ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2012年4月SCI收录)

宣布时候:2012年05月28日

年代 作者 落款 来由
2012-MAY LIU XW; MA B; MALIK AB; TANG HY; YANG T; SUN B; WANG G; MINSHALL RD; LI Y; ZHAO Y; YE RD; XU JS; NATURE IMMUNOLOGY 2012,13(5):457-464
2012-APR WANG L; YANG F; ZHANG DJ; CHEN Z; XU RM; NIERHAUS KH; GONG WM; QIN Y; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2012,19(4):403-410
2012-APR WANG XX; PENG W; REN JS; HU ZY; XU JW; LOU ZY; LI XM; YIN WD; SHEN XL; PORTA C; WALTER TS; EVANS G; AXFORD D; OWENS R; ROWLANDS DJ; WANG JZ; STUART DI; FRY EE; RAO ZH; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2012,19(4):424-429
2012-APR CHEN SD; XU YH; ZHANG K; WANG XL; SUN J; GAO GX; LIU YF; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2012,19(4):430-435
2012-MAY DEFRANCO AL; ROOKHUIZEN DC; HOU BD; IMMUNOLOGICAL REVIEWS 2012,247( ):64-72
2012- LIU XH; YU Y; HU C; ZHANG W; LU Y; WANG JY; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2012,51(18):4312-4316
2012-APR 2 LI W; ZOU W; YANG YH; CHAI YP; CHEN BH; CHENG SY; TIAN D; WANG XC; VALE RD; OU GS; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2012,197(1):27-35
2012-APR 17 YANG CW; JIA G; LIU HR; ZHANG K; LIU GQ; SUN F; ZHU P; CHENG LP; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2012,109(16):6118-6123
2012-APR YI F; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2012,22(4):616-619
2012-APR SONG LJ; LIU YH; YU Y; DUAN X; QI SN; LIU YB; CELL RESEARCH 2012,22(4):697-716
2012-APR SHENG C; ZHENG QY; WU JY; XU Z; SANG LS; WANG LB; GUO CL; ZHU WW; TONG M; LIU L; LI W; LIU ZH; ZHAO XY; WANG L; CHEN ZG; ZHOU Q; CELL RESEARCH 2012,22(4):769-772
2012-APR ZENG W; HUANG F; ZHANG C; LIANG W; JOURNAL OF HEPATOLOGY 2012,56( ):S502-S502
2012-MAY ZHONG C; LI C; WANG X; TOYODA T; GAO G; FAN Z; CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 2012,19(5):882-890
2012-APR LU Y; LIU XL; SHI SZ; SU HB; BAI XY; CAI GY; YANG FQ; XIE ZS; ZHU YP; ZHANG YQ; ZHANG SJ; LI XF; WANG S; WU D; ZHANG L; WU J; XIE YS; CHEN XM; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2012,11(4): -
2012-APR XIE Q; HAO YM; TAO L; PENG SY; RAO CT; CHEN H; YOU H; DONG MQ; YUAN ZQ; EMBO REPORTS 2012,13(4):371-377
2012-MAY RU H; ZHAO LX; DING W; JIAO LY; SHAW N; LIANG WG; ZHANG LG; HUNG LW; MATSUGAKI N; WAKATSUKI S; LIU ZJ; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2012,68( ):521-530
2012-APR 1 LIU CH; MILLER H; ORLOWSKI G; HANG HY; UPADHYAYA A; SONG WX; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188(7):3237-3246
2012-APR XIONG Q; ZHONG Q; ZHANG J; YANG MK; LI CY; ZHENG P; BI LJ; GE F; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2012,11(4):2078-2090
2012-APR 15 JIANG L; DUAN DM; SHEN Y; LI J; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2012,34(1):291-295
2012-MAR 16 ZHAO Y; HE W; LIU WF; LIU CC; FENG LK; SUN L; YAN YB; HANG HY; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2012,287(12):9259-9268
2012-APR WEI Y; HAN CS; ZHOU J; LIU Y; CHEN L; HE RQ; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 2012,1820(4):488-494
2012-MAR 15 LIU XQ; HE SM; SKOGERBO G; GONG FZ; CHEN RS; PLOS ONE 2012,7(3): -
2012-FEB 20 CHENG CY; SHAW N; ZHANG XJ; ZHANG M; DING W; WANG BC; LIU ZJ; PLOS ONE 2012,7(2): -
2012-FEB 17 LIU K; GUO YH; LIU HP; BIAN CB; LAM R; LIU YS; MACKENZIE F; ROJAS LA; REINBERG D; BEDFORD MT; XU RM; MIN JR; PLOS ONE 2012,7(2): -
2012-MAY WANG JH; WU XJ; LI CY; WEI JK; JIANG HH; LIU CR; YU CY; CARLSON S; HU XT; MA H; DUAN W; MA YY; ADDICTION BIOLOGY 2012,17(3):539-546
2012-FEB REN RT; LI Y; LIU ZP; LIU KG; HE SG; INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2012,53(2):1003-1011
2012-APR 3 YAO HW; FENG YG; ZHOU T; WANG JF; WANG ZX; BIOCHEMISTRY 2012,51(13):2684-2693
2012-MAY 15 WU FG; WANG NN; ZHANG QG; SUN SF; YU ZW; JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 2012,374( ):197-205
2012-MAR 15 LI J; XIE ZS; SHI LA; ZHAO ZQ; HOU JJ; CHEN XL; CUI ZY; XUE P; CAI TX; WU P; GUO ST; YANG FQ; JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 2012,889( ):3-9
2012-APR QU Y; BI LJ; JI XL; DENG ZL; ZHANG HT; YAN YF; WANG M; LI AQ; HUANG XX; YANG RF; HAN YP; FUTURE MICROBIOLOGY 2012,7(4):535-547
2012-MAR 30 TANG HY; LONG HY; ZENG C; LI Y; BI FF; WANG JH; QIAN H; XIAO B; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2012,420(1):199-204
2012-APR GONG Y; CHANG ZP; REN RT; WEI SH; ZHOU HF; CHEN XF; HOU BK; JIN X; ZHANG MN; CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 2012,32(3):467-475
2012-MAY 18 ZHANG JX; WU XQ; SHI LL; LIANG Y; XIE ZS; YANG YR; LI ZX; LIU CH; YANG FC; CLINICA CHIMICA ACTA 2012,413(9-10):883-887
2012-APR JIN J; LIU F; ZUO ZT; XUE R; LI MY; LI Y; WEBER E; CROZIER S; JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 2012,217( ):27-35
2012-MAY WANG JX; WANG L; ZHANG D; FAN YX; JIA ZK; QIN P; YU JK; ZHENG S; YANG FQ; MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 2012,39(5):5095-5104
2012-MAR 1 LUO ZH; ZHAO Y; WANG YF; YANG XQ; ZHAO BL; JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 2012,50(2):133-138
2012-APR FEI XW; GU X; FAN SL; YANG ZX; LI F; ZHANG C; GONG WM; MAO YM; JI CN; PROTEIN JOURNAL 2012,31(4):275-284
2012-MAR GAO J; MA YY; SUN YN; ZHAO HD; HONG DP; YAN LM; LOU ZY; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):340-342
2012-APR LU SS; YAO SG; CHEN R; ZHANG NZ; CHEN JM; GAO F; XIA C; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):460-463
2012- SHI QM; WANG QY; ZHANG YY; CHEN CZ; FANG H; YUAN ZQ; JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES 2012,11(6):746-749
2012-APR WANG ZJ; GAO X; LI B; WU JY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(4):335-343
2012-APR ZHANG W; WANG YQ; WANG JY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(4):378-387
2012- XU YL; MATERIALS SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY, PTS 1-8 2012,433-440( ):3218-3222
2012-MAR FENG WJ; LIANG T; YU JW; ZHOU W; ZHANG YD; WU ZX; XU T; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2012,55(3):228-235
2012-APR LI ZY; LI YD; YI YL; HUANG WM; YANG S; NIU WP; ZHANG L; XU ZJ; QU AL; WU ZX; XU T; NATURE COMMUNICATIONS 2012,3( ): -

 

  附件下载: