ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2011年4月SCI收录)

宣布时候:2011年05月18日

年代 作者 落款 来由
2011-JAN 28 ZHU MZ; FU YX; IMMUNITY 2011,34(1):8-10
2011-MAY 1 HU H; LIU Y; WANG MZ; FANG JN; HUANG HD; YANG N; LI YB; WANG JY; YAO XB; SHI YY; LI GH; XU RM; GENES & DEVELOPMENT 2011,25(9):901-906
2011-APR 19 KWOK V; NIU ZD; KAY P; ZHOU K; MO L; JIN Z; SO KF; TAN LH; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2011,108(16):6686-6688
2011-APR LI GH; REINBERG D; CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 2011,21(2):175-186
2011-APR LIU KL; LIU Y; MO WC; QIU R; WANG XM; WU JY; HE RQ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2011,39(7):2869-2879
2011-APR WANG CY; ZHENG W; WANG T; XIE JW; WANG SL; ZHAO BL; TENG WP; WANG ZY; NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 2011,36(5):1073-1089
2011-MAY SHAN S; CHEN XH; LIU T; ZHAO HC; RAO ZH; LOU ZY; FASEB JOURNAL 2011,25(5):1577-1584
2011- YANG Y; XU YC; XIA T; CHEN FJ; ZHANG CL; LIANG W; LAI LH; FANG XH; CHEMICAL COMMUNICATIONS 2011,47(19):5440-5442
2011-APR 29 CHEN H; LIU LH; MA BY; MA TM; HOU JJ; XIE GM; WU W; YANG FQ; CHEN YG; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(17):14870-14880
2011-JAN 28 WANG J; WU JW; WANG ZX; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(4):2689-2695
2011-APR YANG W; DING XL; DENG JJ; LU Y; MATSUDA Z; THIEL A; CHEN JZ; DENG HY; QIN ZH; JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 2011,89(4):399-409
2011-APR 13 CAO Y; KOH XY; DONG LB; DU XJ; WU AP; DING XL; DENG HY; SHU YL; CHEN JZ; JIANG TJ; PLOS ONE 2011,6(4): -
2010-DEC 17 WANG CY; WANG T; ZHENG W; ZHAO BL; DANSCHER G; CHEN YH; WANG ZY; PLOS ONE 2010,5(12): -
2011-MAY GUI WJ; QU QH; CHEN YY; WANG M; ZHANG XE; BI LJ; JIANG T; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2011,174(2):282-289
2011-MAY HE Q; WENG DH; ZHOU XD; NI C; MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2011,65(5):1314-1325
2011-MAY BHATT VS; GUO CY; GUAN WY; ZHAO GH; YI W; LIU ZJ; WANG PG; PROTEIN SCIENCE 2011,20(5):856-866
2011-JUN WANG J; QU H; JIN LT; ZENG WF; QIN L; ZHANG FY; WEI XL; LU WL; ZHANG CL; LIANG W; JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 2011,100(6):2267-2277
2011-FEB XU HN; QI JH; WANG GF; DENG HW; QI Z; MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY 2011,28(2):145-154
2011-APR 1 PAN R; ZHOU YA; HE HJ; HE RQ; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011,407(1):113-117
2010-NOV ZHANG JJ; ZHAO Y; ZHAO BL; JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 2010,47(3):238-245
2011-MAY HUANG CH; LI JX; TANG Y; CHEN YY; JIN G; CURRENT APPLIED PHYSICS 2011,11(3):353-357
2011-JAN YI Y; GAO F; MAO XH; XIAO M; LUO P; QI JX; GUO G; JING H; CUI Y; ZOU QM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2011,67( ):41-43
2011-JAN CAI CG; ZHAO Y; TONG XH; FU S; LI YY; WU Y; LI XM; LOU ZY; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2011,67( ):64-67

 

  附件下载: