ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年3月SCI收录)

宣布时候:2010年04月09日

年代 作者 落款 来由
2010-MAR 5 CHEN DD; YANG CL; XIAO H; ZHANG K; WANG B; GAO ZY; JIAN YL; QI XY; SUN JW; MIAO L; SCIENCE 2010,327(5970):1261-1264
2010-FEB 5 YUAN ZQ; KIM D; SHU SK; WU JB; GUO JP; XIAO L; KANEKO S; COPPOLA D; CHENG JQ; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(6):3815-3824
2010-MAR 12 YU JJ; PAN L; QIN XC; CHEN H; XU YL; CHEN YG; TANG H; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(11):8454-8462
2010-MAR 19 LIAO S; RAO ZH; TUNG ETK; ZHENG W; CHONG K; XU YY; DAI P; GUO YY; BARTLAM M; YUEN KY; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(12):9211-9220
2010-FEB 26 BI WZ; XIAO L; JIA YF; WU JB; XIE Q; REN J; JI GJ; YUAN ZQ; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(9):6259-6264
2010-FEB 15 QI C; TIAN XS; CHEN S; YAN JH; CAO Z; TIAN KG; GAO GF; JIN G; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2010,25(6):1530-1534
2010-MAR 5 ZHOU XH; RAO ZH; LOU ZY; FU S; YANG AQ; SHEN HB; LI ZX; FENG YJ; BARTLAM M; WANG HH; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2010,396(4):1012-1024
2010-JAN 25 ZHANG Y; WANG XJ; ZHU DH; LIU J; JIA CS; LI TT; WU RM; WANG J; CHEN Y; ZOU XT; CHEN RS; BMC GENOMICS 2010,11( ): -
2010-FEB-MAR WANG ZB; JIANG J; LI ZG; ZHANG JH; WANG H; QIN ZH; JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY 2010,33(2):167-177
2010-MAR 15 CHEN B; XIA J; LI GX; ZHOU YF; TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2010,243(3):348-358
2010-MAR 25 DU GJ; LIANG W; HAN G; ZHANG S; LIN HH; WU XC; WANG M; JI LY; LU LL; YU LJ; EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2010,630(1-3):121-130
2010-FEB 26 SU WT; SONG XQ; JI JJ; NEUROSCIENCE LETTERS 2010,471(1):1-5
2010-MAR 1 ZHANG L; YUE HY; WU SG; XU L; ZHANG HJ; YAN HJ; CAO YL; GONG YS; QI GH; POULTRY SCIENCE 2010,89(3):393-400
2010-FEB WANG SF; JIN JY; ZENG ZH; TIAN GR; CHINESE CHEMICAL LETTERS 2010,21(2):159-162
2010-FEB CAI TX; LIU PS; YANG FQ; YANG FY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2010,37(2):121-128
2010-MAR ZHU MZ; FU YX; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2010,7(2):89-93
2010-MAR FANG XF; ZHENG P; TANG J; LIU Y; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2010,7(2):100-103
2010-MAR 10 XU PJ; LU ZL; WANG XP; DOSHER B; ZHOU JN; ZHANG DR; ZHOU YF; PLOS ONE 2010,5(3): -

 

  附件下载: