ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年1月SCI收录)

宣布时候:2010年02月23日

年代 作者 落款 来由
2010-FEB CHEN Z; LI ZZ; WEI B; YIN WX; XU T; KOTLIKOFF MI; JI GJ; FASEB JOURNAL 2010,24(2):357-363
2010-FEB 15 LI XD; FENG J; CHEN SJ; PENG L; HE WW; QI J; DENG HY; SUN R; JOURNAL OF VIROLOGY 2010,84(4):1881-1890
2010-FEB WANG YG; WANG RQ; LU XY; LU WL; ZHANG CL; LIANG W; PHARMACEUTICAL RESEARCH 2010,27(2):361-370
2010-FEB 15 HUETHER R; LIU ZJ; XU H; WANG BC; PLETNEV VZ; MAO QL; DUAX WL; UMLAND TC; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2010,78(3):603-613
2010-FEB 15 WU H; LI XM; ZHANG XC; RAO ZH; VAN DER OOST J; SUN L; BLOMBACH F; BROUNS SJJ; SNIJDERS APL; LORENZEN K; VAN DEN HEUVEL RHH; HECK AJR; FU S; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2010,78(3):705-713
2010-FEB 1 FENG YG; YAO HW; WANG JF; PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2010,78(2):474-479
2010-MAR WU JH; MAI XQ; YU ZL; QIN SZ; LUO YJ; PSYCHOPHYSIOLOGY 2010,47(2):289-298
2009- BI TY; CAI P; ZHOU TG; FANG F; JOURNAL OF VISION 2009,9(11): -
2010-JAN 1 CHENG J; ZHANG XA; SHU YG; YUE JC; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,391(1):182-186
2009- HE SG; NEUROSCIENCE RESEARCH 2009,65( ):S13-S13
2010-JAN ZHUANG J; FENG J; ZHU JD; YAN XY; CHENG T; GAO LZ; LUO YT; REN Q; LU D; TANG FQ; REN XL; YANG DL; TOXICON 2010,55(1):145-152
2009- WANG B; LIU XY; WU WP; LIU XZ; LI SD; MICROBIOLOGICAL RESEARCH 2009,164(6):665-673
2010-FEB WU ZH; YAMAGUCHI Y; BIOLOGICAL CYBERNETICS 2010,102(2):95-107
2009-SEP WU Y; LIU XM; WANG XJ; ZHANG Y; LIANG XQ; CAO EH; PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH 2009,15(3):411-416
2009-DEC HAO SJ; HOU JF; ZHANG GJ; BIOCHEMISTRY-MOSCOW 2009,74(12):1363-1367
2009- CHENG HP; ZHENG M; WEISLEDER N; TAKESHIMA H; MA JJ; WANG XH; XIE WJ; ZHANG Y; HAN L; HAN PD; WANG YR; CHEN Z; JI GJ; JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 2009,59( ):19-19
2010-JAN ZHOU QJ; SUN J; ZHAI YJ; SUN F; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2010,37(1):56-62
2009-DEC LI ZG; CHEN L; QIN ZH; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2009,6(6):415-422
2010-JAN 22 MIAO L; WANG M; YIN WX; YUAN Q; CHEN YX; FLEISCHMANN B; HESCHELER J; JI GJ; PLOS ONE 2010,5(1): -

 

  附件下载: