; XU P; ZHOU HG; YANG C; SHI PY; RAO ZH; ZHANG B; LOU ZY; JOURNAL OF VIROLOGY 2013,87(10):5755-5768
2013-MAY ZHANG W; SHI Y; QI JX; GAO F; LI Q; FAN Z; YAN JH; GAO GF; JOURNAL OF VIROLOGY 2013,87(10):5949-5958
2013-MAY ZHANG XL; ZHANG JY; ZHANG R; GUO Y; WU C; MAO XH; GUO G; ZHANG Y; LI DF; ZOU QM; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2013,45(5):995-1002
2013-APR 19 LV ZY; SUN J; LIU YF; PLOS ONE 2013,8(4): -
2013-APR 9 YANG X; GUO AK; PLOS ONE 2013,8(4): -
2013-JUN TONG ZQ; HAN CS; LUO WH; WANG XH; LI H; LUO HJ; ZHOU JN; QI JS; HE RQ; AGE 2013,35(3):583-596
2013-MAY ZHANG QF; GU J; GONG P; WANG XD; TU S; BI LJ; YU ZN; ZHANG ZP; CUI ZQ; WEI HP; TAO SC; ZHANG XE; FEBS JOURNAL 2013,280(9):1966-1979
2013-JUN WANG GF; SHI CG; SUN MZ; WANG L; WU SX; WANG HF; XU ZQ; CHEN DM; CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY 2013,27(3):199-210
2013-APR 19 JIANG PT; HUANG Z; ZHAO H; WEI TT; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2013,433(4):408-414
2013- BRUST-MASCHER I; OU GS; SCHOLEY JM; CILIA, PT A 2013,524( ):285-304
2013-MAY SHI YY; ZHU MZ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013,56(5):392-398
2013-APR SUO TL; TANG J; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(4):325-332
2013-APR NIVET E; LIU GH; MONTSERRAT N; BELMONTE JCI; M S-MEDECINE SCIENCES 2013,29(4):353-355
2013-MAY WANG JH; WANG X; GAO C; SONG XF; NIU ZG; GAO ZT; QIN ZH; CHANG JB; WANG H; MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2013,7(5):1656-1660
2013-MAY LU Y; JIANG TJ; PROTEIN & CELL 2013,4(5):356-363
2013-MAY HAN M; CHANG H; ZHANG P; CHEN T; ZHAO YH; ZHANG YD; LIU PS; XU T; XU PY; PROTEIN & CELL 2013,4(5):364-372
2013-MAY DENG JJ; ZHAO XP; RONG LJ; LI X; LIU XM; QIN ZH; PROTEIN & CELL 2013,4(5):393-401
2013-MAY ZHANG FY; SHAN L; LIU YY; NEVILLE D; WOO JH; CHEN Y; KOROTCOV A; LIN S; HUANG S; SRIDHAR R; LIANG W; WANG PC; ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS 2013,2(5):736-744
2012- WANG LZ; LIU RH; LI DL; LIN SL; FANG XF; BACKER G; KAIN M; RAMMOHAM K; ZHENG P; LIU Y; AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 2012,4(3):347-U126
2013-MAY 9 TONG ZQ; HAN CS; LUO WH; LI H; LUO HJ; QIANG M; SU T; WU BB; LIU Y; YANG X; WAN Y; CUI DH; HE RQ; SCIENTIFIC REPORTS 2013,3( ): -

 

  附件下载: