ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2011年7月SCI收录)

宣布时候:2011年08月24日

年代 作者 落款 来由
2011-AUG LIU YY; QIANG M; WEI Y; HE RQ; JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 2011,3(4):239-249
2011- LI YY; ZHOU YL; WANG HY; PERRETT S; ZHAO YL; TANG ZY; NIE GJ; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2011,50(26):5860-5864
2011-AUG LI BZ; HUANG Z; CUI QY; SONG XH; DU L; JELTSCH A; CHEN P; LI GH; LI E; XU GL; CELL RESEARCH 2011,21(8):1172-1181
2011-JUL CHEN YT; TAN M; XIA M; HAO N; ZHANG XJC; HUANG PW; JIANG X; LI XM; RAO ZH; PLOS PATHOGENS 2011,7(7): -
2011-JUN HE W; MA XY; YANG X; ZHAO Y; QIU JK; HANG HY; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2011,39(11):4719-4727
2011-JUL WANG YF; CHEN JJ; WEI GF; HE HS; ZHU XP; XIAO TF; YUAN J; DONG B; HE SM; SKOGERBO G; CHEN RS; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2011,39(12):5203-5214
2011-JUL LIAO Q; XIAO H; BU DC; XIE CY; MIAO RY; LUO HT; ZHAO GG; YU KT; ZHAO HT; SKOGERBO G; CHEN RS; WU ZD; LIU CN; ZHAO Y; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2011,39( ):W118-W124
2011-JUN 29 XIAO L; CHEN DM; HU P; WU JB; LIU WZ; ZHAO YH; CAO M; FANG Y; BI WZ; ZHENG Z; REN J; JI GJ; WANG Y; YUAN ZQ; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2011,31(26):9611-9619
2011-JUL 20 QIAN CC; DI X; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2011,31(29):10425-10426
2011-AUG 1 DING XL; YANG W; SHI XD; DU PS; SU LS; QIN ZH; CHEN JZ; DENG HY; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011,187(3):1184-1191
2011-AUG 15 FLIES DB; WANG SD; XU HY; CHEN LP; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011,187(4):1537-1541
2011-JUL 22 YE HH; ZHAO T; TAN YLJ; LIU JH; PALLEN CJ; XIAO ZC; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(29):26071-26080
2011-JUL LIU J; DAI LP; QI JX; GAO F; FENG YJ; LIU WJ; YAN JH; GAO GF; JOURNAL OF VIROLOGY 2011,85(14):7372-7383
2011-JUL 1 CHEN Y; JIANG T; JIANG R; BIOINFORMATICS 2011,27(13):I167-I176
2011-JUN 22 ZHENG CG; FENG J; LU D; WANG P; XING S; COLL JL; YANG DL; YAN XY; PLOS ONE 2011,6(6): -
2011-JUN 15 WANG LF; ZHAO F; LI M; ZHANG HM; GAO Y; CAO P; PAN XW; WANG ZH; CHANG WR; PLOS ONE 2011,6(6): -
2011-JUL 18 YAN DS; HE DD; HE SM; CHEN XY; FAN Z; CHEN RS; PLOS ONE 2011,6(7): -
2011-JUN 8 DONG B; ZHANG P; CHEN XW; LIU L; WANG YF; HE SM; CHEN RS; PLOS ONE 2011,6(6): -
2011-JUN 30 QIN YF; YAN SS; KANG SS; XIAO SQ; ZHANG Q; YAO XX; XU TS; TIAN YF; DAI YY; LIU GL; CHEN YX; MEI LM; JI G; ZHANG Z; PHYSICAL REVIEW B 2011,83(23): -
2011-JUN WANG J; QU H; JIN LT; ZENG WF; QIN L; ZHANG FY; WEI XL; LU WL; ZHANG CL; LIANG W; JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 2011,100(6):2267-2277
2011-MAY 26 TIAN LQ; WU AP; CAO Y; DONG XX; HU Y; JIANG TJ; BMC BIOINFORMATICS 2011,12( ): -
2011-JUL ZHOU H; LUO M; CAI XF; TANG J; NIU SQ; ZHANG WL; HU Y; YIN YB; HUANG AL; WANG DC; WANG DQ; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2011,79(7):2346-2351
2011-APR JAKUBOVA R; MICKOVA A; BUZGO M; RAMPICHOVA M; PROSECKA E; TVRDIK D; AMLER E; CELL PROLIFERATION 2011,44(2):183-191
2011-MAY NIU LL; XIE ZS; CAI TX; WU P; XUE P; CHEN XL; WU ZY; ITO Y; LI FM; YANG FQ; JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 2011,34(9):987-994
2011-JUL 1 KANG YY; XU J; LIU Y; SUN J; SUN DP; HU YS; LIU YF; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011,410(2):189-194
2011-JUN 10 FU LY; WANG GZ; MA BG; ZHANG HY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011,409(3):367-371
2011-JUL 8 FANG T; LI DF; ZHOU NY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011,410(3):452-456
2011-JUL 8 LIU L; ZHANG MS; XIA ZP; XU PY; CHEN LY; XU T; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011,410(3):626-631
2011-AUG LI LH; ZHANG HN; LI TZ; ZHANG BX; JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2011,169(2):179-187
2011-JUL 8 SUN HY; MAO Y; WANG JH; MA YY; NEUROSCIENCE LETTERS 2011,498(2):133-137
2011-JUL HAN X; YE PY; LUO LQ; ZHENG LH; LIU Y; CHEN LP; WANG SDA; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2011,8(4):333-340
2011-AUG 3 YUAN KX; SHEN JX; NEUROREPORT 2011,22(11):530-534
2011-JUN LIU JY; WU QH; HE DL; MA TY; DU L; DUI W; GUO XY; JIAO RJ; JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2011,38(6):225-234
2011-JUL CAI P; YANG XY; CHEN L; JIANG Y; CHINESE SCIENCE BULLETIN 2011,56(19):2025-2030
2011-JUL LI YY; REN ZL; BAO ZH; MING ZH; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2011,67( ):790-793
2011-JUL SHAN S; CHEN XH; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2011,67( ):821-823
2011-JUN HUANG H; ZHU NN; JIAO RJ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2011,38(6):568-574
2011-JUN TONG ZQ; HAN CS; MIAO JY; LU J; HE RQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2011,38(6):575-579
2011-JUN FENG CY; GAO F; LIU YW; WANG GH; PENG H; MA YH; YAN JH; GAO GF; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2011,54(6):513-519
2011-JUN LUO YF; ZHANG J; LIU NQ; LUO Y; ZHAO BL; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2011,54(6):527-534
2011-JUL GUO WR; CHEN YB; ZHOU XH; KAR A; RAY P; CHEN XP; RAO EJ; YANG MX; YE HH; ZHU L; LIU JH; XU M; YANG YL; WANG C; ZHANG D; BIGIO EH; MESULAM M; SHEN Y; XU Q; FUSHIMI K; WU JY; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2011,18(7):822-U102
2011- ZHANG WD; SUN BY; ZHANG LZ; ZHAO BL; NIE GJ; ZHAO YL; NANOSCALE 2011,3(6):2636-2641

 

  附件下载: