ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2012年2月SCI收录)

宣布时候:2012年03月21日

年代 作者 落款 来由
2012-FEB LIU L; FENG D; CHEN G; CHEN M; ZHENG QX; SONG PP; MA Q; ZHU CZ; WANG R; QI WJ; HUANG L; XUE P; LI BW; WANG XH; JIN HJ; WANG J; YANG FQ; LIU PS; ZHU YS; SUI SF; CHEN Q; NATURE CELL BIOLOGY 2012,14(2):177-185
2012-JAN 12 ZHANG XL; ZHAOPING L; ZHOU TG; FANG F; NEURON 2012,73(1):183-192
2012-JAN 31 ZHAO YM; SUN W; ZHANG P; CHI H; ZHANG MJ; SONG CQ; MA X; SHANG YL; WANG B; HU YQ; HAO ZQ; HUHMER AF; MENG FX; L'HERNAULT SW; HE SM; DONG MQ; MIAO L; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2012,109(5):1542-1547
2012-JAN 24 ZENG QQ; LI WD; LU D; WU ZZ; DUAN HX; LUO YT; FENG J; YANG DL; FU L; YAN XY; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2012,109(4):1127-1132
2012-FEB LIU GH; SANCHO-MARTINEZ I; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2012,22(2):283-284
2012-JAN ZHU YS; LI M; WANG XH; JIN HJ; LIU SS; XU JX; CHEN Q; CELL RESEARCH 2012,22(1):127-141
2012-JAN SHENG C; ZHENG QY; WU JY; XU Z; WANG LB; LI W; ZHANG HJ; ZHAO XY; LIU L; WANG ZW; GUO CL; WU HJ; LIU ZH; WANG L; HE SG; WANG XJ; CHEN ZG; ZHOU Q;   CELL RESEARCH 2012,22(1):208-218
2012-JAN LUO Y; ZHENG C; ZHANG J; LU D; ZHUANG J; XING S; FENG J; YANG D; YAN X; ONCOGENE 2012,31(3):306-321
2012-FEB 21 WU XX; LIANG GX; JI G; FUN HK; HE L; GONG B; CHEMICAL COMMUNICATIONS 2012,48(16):2228-2230
2012-JAN 15 WANG L; ZHANG K; WU LF; LIU SW; ZHANG HL; ZHOU QJ; TONG L; SUN F; FAN ZS; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188(2):765-773
2012-JAN 15 TANG HD; LI C; WANG L; ZHANG HL; FAN ZS; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188(2):824-831
2012-JAN 2 XIE T; REN RB; ZHANG YY; PANG YX; YAN CY; GONG XQ; HE Y; LI WQ; MIAO D; HAO Q; DENG HT; WANG ZX; WU JW; YAN NE; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2012,287(1):794-802
2012-FEB WANG LL; GUO HT; REYES N; LEE SY; BORTZ E; GUO FL; SUN R; TONG L; DENG HY; JOURNAL OF VIROLOGY 2012,86(3):1348-1357
2012-JAN 4 ZHENG P; ZHONG Q; XIONG Q; YANG MK; ZHANG J; LI CY; BI LJ; GE F; JOURNAL OF PROTEOMICS 2012,75(3):1055-1066
2012-APR 1 WOLFF DW; XIE Y; DENG CS; GATALICA Z; YANG MJ; WANG B; WANG JC; LIN MF; ABEL PW; TU YP; INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2012,130(7):1521-1531
2011-DEC 21 WANG YL; AN LL; JIANG YD; HANG HY; PLOS ONE 2011,6(12): -
2011-DEC 20 WU FG; YU JS; SUN SF; YU ZW; LANGMUIR 2011,27(24):14740-14747
2012-APR 15 HUANG ZH; YU Y; SHIMODA Y; WATANABE K; LIU YB; JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 2012,520(6):1227-1245
2012-FEB 1 ZHENG LS; ZHANG YY; WU JW; WU ZG; ZHANG ZY; WANG ZX; ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 2012,421(1):191-197
2012-JAN XIA J; HU GB; DONG XZ; LIU QM; ZHANG SC; FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 2012,32(1):211-218
2011-OCT 14 TU SK; CHEN R; XU L; PROTEOME SCIENCE 2011,9( ): -
2012-JAN ZHAO LL; XIA Q; LIN N; LIU ZG; ZHAO XQ; WAN KL; JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS 2012,88(1):175-178
2012-FEB WONG KL; LI H; WONG KKK; JIANG T; SHAW PC; PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 2012,19(2):238-243
2011-DEC TONG LP; ZHANG WW; HANG HY; YU ZL; CHU PK; XU A; JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 2011,11(12):11001-11005
2012-JAN 20 ZHANG D; YU JK; YANG FQ; WANG L; ZHANG GF; MENG QL; MU X; MA W; JIA ZK; WANG JX; CHINESE MEDICAL JOURNAL 2012,125(2):316-320
2012-JAN LI L; CHANG SH; XIANG JF; LI Q; LIANG HH; TANG YL; LIU YF; CHINESE CHEMICAL LETTERS 2012,23(1):89-92
2012-JAN YAO SG; QI JX; LIU J; CHEN R; PAN XC; LI XY; GAO F; XIA C; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):20-23
2012-JAN CHEN XY; XU XH; SUN YN; ZHOU JW; MA YY; YAN LM; LOU ZY; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):69-72
2012-JAN LIU L; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2012,55(1):1-1
2012-JAN HUANG H; JIAO RJ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2012,55(1):15-19
2012-JAN GONG ZF; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2012,55(1):8-14

 

  附件下载: