ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2012年5月SCI收录)

宣布时候:2012年06月19日

年代 作者 落款 来由
2012-MAY 16 WEI T; SCHUBERT T; PAQUET-DURAND F; TANIMOTO N; CHANG L; KOEPPEN K; OTT T; GRIESBECK O; SEELIGER MW; EULER T; WISSINGER B; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2012,32(20):6981-6994
2012-MAY 15 YANG J; GE M; PAN XM; AIDS 2012,26(8):921-928
2012-JUN 1 LIU J; QIAN XM; CHEN ZJ; XU X; GAO F; ZHANG SJ; ZHANG RG; QI JX; GAO GF; YAN JH; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188(11):5511-5520
2012-MAY 1 YAN JQ; ZHAO Y; SUO SQGW; LIU Y; ZHAO BL; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2012,52(9):1648-1657
2012-JUN DOU JL; CHEN LW; HU YQ; MIAO L; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 2012,1821(6):934-942
2012-MAR 22 MENG QL; CUI D; ZHOU K; CHEN L; MA YY; PLOS ONE 2012,7(3): -
2012-MAY 15 WU FG; YU JS; SUN SF; SUN HY; LUO JJ; YU ZW; LANGMUIR 2012,28(19):7350-7359
2012-MAY FENG YG; GENG Y; ZHOU T; WANG JF; JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 2012,53(1):65-70
2012-MAY ZHANG LG; SU LS; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2012,9(3):237-244
2012-MAY LIU JY; LI CQ; YU ZS; HUANG P; WU HG; WEI CX; ZHU NN; SHEN Y; CHEN YX; ZHANG B; DENG WM; JIAO RJ; JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2012,39(5):209-215
2012-FEB 29 SHI QM; ZHANG YY; WANG QY; GAO GS; FANG H; MIAO FC; YUAN ZQ; HE HX; AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH 2012,6(8):1718-1722
2012-JAN 16 SHI QM; WANG QY; ZHANG YY; CHEN CZ; FANG H; YUAN ZQ; XIA LL; AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH 2012,6(2):365-370
2012-APR 18 MOU XN; WU YB; CAO HH; MENG QZ; WANG QH; SUN CC; HU SS; MA Y; ZHANG H; STEM CELL RESEARCH & THERAPY 2012,3( ): -

 

  附件下载: