ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2009年6月SCI收录)

宣布时候:2009年07月22日

年代 作者 落款 来由
2009-JUN 15 ZHANG WC, LI GP, RAO ZH, ZHANG XJC, WANG L, LIU YJ, XU JW, ZHU GY, CANG HX, LI XM, BARTLAM M, HENSLEY K, GENES & DEVELOPMENT 2009,23(12):1387-1392
2009-JUN 4 YAO S, CHOI IH, TAMADA K, CHEN LP, WANG SD, ZHU YW, LUO LQ, ZHU GF, FLIES S, XU HY, RUFF W, BROADWATER M, BLOOD 2009,113(23):5811-5818
2009-MAY 12 LI Y, SHU HB, LI C, XUE P, ZHONG B, MAO AP, RAN Y, CHEN H, WANG YY, YANG FQ, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2009,106(19):7945-7950
2009-MAY 19 SIOK WT, KAY P, WANG WSY, CHAN AHD, CHEN L, LUKE KK, TAN LH, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2009,106(20):8140-8145
2009-MAY JIA W, HAN HH, LIANG YM, WANG JL, CAI Y, ZHANG YK, DENG YL, YING WT, HE SM, QIAN XH, LU Z, FU Y, WANG HP, WANG LH, CHI H, YUAN ZF, ZHENG ZB, SONG LN, MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2009,8(5):913-923
2009-MAY WU D, LI Y, SONG GJ, ZHANG D, SHAW N, LIU ZJ, FASEB JOURNAL 2009,23(5):1441-1446
2009-JUN 1 ZHANG HL, ZHONG C, SHI L, GUO YM, FAN ZS, JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2009,182(11):6993-7000
2009-MAY 22 ZHANG ZR, PERRETT S, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2009,284(21):14058-14067
2009-MAY 15 LI W, ZHANG Z, YUAN XH, XIAO JP, ZHANG XE, BI LJ, WANG WH, LI YJ, ZHOU YF, WEI HP, JIANG T, BAI L, CHEN YY, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2009,24(9):2871-2877
2009-MAY ZHANG SY, ZHANG Z, FU JL, KANG FB, XU XS, NIE WM, ZHOU CB, ZHAO M, WANG FS, EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2009,39(5):1425-1434
2009-JUN LI XQ, YANG XM, XU YL, JIANG XJ, LI X, NAN FJ, TANG H, CELL RESEARCH 2009,19(6):720-732
2009-JAN Guanwu Zhou,Jianing Li, Yongsheng Chen, Baolu Zhao, Yongjian Cao, Xinfang Duan, Yuanlin Cao BIORESOURCE TECHNOLOGY 2009,100(1):505-508
2009-JUN 4 XIANG Y, YANG M, SU T, CHEN YY, BI LJ, HU KS, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2009,113(22):7762-7766
2009-JUL YANG H, WAN LX, SONG FC, WANG MX, HUANG YG, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2009,41(7):1495-1501
2009-MAY 19 TAO N, CHENG J, WEI L, YUE JC, LANGMUIR 2009,25(10):5747-5752
2009-MAR 27 SUN H, SKOGERBO G, ZHENG XH, LIU W, LI YX, BMC GENOMICS 2009,10( ): -
2009-JUN 30 FAN S, LUO M, NEUROSCIENCE 2009,161(2):489-500
2009-JUL CHI SP, XIAO R, LI QW, ZHOU LW, HE RQ, QI Z, PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 2009,458(3):537-545
2009-MAY LIU XM, XIONG XF, SONG Y, TANG RJ, LIANG XQ, CAO EH, JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2009,44(5):460-469
2009-MAY 15 WAN LX, LIANG XJ, HUANG YG, ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,485(2):102-108
2009-JUN 15 YAO HW, XU LJ, FENG YG, LIU DS, CHEN YY, WANG JF, ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,486(2):141-149
2009-JUN 1 ZHOU H, ZHAO J, ZHANG XJ, ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,486(1):88-93
2009-JUN 5 YANG Y, LIANG Z, LI GX, WANG YC, ZHOU YF, BRAIN RESEARCH 2009,1274( ):21-27
2009-JUN FAN DJ, DING YW, ZHOU JM, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS 2009,1794(6):944-952
2009- ZHANG SY, MA XF, ZHENG CG, WANG Y, CAO XL, TIAN WX, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 2009,24(3):623-631
2009-MAY LIU YF, LOU ZY, BARTLAM M, RAO ZH, SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES 2009,52(5):450-458
2009-JUN ZHANG BR, LI L, FENG LQ, ZHANG Y, ZENG XF, FENG J, YANG DL, ZHENG CG, YAN XY, LABMEDICINE 2009,40(6):351-356

 

  附件下载: