ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2009年4月SCI收录)

宣布时候:2009年05月25日

年代 作者 落款 来由
2009-APR 16 YUAN PW, DENG T, FODOR E, RAO ZH, LIU YF, BARTLAM M, LOU ZY, CHEN SD, ZHOU J, HE XJ, LV ZY, GE RW, LI XM, NATURE 2009,458(7240):909-U12
2009-MAR 27 CHEN GY, TANG J, ZHENG P, LIU Y, SCIENCE 2009,323(5922):1722-1725
2009-APR 1 DU GJ, JIN LT, HAN XF, SONG ZH, ZHANG HY, LIANG W, CANCER RESEARCH 2009,69(7):3205-3212
2009-APR 1 HUANG H, XUE R, ZHANG JY, REN TB, RICHARDS LJ, YAROWSKY P, MILLER MI, MORI S, JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2009,29(13):4263-4273
2009-APR 23 QIN J, TU Y, XIE Y, WANG B, HOSHINO M, WOLFF DW, ZHAO J, SCOFIELD MA, DOWD FJ, LIN MF, ONCOGENE 2009,28(16):1853-1863
2009-APR 24 FEI L, PERRETT S, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2009,284(17):11134-11141
2009-MAR CUI ZY, YATES JR, YANG FQ, CHEN XL, LU BW, PARK SK, XU T, XIE ZS, XUE P, HOU JJ, HANG HY, PROTEOMICS 2009,9(5):1274-1292
2009-APR 3 YANG N, LI DF, FENG L, XIANG Y, LIU W, SUN H, WANG DC, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2009,387(3):694-705
2009-MAY WEI Y, QU MH, WANG XS, LIU Y, HE RQ, JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 2009,109( ):312-312
2009-FEB 25 SHI BC, GUO XQ, WU T, SHENG ST, WANG J, SKOGERBO G, ZHU XP, CHEN RS, BMC GENOMICS 2009,10( ): -
2009-MAY PAN YF, ZHOU YQ, GUO C, GONG HY, GONG ZF, LIU L, LEARNING & MEMORY 2009,16(5):289-295
2009-JUN LIU RJ, STROM AL, ZHAI JJ, GAL J, BAO SL, GONG WM, ZHU HN, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2009,41(6):1371-1380
2009-APR 1 ZHANG RZ, XU Y, SUN Y, ZHANG WC, XIAO R, APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2009,75(7):2176-2183
2009-MAY 10 GONG DY, QI J, ARUMUGASWAMI V, SUN R, DENG HY, VIROLOGY 2009,387(2):285-295
2009-APR SONG JF, MYATT L, MA RZL, ZHANG XJ, QI Z, SUN G, CHI SP, ZHU ZH, REN JG, QIU ZJ, LIU K, BIOLOGY OF REPRODUCTION 2009,80(4):788-794
2009-APR YAN LR, ZHUO Y, YE YQ, XIE SX, AN J, AGUIRRE GK, WANG JJ, MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2009,61(4):819-827
2009-MAR QI C, LIN Y, FENG J, WANG ZH, ZHU CF, MENG YH, YAN XY, WAN LJ, JIN G, VIRUS RESEARCH 2009,140(1-2):79-84
2009-APR XU J, LIU SF, XU YH, TIEN P, GAO GX, VIRUS RESEARCH 2009,141(1):55-62
2009-MAY 1 CHEN Z, LI ZZ, PENG G, CHEN XL, YIN WX, KOTLIKOFF MI, YUAN ZQ, JI GJ, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2009,382(2):381-384
2009-MAY 1 GONG ZF, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2009,382(2):395-399
2009-MAR 27 QI YL, HUANG L, NI H, ZHOU X, ZHANG J, ZHU Y, GE M, GUAN SD, WANG JH, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2009,381(1):129-133
2009-APR 3 CHEN YX, ZHU B, SHOU TD, NEUROSCIENCE LETTERS 2009,453(2):126-130
2009-APR 6 QIU R, LIU Y, WU JY, LIU KL, MO WC, HE RQ, BRAIN RESEARCH BULLETIN 2009,79(1):26-31
2009- GUO AK, ZHANG K, PENG YQ, XI W, JOURNAL OF NEUROGENETICS 2009,23(1-2):100-103
2009- LIU L, JOURNAL OF NEUROGENETICS 2009,23(1-2):3-5
2009-MAY WANG W, WEI L, YANG AQ, HE T, YUEN KY, CHEN C, RAO Z, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2009,65( ):526-528
2009-APR FU G, WU J, ZHU D, HU Y, BI L, ZHANG XE, WANG DC, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2009,65( ):350-352
2009-APR JIANG F, HU YL, GUO Y, GUO G, ZOU QM, WANG DC, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2009,65( ):376-378
2009-APR XU RM, SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES 2009,52(4):309-310
2009-APR ZHANG L, LI JL, GAO SB, WU ZX, ZHANG RY, XU T, PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(4):410-416
2009-APR JIA JY, ZHOU HZ, TANG J, PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(4):424-430
2009-MAR JIA JY, WANG YB, TANG J, PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(3):305-310
2009- WANG DB, BI LJ, ZHANG ZP, CHEN YY, YANG RF, WEI HP, ZHOU YF, ZHANG XE, ANALYST 2009,134(4):738-742
2009-MAR 16 SHI LN, CHEN XL, HOU JJ, ZHANG JZ, YANG FQ, ZHANG J, WU P, FENG K, LI J, XIE ZS, XUE P, CAI TX, CUI ZY, PROTEOME SCIENCE 2009,7( ): -
2009-FEB 13 WEI Y, CHEN L, CHEN J, GE L, HE RQ, BMC CELL BIOLOGY 2009,10( ): -

 

  附件下载: