ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年4月SCI收录)

宣布时候:2013年04月22日

年代 作者 落款 来由
2013-MAR PAN HZ; CAI N; LI M; LIU GH; BELMONTE JCI; EMBO MOLECULAR MEDICINE 2013,5(3):327-331
2013-MAR 18 ZHAO HY; ZHAO YG; WANG XW; XU LJ; MIAO L; FENG D; CHEN Q; KOVACS AL; FAN DS; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2013,200(6):731-741
2013-FEB 19 ZHANG S; ANDREASEN M; NIELSEN JT; LIU L; NIELSEN EH; SONG J; JI G; SUN F; SKRYDSTRUP T; BESENBACHER F; NIELSEN NC; OTZEN DE; DONG MD; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(8):2798-2803
2013-FEB 19 HUANG XH; SUN L; JI SX; ZHAO T; ZHANG WR; XU JJ; ZHANG J; WANG YR; WANG XH; FRANZINI-ARMSTRONG C; ZHENG M; CHENG HP; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(8):2846-2851
2013-FEB MAO KR; CHEN SZ; CHEN MK; MA YL; WANG Y; HUANG B; HE ZY; ZENG Y; HU Y; SUN SH; LI J; WU XD; WANG XR; STROBER W; CHEN C; MENG GX; SUN B; CELL RESEARCH 2013,23(2):201-212
2013-MAR 15 WANG CH; XIAO MJ; LIU XM; NI C; LIU JH; ERBEN U; QIN ZH; CANCER RESEARCH 2013,73(6):1742-1751
2013-MAR 15 MORTENSON ED; PARK S; JIANG ZJ; WANG SD; FU YX; CLINICAL CANCER RESEARCH 2013,19(6):1476-1486
2013-MAR 20 ZHANG ZP; LI XT; GUO J; LI Y; GUO AK; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2013,33(12):5175-5181
2013-FEB 1 WEI B; DUI W; LIU D; XING Y; YUAN ZQ; JI GJ; BMC BIOLOGY 2013,11( ): -
2013-JAN GUAN D; ZHANG W; ZHANG W; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL DEATH & DISEASE 2013,4( ): -
2013-MAR 15 LAVENTIE BJ; POTRICH C; ATMANENE C; SALEH M; JOUBERT O; VIERO G; BACHMEYER C; ANTONINI V; MANCINI I; CIANFERANI-SANGLIER S; KELLER D; COLIN DA; BOURCIER T; ANDERLUH G; VAN DORSSELAER A; DALLA SERRA M; PREVOST G; BIOCHEMICAL JOURNAL 2013,450( ):559-571
2013-APR SHI M; ZHANG T; SUN L; LUO Y; LIU DH; XIE ST; SONG XY; WANG GF; CHEN XL; ZHOU BC; ZHANG YZ; APOPTOSIS 2013,18(4):435-451
2013-MAR YANG GL; CHU W; ZHANG H; SUN XX; CAI TX; DANG LY; WANG QZ; YU HJ; ZHONG YG; CHEN Z; YANG FQ; LI Z; PROTEOMICS 2013,13(5):878-892
2013-FEB 20 CHENG XB; JIANG HQ; LI WZ; LV HL; GONG ZF; LIU L; PLOS ONE 2013,8(2): -
2013-MAR 5 QU QH; CHEN J; WANG YZ; GUI WJ; WANG L; FAN ZS; JIANG T; PLOS ONE 2013,8(3): -
2013-MAR WANG W; SUN L; DENG YH; TANG J; FEBS JOURNAL 2013,280(6):1409-1419
2013-MAR YU HJ; YANG MZ; ZHANG XE; BI LJ; JIANG T; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2013,181(3):252-263
2013-MAR 27 ZHANG HX; HOU JJ; CUI RN; GUO XJ; SHI ZM; YANG FQ; DAI JY; TOXICOLOGY LETTERS 2013,218(1):61-69
2013-MAR MENG XK; SUN WJ; XU XX; ZHANG ZC; HE JF; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(3):231-239
2013-MAR WANG LF; HAN ZB; LI M; YANG P; XV B; ZHANG JP; HAN ZC; MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2013,7(3):959-964
2013-FEB LIU WS; LI M; QU J; YI F; LIU GH; PROTEIN & CELL 2013,4(2):83-85
2013-FEB ZHU K; CHEN XP; LIU JH; YE HH; ZHU L; WU JY; PROTEIN & CELL 2013,4(2):155-161

 

  附件下载: