ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年6月SCI收录)

宣布时候:2010年07月14日

年代 作者 落款 来由
2010-JUN LIU J; XU T; MORI I; XIE ZX; XU XZS; WARD A; GAO JW; DONG YM; NISHIO N; INADA H; KANG LJ; YU Y; MA D; NATURE NEUROSCIENCE 2010,13(6):715-U88
2010-MAY 25 HUA TM; BAO PL; HUANG CB; WANG ZH; XU JW; ZHOU YF; LU ZL; CURRENT BIOLOGY 2010,20(10):887-894
2010-JUN 1 ZHOU K; MO L; KAY P; KWOK VPY; IP TNM; TAN LH; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2010,107(22):9974-9978
2010-JUL YAN LR; WANG DJJ; WANG SM; ZHUO Y; WOLF RL; STIEFEL MF; AN J; YE YQ; ZHANG Q; MELHEM ER; RADIOLOGY 2010,256(1):270-279
2010-JUN CUI ZY; YANG FQ; HOU JJ; CHEN XL; LI J; XIE ZS; XUE P; CAI TX; WU P; XU T; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2010,9(6):2898-2908
2010-MAY 7 KONDO N; MIYAUCHI K; MENG FX; IWAMOTO A; MATSUDA Z; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(19):14681-14688
2010-JUN 11 HU DQ; LIU SW; SHI L; LI C; WU LF; FAN ZS; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(24):18326-18335
2010-JUN 11 YAO JY; ZHANG L; ZHANG X; HE ZY; MA Y; HUI LJ; WANG X; HU YP; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(24):18828-18837
2010-AUG ZHAO K; YANG FY; ZHAO XY; TU YP; MIAO Q; CAO DX; DUAN WJ; SUN YA; WANG JC; WEI TT; CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 2010,67(15):2665-2678
2010-JUL 15 ZHUANG J; JIANG TX; LU D; LUO YT; ZHENG CG; FENG J; YANG DL; CHEN C; YAN XY; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2010,49(2):227-236
2010-MAR 24 HAN L; HU ZS; LIU YH; WANG XY; HOPKINS KM; LIEBERMAN HB; HANG HY; MOLECULAR CANCER 2010,9( ): -
2010-JUL XUE F; SUN YN; YAN LM; ZHAO C; CHEN J; BARTLAM M; LI XM; LOU ZY; RAO ZH; JOURNAL OF VIROLOGY 2010,84(13):6461-6471
2010-JUN LI R; DENG JY; ZHANG XE; GU J; CHEN YY; XIAO CL; WANG LW; ZHANG ZP; BI LJ; WEI HP; WANG XD; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2010,76(5):1162-1174
2010-MAY ZHENG J; JI GJ; WENZHI B; MIAO L; HAO YM; ZHANG X; YIN WX; PAN JH; YUAN ZQ; SONG B; CELL CALCIUM 2010,47(5):449-457
2010-JUN LIU CP; ZHOU QM; FAN DJ; ZHOU JM; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2010,42(6):890-901
2010-MAY 21 JIA MZ; HORITA S; NAGATA K; TANOKURA M; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2010,398(5):774-785
2010-MAY QU Z; SONG Y; DING YL; NEUROPSYCHOLOGIA 2010,48(6):1869-1874
2010-JUL 14 DI X; YAN J; ZHAO Y; ZHANG J; SHI Z; CHANG Y; ZHAO B; NEUROSCIENCE 2010,168(3):778-786
2010-MAY 25 WANG M; FENG YA; YAO HW; WANG JF; BIOCHEMISTRY 2010,49(20):4318-4326
2010-SEP 1 CHEN YM; MAO Y; ZHOU DM; HU XT; WANG JH; MA YY; BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2010,212(1):49-55
2010-JUN FENG YG; YAO HW; WANG JF; PROTEIN SCIENCE 2010,19(6):1253-1257
2010-APR 30 ZHANG S; ZHANG K; CHEN XZ; CHU X; SUN F; DONG ZY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,395(2):200-206
2010-MAY 28 LU JH; LI HT; ZHANG JP; LI M; LIU MY; AN XM; LIU MC; CHANG WR; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,396(2):429-434
2010-MAY REN L; LIANG HT; DIAO L; HE SG; DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY 2010,70(6):397-407
2010-JUL CHENG H; WANG L; WANG CC; CELL STRESS & CHAPERONES 2010,15(4):415-421
2010-APR ZHAI K; JI G; FISCHMEISTER R; LEBLAIS V; FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY 2010,24( ):233 -
2010-JUL LI JG; HU YF; SUN SF; LIU YS; LIU ZC; JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 2010,42(7):904-908
2010-MAY SUN HY; CHE Y; LIU XF; MA YY; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2010,28(3):239-243
2010-MAY ZHAO LL; QI Z; ZHANG XE; BI LJ; JIN G; CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 2010,34(5):433-439
2010- DU XL; DUAN DM; CAO R; JIN G; LI JO; ANALYTICAL LETTERS 2010,43(9):1525-1533
2010-JUL ZHOU QM; FAN DJ; XIE JB; LIU CP; ZHOU JM; WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 2010,26(7):1323-1329
2010-JUN TONG XH; MA YL; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):674-676
2010-JUN ZHANG N; REN XM; ZHU DY; LI DF; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):681-683
2010-JUN MA YL; CHEN C; WEI L; YANG QZ; LIAO M; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):706-708
2010-MAY WU ZF; ZHAO Y; ZHAO BL; JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 2010,46(3):187-194
2010-JUN 18 FU S; CHEN W; RAO ZH; TONG XH; CAI CG; ZHAO Y; WU Y; LI YY; XU JJ; ZHANG XJC; XU L; PLOS ONE 2010,5(6): -
2010-MAY 14 WASHBURN ML; KOVALEV GI; KOROLEVA E; FU YX; SU LS; PLOS ONE 2010,5(5): -
2010-MAY YAN JQ; LIANG YL; TAO R; ZHAO BL; DI XJ; LIU CY; ZHANG HM; HUANG XQ; ZHANG JJ; ZHAO Y; ZHANG LZ; CHANG YZ;   SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(5):533-541  

 

  附件下载: