ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年5月SCI收录)

宣布时候:2010年06月15日

年代 作者 落款 来由
2010-JUN LIU J; XU T; MORI I; XIE ZX; XU XZS; WARD A; GAO JW; DONG YM; NISHIO N; INADA H; KANG LJ; YU Y; MA D; NATURE NEUROSCIENCE 2010,13(6):715-U88
2010-MAY 25 HUA TM; BAO PL; HUANG CB; WANG ZH; XU JW; ZHOU YF; LU ZL; CURRENT BIOLOGY 2010,20(10):887-894
2010-MAY 7 KONDO N; MIYAUCHI K; MENG FX; IWAMOTO A; MATSUDA Z; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(19):14681-14688
2010-MAR 24 HAN L; HU ZS; LIU YH; WANG XY; HOPKINS KM; LIEBERMAN HB; HANG HY; MOLECULAR CANCER 2010,9( ): -
2010-JUN LI R; DENG JY; ZHANG XE; GU J; CHEN YY; XIAO CL; WANG LW; ZHANG ZP; BI LJ; WEI HP; WANG XD; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2010,76(5):1162-1174
2010-MAY 25 WANG M; FENG YA; YAO HW; WANG JF; BIOCHEMISTRY 2010,49(20):4318-4326
2010-JUN FENG YG; YAO HW; WANG JF; PROTEIN SCIENCE 2010,19(6):1253-1257
2010-APR 30 ZHANG S; ZHANG K; CHEN XZ; CHU X; SUN F; DONG ZY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,395(2):200-206
2010-MAY REN L; LIANG HT; DIAO L; HE SG; DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY 2010,70(6):397-407
2010-MAY SUN HY; CHE Y; LIU XF; MA YY; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2010,28(3):239-243
2010-MAY ZHAO LL; QI Z; ZHANG XE; BI LJ; JIN G; CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 2010,34(5):433-439
2010-JUN TONG XH; MA YL; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):674-676
2010-JUN ZHANG N; REN XM; ZHU DY; LI DF; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):681-683
2010-JUN MA YL; CHEN C; WEI L; YANG QZ; LIAO M; LI XM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):706-708
2010-MAY 14 WASHBURN ML; KOVALEV GI; KOROLEVA E; FU YX; SU LS; PLOS ONE 2010,5(5): -
2010-MAY YAN JQ; LIANG YL; TAO R; ZHAO BL; DI XJ; LIU CY; ZHANG HM; HUANG XQ; ZHANG JJ; ZHAO Y; ZHANG LZ; CHANG YZ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(5):533-541

 

  附件下载: