ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2009年3月SCI收录)

宣布时候:2009年04月09日

年代 作者 落款 来由
2009-MAR YANG HL, WANG YZ, LAI R, WANG X, LIU XH, WU J, LIU CB, GONG WM, ZHAO ZQ, HONG J, LIN DH, MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2009,8(3):571-583
2009-MAR 1 XIAO MJ, WANG CH, ZHANG JH, LI ZG, ZHAO XQ, QIN ZH, CANCER RESEARCH 2009,69(5):2010-2017
2009-FEB ZEHMER JK, HUANG YG, PENG G, PU J, ANDERSON RGW, LIU PS, PROTEOMICS 2009,9(4):914-921
2009-MAR 1 WU TT, PARK T, KIM H, TRAN T, TONG LM, MARTINEZ-GUZMAN D, REYES N, DENG HY, SUN R, JOURNAL OF VIROLOGY 2009,83(5):2265-2273
2009-JAN 1 LI ZY, ZHOU W, WU ZX, ZHANG RY, XU T, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2009,24(5):1358-1364
2009-FEB 15 CHEN MG, WENG SJ, DENG QD, XU Z, HE SG, JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 2009,587(4):819-828
2009-FEB 27 CHEN Y, GAO F, CHU FL, PENG H, ZONG LL, LIU YW, TIEN P, GAO GF, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2009,386(3):841-853
2009-FEB DENG D, JIANG N, HAO SJ, SUN H, ZHANG GJ, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 2009,1788(2):470-476
2009-JAN QIN JG, HAN SH, NEUROPSYCHOLOGIA 2009,47(2):397-405
2009-APR ZHANG FY, DU GJ, ZHANG L, ZHANG CL, LU WL, LIANG W, PHARMACEUTICAL RESEARCH 2009,26(4):914-925
2009-FEB 17 CAO J, XU H, ZHAO H, GONG WM, DUNAWAY-MARIANO D, BIOCHEMISTRY 2009,48(6):1293-1304
2009-APR LIU XQ, XU LF, LIU YW, TONG XH, ZHU GY, ZHANG XJC, LI XM, RAO ZH, PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2009,75(1):1-11
2008-DEC Ouyang ZQ, Li Z, Zhang XJ JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES 2008,40(6):569-576
2009-MAR 16 NIU Y, SU ZQ, ZHAO C, SONG B, ZHANG XF, ZHAO NM, SHEN X, GONG YD, BRAIN RESEARCH BULLETIN 2009,78(4-5):152-157
2009-APR XUAN JS, YAO HW, FENG YG, WANG JF, PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 2009,64(2):162-166
2009-FEB TANG SM, JUUSOLA M, Selective attention gates visual information processing in Drosophila JOURNAL OF NEUROGENETICS 2009, 23(SUPPL 1):VII.2
2008-DEC Hao SJ, Hou JF, Jiang N, Zhang GJ Loss of membrane cholesterol affects lysosomal osmotic stability GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2008,27(4):278-283
2009-FEB FAN SL, FENG YG, WEI ZY, XIA B, GONG WM, Solution Structure of Synbindin Atypical PDZ Domain and Interaction with Syndecan-2 PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 2009,16(2):189-195
2009-MAR DONG H, LOU ZY, XU XL, SU D, ZHOU XH, LI X, BARTLAM M, Crystallization and Preliminary Crystallographic Analysis of Recombinant Human Calcyphosine PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 2009,16(3):339-341
2009-FEB FEI L, PERRETT S, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2009,10(2):646-655
2009-MAR LI SJ, ZHAO Q, ZHOU QJ, ZHAI YJ, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2009,65(Part 3):279-281
2009-APR 10 FANG XF, ZHAO XT, ZHOU W, LI J, LIU Q, SHEN X, SATOH Y, CUI ZJ, PROGRESS IN NATURAL SCIENCE 2009,19(4):479-487
2009-JAN GAO SB, FAN Y, CHEN LY, LU JZ, XU T, XU PY, CELL CALCIUM 2009,45(1):77-88
2009-FEB ZHANG J, XIAO P, ZHANG XJ, CELL CALCIUM 2009,45(2):177-184

 

  附件下载: