ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2009年7月SCI收录)

宣布时候:2009年08月10日

年代 作者 落款 来由
2009-JUN 25 CHEN L, JIAO ZH, ZHENG LS, ZHANG YY, XIE ST, WANG ZX, WU JW, NATURE 2009,459(7250):1146-U139
2009-JUL 14 SHEN R, WENG CJ, YU JJ, XIE T, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2009,106(28):11623-11628
2009-JUL ZHANG XY, CHEN Q, FENG J, HOU JJ, YANG FQ, LIU JJ, JIANG Q, ZHANG CM, JOURNAL OF CELL SCIENCE 2009,122(13):2240-2251
2009- Jul 1

Wu L, Wang L, Hua G, Liu K, Yang X, Zhai Y, Bartlam M, Sun F, Fan Z.

J Immunol. 2009 Jul 1;183(1):421-9.

2009-AUG LU ZB, ZHAO BL, NIE GJ, LI YY, SOE-LIN S, TAO Y, CAO YL, ZHANG ZY, LIU NQ, PONKA P, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2009,11(8):1791-1803
2009-AUG WU ZF, ZHANG J, ZHAO BL, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2009,11(8):1805-1818
2009-JUL 15 PANG BX, NEIJSSEN J, QIAO XH, JANSSEN L, JANSSEN H, LIPPUNER C, NEEFJES J, JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2009,183(2):1083-1090
2009-AUG CHEN L, WEI Y, WANG XQ, HE RQ, CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 2009,66(15):2559-2571
2009- NIU L, CAO B, ZHU H, MEI B, WANG M, YANG YP, ZHOU YF, HIPPOCAMPUS 2009,19(7):649-657
2009-JUL 17 WANG XP, BARTLAM M, PENG XZ, RAO ZH, LOU ZY, DONG XH, YANG W, PENG Y, YIN B, GONG YH, YUAN JG, ZHOU WH, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2009,390(3):530-537
2009-JUN 9 KUANG YQ, TANG X, LIU FL, JIANG XL, ZHANG YP, GAO GX, ZHENG YT, RETROVIROLOGY 2009,6( ): -
2009-JUL YIN Y, CHEN NN, ZHANG SX, GUO AK, EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2009,30(2):279-288
2009-JUL 15 XIAO Y, WANG Q, XU ML, JIANG JC, LI B, ADVANCES IN SPACE RESEARCH 2009,44(2):226-232
2009-JUN SUN SF, ZHANG K, XU W, WANG G, CHEN JJ, SUN F, PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(6):729-735
2009-JUL LI XN, LI YL, LU WY, ZHANG WY, DING KK, LI L, YANG CJ, CHUN H, CHA Q, FEN Y, ZHOU PK, PEI W, YUAN ZQ, PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(7):847-853

 

  附件下载: